Главная О сайте

Категория :"Педагогіка, виховання, реферат, курсова"

Специфіка викладання курсу \"релігієзнавство\" для студентів - юристів (реферат)
Підготовка фахівців менеджерів на сучасному етапі (реферат)
Технологія формування та розвитку творчої особистості учня початкових класів (реферат)
Інтерактивні технології навчання та їх сутність (курсова робота)
Моральне виховання молодших школярів (курсова робота)
Господарсько-трудове виховання учнів школи (реферат)
Школа ввічливості. Гостини. Урок
Цілі математичної освіти у контексті соціокультурних трансформацій суспільства (реферат)
Формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах (реферат)
Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності (реферат)
Формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції (реферат)
Формування принципів експертного оцінювання діяльності загальноосвітніх шкіл (реферат)
Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій (реферат)
Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів (реферат)
Формування екологічної культури у системі підготовки майбутніх інженерів-педагогів (реферат)
Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови (реферат)
Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку (реферат)
Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації
Упровадження державно-громадського управління у закладах системи середньої освіти (реферат)
Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу(реферат)
Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес (реферат)
Управління за принципами організаційної культури: інформаційно‑синергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя (реферат)
Теоретичні засади формування технологічної культури керівника ЗНЗ (реферат)
Теорія та історія літературного краєзнавства (реферат)
Теорія і практика створення дитячих колективів у педагогічній спадщині А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського (реферат)
Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя (реферат)
Творчість Хільдегарди з Бінгена як винятковий феномен середньовічної філософії, літератури та духовного наставництва (реферат)
Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності і творчості учнів (реферат)
Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури (реферат)
Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури (реферат)
Сутність і структура педагогічної фасилітації вчителя (реферат)
Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики (реферат)
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів (реферат)
Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня (реферат)
Становлення та розвиток тестування як методу педагогічної діагностики (реферат)
Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців в умовах Болонського процесу (реферат)
Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)
Скринінг потребнісно-мотиваційної сфери як детермінанти проектної діяльності соціального спрямування (реферат)
Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема (реферат)
Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту “Мультипрофіль”) (реферат)
Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників (реферат)
Роль комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу (реферат)
Розробка й упровадження інформаційно-аналітичної системи \"Науково-методична рада\" в обласному інституті післядипломної освіти педагогічних
Розвиток та функціонування української науково-педагогічної періодики в 50-80-х роках XX століття (реферат)
Розвиток системи релігійного виховання у школах Міністерства народної освіти Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (реферат)
Розвиток педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дистанційного навчання (реферат)
Розвиток освітніх процесів на Кіровоградщині гуманістичних ідей Василя Сухомлинського (реферат)
Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти (реферат)
Робота навчально–методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно-
Робота з діагностично-проектуючим комплексом „Універсал” (реферат)
Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури (реферат)
Психолого-педагогічні умови оптимального творчого самозростання учнів старших класів у процесі вивчення української літератури (реферат)
Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії (реферат)
Психологічний аспект y методиці викладання рідної мови (реферат)
Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації (реферат)
Психологічна підготовка керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (реферат)
Психологічна підготовка керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (реферат)
Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи (реферат)
Процедури та алгоритми експертного оцінювання (реферат)
Професійно-педагогічні компетенції у структурі готовності педагога до профільного навчання старшокласників (реферат)
Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Профільна старша школа як необхідна складова освіти європейського рівня (реферат)
Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону (реферат)
Програмно-цільове проектування та моніторинг упровадження профільного навчання в старшій школі регіону (реферат)
Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, в системі післядипломної освіти (реферат)
Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці (реферат)
Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації педагогічного профілю (реферат)
Принцип наочності і створення електронних засобів навчального призначення (реферат)
Принципи комунікацій і взаємодії між суб’єктами педагогічної діяльності у процесі підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління ін
Правові та організаційні засади системи релігійного виховання у державних школах федеративної республіки Німеччина (реферат)
Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Перспективи розвитку діловодства в контексті становлення інформаційного суспільства (реферат)
Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин (реферат)
Передумови та проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (реферат)
Педагогічна технологія організації алгоритмічної діяльності та її реалізація на практиці (реферат)
Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти (реферат)
Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти (реферат)
Підготовка спеціалістів з викладання курсу «Біблійна історія та християнська етика» в загальноосвітній школи (реферат)
Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог
Підготовка майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови (реферат)
Підготовка вчителя до уроку та самоаналіз його ефективності (реферат)
Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання (реферат)
Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів (реферат)
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів (реферат)
Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття (реферат)
Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принцип невизначеності (реферат)
Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону (реферат)
Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)
Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація (реферат)
Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання (реферат)
Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу (реферат)
Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти (реферат)
Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з використанням відеофонограми (реферат)
Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби (реферат)
Організаційно-педагогічні умови переходу до безперервної освіти педагогів (реферат)
Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні (реферат)
Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання (реферат)
Нові вимоги до людини і освіти (реферат)
Наукове підґрунтя інноваційних процесів в освіті (реферат)
Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника «Суспільствознавство» (60-і – перша половина 70-х років ХХ сто
Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника «Суспільствознавство» (60-і – перша половина 70-х років ХХ сто
Музей історії освіти Київщини як просвітницький і культурно-освітній центр (реферат)
Морально-естетичне виховання учнів молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл засобами фортепіанної музики (реферат)
Моніторинг у процесі аналізу діяльності суб’єктів освітнього середовища (реферат)
Можливості формування художньо-естетичного смаку дітей в умовах театру моди (реферат)
Моделювання рівнів інтерпретації дидактичної системи (реферат)
Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи) (реферат)
Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації (реферат)
Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті п
Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ (реферат)
Модель і технологія формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Мистецько-педагогічна концепція Готфріда Земпера та її актуальність для розвитку українського національного дизайну та дизайн-освіти (реферат)
Методологічні засади освітнього менеджменту (реферат)
Методологічні засади аналізу теорії і практики шкільного підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів (реферат)
Методичні умови розвитку критичного мислення учнів на уроках історії (реферат)
Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва (реферат)
Культорологічний аспект змісту національної освіти України (реферат)
Крилаті вирази та їх літературні першоджерела. Спецкурс із зарубіжної літератури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільн
Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти (реферат)
Каскадна програма розвитку навчального закладу (реферат)
З практики застосування інформаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі (реферат)
Застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання у проектній діяльності ліцеїстів у процесі вивчення української мови і літератури (реферат)
Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу в школі І ступеня (реферат)
Зарубіжний досвід роботи альтернативних закладів опіки дітей, позбавлених батьківського піклування (реферат)
Забезпечення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації на основі проведення діагностування слухачів (реферат)
Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супроводу навчальних занять із географії (реферат)
Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні (реферат)
Етапність формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання (реферат)
Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти (реферат)
Дистанційна освіта та передумови віртуальної форми навчання (реферат)
Дистанційні технології в системі безперервної освіти(реферат)
Гуманізм, духовність у сучасному інформаційному суспільстві (реферат)
Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл (реферат)
Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації (реферат)
Впровадження принципу індивідуалізації в навчально-виховний процес початкової школи (реферат)
Впровадження кредитно-модульної системи навчання: проблеми і перспективи (реферат)
Внесок керівників Імператорського Російського музичного товариства у розвиток просвітницько-педагогічної діяльності його відділень в Україні (реферат
Вимірювання рівня інформатизації навчального закладу (реферат)
Використання сучасних інформаційних технологій на занятті з іноземної мови (реферат)
Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури (реферат)
Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу (реферат)
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів (реферат)
Використання інформаційних технологій на уроках музики (реферат)
Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури (реферат)
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні суспільних дисциплін (реферат)
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії (реферат)
Виконання творчих завдань констатувального типу як результат інтелектуально-творчого зростання особистості школяра на уроках зарубіжної літератури (ре
Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії (реферат)
Апробація психологічного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм (реферат)
Андрагогічна модель підготовки вчителів до поліхудожнього виховання учнів у процесі викладання інтегрованих курсів (реферат)
Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу (реферат)
Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу (реферат)
Андрагогіка в системі наук про навчання і освіту людини: етапи становлення та перспективи розвитку (реферат)
Аналіз понять «мотиви» та «мотивація навчання» особистості (реферат)
Актуальні проблеми психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій (реферат)
Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих (реферат)
Історія розвитку проблеми здоров’язбереження молоді (реферат)
Історія Гостомельської школи (реферат)
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого потенціалу школярів (реферат)
Інформаційні технології у вищому навчальному закладі (реферат)
Інноваційна модель підготовки менеджерів освіти в системі підвищення кваліфікації (реферат)
Інновації в системі середньої загальної освіти: теоретичний аспект (реферат)
Ігри для навчання іноземної мови молодших школярів (реферат)
Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема
Управління розвитком дошкільної освіти в Україні (кінець XIX - поч.XX ст.) (реферат)
Умови і напрями забезпечення наступності у навчанні рідної мови дошкільників і молодших школярів (реферат)
Теоретичні та метадичні аспекти особистісно-орієнтованого підходу у фізичному вихованні дітей (реферат)
Сучасний стан дошкільної лінґводидактики в Україні (реферат)
Становлення механізмів словозміни, формотворення і словотворення в дітей в дошкільному віці (реферат)
Сприймання дітьми класичної української музики як чинник розвитку музичного слуху (реферат)
Розвиток зв\'язного мовлення дітей старшего дошкільного віку засобами художньої ілюстрації (реферат)
Реалізація комплексної програми “Малятко-здоров’ятко” в умовах сучасного ДНЗ (реферат)
Реалізація ідей А.М.Богуш щодо виховання звукової культури мовлення в дошкільників (реферат)
Психологічна лабораторія - один із шляхів адаптації студентів, формування професійної майстерності (реферат)
Професійна підготовка студентів до здійснення логіко-математичного розвитку дошкільників (реферат)
Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання (реферат)
Показники та рівні розвитку моральної свідомості особистостi (реферат)
Підготовка студентів педагогічного інституту о екологічного виховання дошкільників (реферат)
Підвищення рівня педагогічної культури батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку (реферат)
Особливості формування логіко-математичної компетентності дітей страшого дошкільного віку (реферат)
Особливості розвитку уяви та сприймання у процесі мовленнєвотворчої діяльності дошкільників (реферат)
Особливості порушення звуко-складової структури слів у дітей із моторною алалією (реферат)
Організаційно-методичні засади проведення педагогічної практики в процесі ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності \"Дошкільне виховання (
Навчання дорослих як наукова проблема (реферат)
Навчання дітей старшого дошкільного віку елементів риторик (реферат)
Можливості формування мовної особистості у дошкільному віці (реферат)
Можливості формування мовної особистості у дошкільному віці* (реферат)
Можливості застосування казкотерапії в процесі фізичного виховання й оздоровлення дошкільників (реферат)
Можливості застосування казкотерапії в процесі фізичного виховання й оздоровлення дошкільників (реферат)
Лінґводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку (реферат)
Дитина й розумова діяльність: до питання про навчання (реферат)
Вплив управліньскої моделі професійної компетентності методиста на результати іноваційної діятельності (реферат)
А.М.Богуш про місце оцінки і оцінних суджень у мовленнєвому розвитку дітей (реферат)
Формування творчої особистості учня (реферат)
Як управляти шкільною освітою (реферат)
Як стати оратором: поради керівнику (реферат)
Як поставити психотехніку собі на службу (реферат)
Позначення для учнів рамки шкідливих звичок (реферат)
Поєднання логіки та творчості (реферат)
Підвищення педагогічної культури батьків (реферат)
Як оцінити роботу вчителя (реферат)
Запобігання конфліктам (реферат)
Забезпечення результативності тренінгу (реферат)
Використання електронних технологій (реферат)
Взаємодія з батьками учнів (реферат)
Якість шкільної освіти: теорія та практика (реферат)
Якість освітніх програм (реферат)
Школи-проекти та школи-лабораторії (реферат)
Школа як осередок розвитку громади (реферат)
Школа та національна ідея (реферат)
Школа майбутнього першокласника (реферат)
Школа діалогу культур (реферат)
Школа громадянської освіти (реферат)
Школа і сім\'я: точки дотику (реферат)
Школа і родина: пошуки взаємодії (реферат)
Шкільний оздоровчий табір (реферат)
Чому педагогіка не фундаментальна наука (реферат)
Чому \"важка\" дитина важка? (реферат)
Чим може бути критичне мислення? (реферат)
Циклічна економіка у хвилеподібному світі (реферат)
Цінності людини (реферат)
Християнська етика в українській культурі (реферат)
Характеристика планування виховної роботи у школі (реферат)
Характеристика планування виховної роботи (реферат)
Функції управління освітньою установою (реферат)
Формулювання місії школи (реферат)
Формування шкільної освітньої політики (реферат)
Формування образу ідеального керівника (реферат)
Формування навичок мовленнєвої діяльності (реферат)
Формування ключових компетентностей учнів через реалізацію гуманітарних аспектів (реферат)
Формування в учнів духовних цінностей (реферат)
Формування іміджу освітньої установи (реферат)
Форми та методи управління інноваціями (реферат)
Форми та методи роботи школи з родиною (реферат)
Форми та зміст квалітативної освіти (реферат)
Факультативне заняття на його аналіз (реферат)
Факторно-критеріальні параметри освіти (реферат)
Фінська як друга мова (реферат)
Філософсько-педагогічні ідеї В. Сухомлинського (реферат)
Філософські підстави евристичної освіти (реферат)
Філософія програми всебічного розвитку дитини (реферат)
Філософія громадсько орієнтованої освіти (реферат)
Учнівський самоменеджмент в умовах креативного освітнього процесу (реферат)
Учнівське самоврядування у структурі державно-громадського управління (реферат)
Учнівські проекти оздоровчого напряму (реферат)
Учнівські проекти (реферат)
Участь громадськості в освітніх процесах (реферат)
Урочна навчально-дослідницька діяльність (реферат)
Урок літератури - це пошук істини, а не передача всього готового (реферат)
Урок-диспут і його аналіз (реферат)
Урок-конференція та її аналіз (реферат)
Урок-співбесіда та її аналіз (реферат)
Упровадження проекту \"Громадянська освіта - Україна\" (реферат)
Упровадження методу проектів у виховний процес (реферат)
Упровадження компетентнісного підходу (реферат)
Управлінський аспект плану роботи школи (реферат)
Управлінська культура керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти (реферат)
Управління якістю освіти: книжкові новинки (реферат)
Управління школою на державно-громадських засадах (реферат)
Управління розвитком педагогічної системи в сучасному загальноосвітньому закладі (реферат)
Управління освітою з урахуванням специфіки школи та району (реферат)
Управління освітою за часи українського державотворення (реферат)
Управління освітою: синергетичні підходи (реферат)
Управління освітніми проектами (реферат)
Управління оздоровчою діяльністю школи: пріоритетні напрями (реферат)
Управління оздоровчою діяльністю школи (реферат)
Управління ліцеєм як інноваційним навчальним закладом (реферат)
Управління колективом класу (реферат)
Управління інноваціями післядипломної педагогічної освіти (реферат)
Управління інноваційними процесами (реферат)
Умови збереження та зміцнення здоров\'я дітей (реферат)
Українська родина та соціалізація дитини (реферат)
Українська родина та соціалізація дитини (реферат)
Українська козацька педагогіка (реферат)
Українознавство в системі національного виховання (реферат)
Уклад життя школи на принципах громадянського суспільства (реферат)
Уведення в поняття: інноваційна школа (реферат)
Турбота про здоров\'я дитини (реферат)
Тренінг - небезпечна гра (реферат)
Трансформація ролі педагога в управлінні творчими проектами (реферат)
Традиції та реформи сучасної японської школи (реферат)
Толерантність як моральність особистості (реферат)
Типологія освітніх технологій (реферат)
Типологія інноваційних шкіл (реферат)
Типові помилки у плануванні роботи (реферат)
Типи управлінських систем (реферат)
Технологія конструювання мультимедійного уроку (реферат)
Технологічно про технологію або вихід школи в Інтернет (реферат)
Технології управління інноваційними процесами (реферат)
Технології дистанційного навчання (реферат)
Технології видів аналізу уроку (реферат)
Тестові технології оцінювання якості (реферат)
Теоретична модель управління якістю освіти (реферат)
Теоретичні основи побудови систем якості (реферат)
Теоретичні засади діяльності гімназії (реферат)
Теоретико-методологічне обґрунтування педагогічної творчості (реферат)
Тенденції в розвитку навчальних стратегій (реферат)
Творчі завдання на виявлення рівня гендерних стереотипів учнів (реферат)
Танцюємо від дошки (реферат)
Схема психолого-педагогічної характеристики родини (реферат)
Сфери відповідальності класного керівника (реферат)
Сучасний урок - спільна творчість учителя й учнів (реферат)
Сучасний стан системи освіти Франції (реферат)
Сучасний погляд на національне виховання (реферат)
Сучасна робота класного керівника (реферат)
Сучасна позакласна робота (реферат)
Сучасна освітня система у Великій Британії (реферат)
Сучасні освітні технології (реферат)
Сучасні вимоги до уроку (реферат)
Суть педагогічного аспекту управління якістю освіти (реферат)
Супровід розвитку дітей (реферат)
Субординація та повага: як знайти \"золоту середину\" (реферат)
Суб\'єкт-суб\'єктні взаємини як цінності виховання (реферат)
Структурний аналіз уроку (реферат)
Структури кооперованого навчання (реферат)
Структури кооперативного навчання (реферат)
Структури (види) кооперованого навчання (реферат)
Стратегія управління освітою в місті (реферат)
Стратегія й тактика виховання (реферат)
Стратегічне планування (реферат)
Створення умов для розвитку якісної освіти (реферат)
Створення сприятливо-стимулюючих умов (реферат)
Стать і сексуальність: психолого-педагогічний погляд (реферат)
Статеве виховання російських школярів (реферат)
Статеві домінанти та статева поведінка (реферат)
Становлення та розвиток освіти в Чехії (реферат)
Способи навчання (реферат)
Специфіка творчої професійної діяльності соціального педагога (реферат)
Спілкування педагога з батьками (реферат)
Соціологічні аспекти Болонського процесу (реферат)
Соціобіологія про природу людини (реферат)
Соціально-педагогічні технології роботи з проблемними родинами (реферат)
Соціальний розвиток старшокласників у вимірі цінностей сучасної сім\'ї (реферат)
Сократівські уроки в авторській школі (реферат)
Складність перейнятливості (реферат)
Складання індивідуального плану дослідження (реферат)
Скаутський рух і управлінська діяльність (реферат)
Системне управління якістю профільного навчання (реферат)
Системне особистісно зорієнтоване управління (реферат)
Системи підготовки та перепідготовки педкадрів (реферат)
Система Станіславського в педагогічних концепціях (реферат)
Система правової освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Києва (реферат)
Система особистісно зорієнтованого навчання (реферат)
Система освіти України: сьогодення і історія (реферат)
Сили змін: моральна мета і складність (реферат)
Семінарське заняття та його аналіз (реферат)
Сексуальне виховання школярів (реферат)
Світогляд та етика науки (реферат)
Світи та міфи всесвіту людської свідомості (реферат)
Санітарно-гігієнічний аспект аналізу уроку (реферат)
Саморефлексія як стрижень освітньої парадигми (реферат)
Саморефлексія як стрижень освітньої парадигми (реферат)
Саморефлексія як стрижень освітньої парадигми (реферат)
Саморефлексія: стрижень освітньої парадигми (реферат)
Самоврядування у школі (реферат)
Роль тренера в організації (реферат)
Рольова гра як форма інноваційних технологій (реферат)
Роль методичної служби школи в підвищенні якості освіти (реферат)
Роль громадської влади в розвитку системи освіти міста (реферат)
Роль батьків у діяльності ради закладів освіти (реферат)
Роль інструктора в загоні. Дифузійна структура дитячої організації (реферат)
Розробка та запровадження стратегій розвитку міської освіти (реферат)
Розробка програми управління якістю освіти (реферат)
Розробка освітньої програми школи (реферат)
Розробка і реалізація програми \"Родина\" (реферат)
Розвиток творчо обдарованої особистості (реферат)
Розвиток соціальної компетенції педагогів (реферат)
Розвиток соціальних умінь у дітей з особливими освітніми потребами (реферат)
Розвиток раціональної продуктивної компетентності на уроках української літератури (реферат)
Розвиток особистості (реферат)
Розвиток освітніх округів у місті (реферат)
Розвиток креативності школярів (реферат)
Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів (реферат)
Розвиток гуманітарного простору (реферат)
Розвиток гендерного підходу в освіті (реферат)
Розвивальний потенціал плану школи (реферат)
Розв\'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі (реферат)
Родина та толерантність підлітка (реферат)
Родина та її роль у вихованні толерантності (реферат)
Родина і школа (реферат)
Робота школи та дитячого садка (реферат)
Робота наставника з молодими вчителями (реферат)
Робота з молодими педагогічними кадрами (реферат)
Робота з дітьми з неблагополучних сімей (реферат)
Робота з батьками та сільською громадськістю (реферат)
Робота з батьківським колективом у позашкільному закладі (реферат)
Робота зі здібними дітьми на уроках української мови та літератури (реферат)
Рефлексія і педагогічний процес у контексті зміни освітньої парадигми (реферат)
Ресурсні центри для батьків (реферат)
Рейтингове оцінювання діяльності шкіл (реферат)
Реалізація комплексно-цільової програми \"Школа і родина\" (реферат)
Реалізація комплексно-цільової програми \"Школа і родина\" (реферат)
Реалізація громадянського виховання молодших школярів на основі краєзнавчої тематики курсу \"Я і Україна\" (реферат)
Реабілітація уроку (реферат)
Реабілітаційно-виховна робота з соціально дезадаптованими вихованцями (реферат)
Ранкова зустріч (реферат)
Ранкова зустріч: розвиток взаємоповаги та толерантності (реферат)
Ранкові зустрічі (реферат)
Рамкові основи змісту освіти: досвід Великої Британії та Шотландії (реферат)
Річний план роботи школи (реферат)
Різноманіття рішення проблем навчання (реферат)
Рівні управління інноваційними процесами (реферат)
Рівні розвитку інноваційного середовища (реферат)
Психофізіологічні особливості учнів (реферат)
Психолого-педагогічне забезпечення креативного навчально-виховного процесу (реферат)
Психолого-педагогічний моніторинг креативної педагогічної системи (реферат)
Психологія лідерства в освітніх закладах (реферат)
Психологічні ігри на уроках правознавства (реферат)
Профорієнтаційна робота соціального педагога (реферат)
Професія вчителя у світовому освітньому просторі: статистичні характеристики (реферат)
Професійне становлення у практиці управління (реферат)
Професійне становлення педагогів як пріоритет розвивального управління (реферат)
Професійне зростання керівників шкіл (реферат)
Професійна компетентність учителя та культура мислення учнів (реферат)
Професійність учителя у спадщині вітчизняних педагогів ХХ ст. (реферат)
Профільне навчання та збереження колективу (реферат)
Профільне навчання: основні етапи (реферат)
Проектування соціального розвитку особистості учнів (реферат)
Проектування комп\'ютерного уроку (реферат)
Проект структури самоврядування у школі (реферат)
Проектно-тематичний підхід у початковій школі (реферат)
Проектний підхід у школі життєвої компетентності (реферат)
Проектне оцінювання (реферат)
Проектна форма організації освітнього середовища (реферат)
Проектна технологія та метод тренінгу (реферат)
Проектна діяльність у школі (реферат)
Проектна діяльність позашкільного закладу (реферат)
Проектна діяльність в навчально-виховній роботі позашкільного закладу (реферат)
Проектні технології в контексті життєтворчості (реферат)
Проекти правознавчого та правозахисного напрямів (реферат)
Проекти екологічного спрямування (реферат)
Проекти європейського напряму (реферат)
Проекти історичного напряму (реферат)
Проект \"Бізнес-практика\" (реферат)
Проект \"Тьютор\" (реферат)
Програмно-цільове планування діяльності школи (реферат)
Програма залучення практичних працівників освіти до експериментальної та науково-дослідної діяльності (реферат)
Програма виховної роботи учнів 5-7-х класів (реферат)
Проведення самообстеження при впровадженні системи якості (реферат)
Проведення креативного оцінювання (реферат)
Проблемно-діяльнісна гра \"Педагогічні технології\" (реферат)
Проблемні тематичні батьківські збори. Наркотики та статистика (реферат)
Проблемні тематичні батьківські збори. Куріння та статистика (реферат)
Проблемні тематичні батьківські збори. Синдром надбаного імунодефіциту (СНІД) - реальність чи міф (реферат)
Проблеми гендерного аспекту розвитку освіти (реферат)
Проблема школи - відтворення інформації (реферат)
Проблема наступності у вихованні (реферат)
Принципи педагогічного аналізу (реферат)
Практичний педагогічний досвід учителів школи (реферат)
Практичне заняття та його аналіз (реферат)
Правова освіта (реферат)
Права й обов\'язки зі збереження та зміцнення здоров\'я (реферат)
Пріоритети діяльності обласного осередку асоціації керівників шкіл України (реферат)
Пріоритети виховної роботи в сучасній школі (реферат)
Пріоритети виховної діяльності (реферат)
Пошук, відбір та підготовка дітей до навчання в ліцеї (реферат)
Поточне оцінювання (реферат)
Потенційні можливості медіаосвіти в роботі з \"важкими\" підлітками (реферат)
Порушення статевої системи (реферат)
Портфоліо в розвитку інноваційної особистості (реферат)
Порівняння уроків з інтерактивною дошкою та класичних уроків (реферат)
Поняття дидактичної евристики (реферат)
Поняття \"компетентність\" у педагогіці (реферат)
Помилка системи освіти (реферат)
Положення про шкільний сімейний клуб (реферат)
Положення про учнівське самоврядування у школі (реферат)
Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах (реферат)
Положення про наукове товариство гімназистів (реферат)
Положення про клуб юних дипломатів (реферат)
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (реферат)
Положення про внутрішньошкільний контроль (реферат)
Положення про батьківський комітет загальноосвітньої установи (реферат)
Позаурочна самостійна навчально-дослідницька робота ліцеїстів (реферат)
Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів (реферат)
Позакласна робота та розвиток соціальних якостей (реферат)
Повний цикл педагогічного аналізу (реферат)
Побудова педагогічного процесу (реферат)
Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку (реферат)
Планування діяльності шкільних МО (реферат)
Планування виховної роботи (реферат)
Перехід освітньої установи на шлях інтенсивного розвитку (реферат)
Передовий педагогічний досвід (реферат)
Педагогічний моніторинг особистісно зорієнтованої освіти (реферат)
Педагогічний моніторинг: концепція й застосування (реферат)
Педагогічний аспект наступності (реферат)
Педагогічний аналіз у школі (реферат)
Педагогічний аналіз моніторингу якості освіти (реферат)
Педагогічне спілкування. Комунікативна атака (реферат)
Педагогічна філософія креативної освіти (реферат)
Педагогічна рада як форма роботи вчителів над підвищенням професійної майстерності (реферат)
Педагогічна рада \"Педагогічне проектування: реальність і перспектива\" (реферат)
Педагогічна професія та гендер (реферат)
Педагогічна освіта батьків (реферат)
Педагогічна майстерня (реферат)
Педагогічна майстерність учителя (реферат)
Педагогічна етика та професійна свідомість (реферат)
Педагогічні реформи зарубіжжя (реферат)
Педагог-дослідник як суб\'єкт інноваційної школи (реферат)
Партнерські відносини \"Школа - сім\'я\" (реферат)
Пізнавально-активне поле уроку (реферат)
Пізнавальна активність і самостійність учнів (реферат)
Підготовка школи до атестаційної експертизи (реферат)
Підготовка до спостереження уроку (реферат)
Підготовка директора школи до інноваційної діяльності у Великій Британії (реферат)
Оцінювання як функція управління (реферат)
Оцінювання та поліпшення роботи школи (реферат)
Оцінювання для розвитку школи (реферат)
Оцінний компонент навчання (реферат)
Оцінка й оцінна діяльність в освіті та освітніх системах (реферат)
Оцінка деяких складових якості освітнього процесу (реферат)
Особова тривожність дитини. Корекційна програма \"Це я\" (реферат)
Особливості та труднощі соціалізації чоловіків і жінок (реферат)
Особливості роботи педагогічного колективу громадсько активної школи (реферат)
Особливості навчання дорослих (реферат)
Особистість учителя в розвитку креативних здібностей (реферат)
Особистість, колектив, команда (реферат)
Особистісно зорієнтований підхід - важливий чинник виховання дітей (реферат)
Особистісно зорієнтоване управління школою (реферат)
Особистісно зорієнтоване навчання як система (реферат)
Особистісно зорієнтоване навчання в початкових класах (реферат)
Особистісно зорієнтоване виховання (реферат)
Особистісно зорієнтоване виховання - виховання, орієнтоване особистістю? (реферат)
Особистісно зорієнтована педагогіка: як це робиться практично (реферат)
Особистісно зорієнтовані технології у правовій освіті гімназистів (реферат)
Особистісно зорієнтовані технології: метод проектів (реферат)
Особистісне зростання педагога (реферат)
Особистісна орієнтація у змісті освіти (реферат)
Основні характеристики інновацій (реферат)
Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці (реферат)
Основні положення щодо проведення тренінгів (реферат)
Основи формування громадянськості (реферат)
Освітня система в Польщі: традиції та сучасність (реферат)
Освітня програма \"Школа самовираження особистості учня\" (реферат)
Освітня історія в Україні (реферат)
Освітні ресурси інтерактивних дошок (реферат)
Освітні округи як чинники модернізації управління освітою (реферат)
Освітній простір як евристичне середовище (реферат)
Освітній потенціал школи та можливості його розвитку (реферат)
Освіта як гуманітарна технологія (реферат)
Освіта для стійкого розвитку (реферат)
Освіта в контексті стратегічних завдань розвитку України (реферат)
Органи управління громадсько активними школами та їх функції (реферат)
Органи самоврядування у школі (реферат)
Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади (реферат)
Організація самоаналізу освітньої установи (реферат)
Організація роботи кафедри іноземних мов (реферат)
Організація роботи в загоні (реферат)
Організація психолого-педагогічного супроводу. Тренінг особистісного розвитку та виховання підлітків (реферат)
Організація процесу навчання в умовах полісистемної школи (реферат)
Організація пізнавальної діяльності з гендерного виховання у школі (реферат)
Організація науково-методичної роботи в ліцеї (реферат)
Організація методичної роботи в умовах особистісно зорієнтованого навчання (реферат)
Організація евристичного навчання (реферат)
Організація дослідницької роботи вчителів в умовах діяльності інноваційної школи (реферат)
Організаційно-фінансовий механізм становлення інноваційної школи (реферат)
Організаційні умови навчально-виховного процесу (реферат)
Організаційні моделі школи (реферат)
Орієнтовні розробки батьківських зборів. 7-11 клас (реферат)
Орієнтовні розробки батьківських зборів (реферат)
Оновлення змісту початкової освіти (реферат)
Ознайомлення родин із ранковою зустріччю (реферат)
Оздоровча робота у школі (реферат)
Одержання доступної якісної освіти в сільській школі (реферат)
Обов\'язки інструктора в загоні (реферат)
Обдарованість важливо не тільки знайти, а й розвинути (реферат)
Обдаровані діти у школах США (реферат)
Об\'єктивне оцінювання - фундаментальна задача освіти (реферат)
Нормативне забезпечення науково-дослідної роботи освітньої установи (реферат)
Ноосферна освіта у формуванні нової людини (реферат)
Нововведення в початковій школі (реферат)
Нова організаційна культура та команда однодумців (реферат)
Нові форми педагогічної ради (реферат)
Нові форми педагогічної ради (реферат)
Новітні напрями освітньої психології (реферат)
Нові можливості школи в умовах модернізації освіти (реферат)
Нетрадиційні форми проведення батьківських зборів (реферат)
Нетрадиційні форми проведення батьківських зборів. Психофізичний розвиток підлітків (перехідний вік) (реферат)
Нетрадиційні форми проведення батьківських зборів. Дитяча агресивність (реферат)
Неперервна освіта як підвищення фахового рівня (реферат)
На якого вчителя іноземної мови чекає сучасна школа? (реферат)
Національне виховання, або матерія без руху (реферат)
Наукова організація праці молодших школярів (реферат)
Наступність у вітчизняній і зарубіжній педагогіці (реферат)
Наступність початкової, дошкільної та середньої освіти (реферат)
Наступність між ланками освіти: реалії та перспективи (реферат)
Наступність між дошкільною, початковою та середньою освітою (реферат)
Наслідки релігійного впливу на дітей (реферат)
Насильницькі дії над дитиною (реферат)
Напрямки роботи школи за програмою \"Молодь за здоров\'я\" (реферат)
Напруженість у відносинах: педагог - обдарований учень (реферат)
Налагодження партнерських стосунків із родинами (реферат)
Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи (реферат)
Навчаючи, розвивати та виховувати (реферат)
Навчальна мотивація учнів: психолого-дидактичний аспект (реферат)
Навчальна екскурсія та її аналіз (реферат)
Навчальна діяльність на сучасному уроці (реферат)
Програма ранньої профілактики хімічної залежності (реферат)
Навіщо українцям критичне мислення (реферат)
Музей історії школи (реферат)
Мотивація учителів як компонент розвитку освітньої установи (реферат)
Мотивація до роботи в режимі розвитку (реферат)
Моральне виховання учнів: педагогічна наука та практика (реферат)
Моральні цінності сучасної школи (реферат)
Моніторинг якості освіти: педагогічний аналіз (реферат)
Моніторинг управління пізнавальною діяльністю (реферат)
Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу (реферат)
Моніторинг розвитку системи освіти (реферат)
Моніторингова експертиза сучасного уроку (реферат)
Моніторинг виховної роботи та розробка корекційних дій (реферат)
Моніторинг із застосуванням комп\'ютерних технологій (реферат)
Мозкова атака, як рішення педагогічних задач (реферат)
Модульність і рейтингово-кредитна система (реферат)
Модернізація освітнього процесу на підставі компетентнісного підходу (реферат)
Модернізація на основі нових методів управління (реферат)
Моделювання шкільної організації (реферат)
Модель учителя-новатора (реферат)
Модель стратегічного планування (реферат)
Модель процесу виховання в закладах освіти (реферат)
Модель громадсько-активної школи (реферат)
Модель випускника навчально-виховного комплексу (реферат)
Моделі управління інноваційними процесами (реферат)
Моделі оцінки роботи освітніх установ (реферат)
Моделі оцінки досягнень учнів в Польщі (реферат)
Мовленнєва робота на уроках (реферат)
Множинний інтелект: від теорії до практики (реферат)
Метод проектів у сучасних умовах (реферат)
Метод проектів у програмі \"Відкрий серце розуму\" (реферат)
Метод проектів у плеканні обдарованої особистості (реферат)
Метод проектів за рубежем: минуле та сучасне (реферат)
Метод проектів - ефективна технологія навчання (реферат)
Методологія управління в закладах освіти (реферат)
Метод навчальних проектів (реферат)
Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога (реферат)
Методичне забезпечення педагогів щодо гендерного виховання (реферат)
Методична робота в умовах кооперативного навчання (реферат)
Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі (реферат)
Методичні рекомендації з проведення конференцій для батьків учнів 1-х класів (реферат)
Методичні рекомендації з експертизи матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи (реферат)
Методичні матеріали дитячо-юнацької організації (реферат)
Методичні інновації в роботі керівників гуртків (реферат)
Методи навчання та їх класифікація (реферат)
Методика проведення школою самообстеження (реферат)
Методика експрес-оцінки якості освіти (реферат)
Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін (реферат)
Методика векторного аналізу уроку (реферат)
Методи вивчення та структура культури організації (реферат)
Методи активного навчання (реферат)
Метафоричність мови твору (реферат)
Медіаосвіта школярів: цикл завдань (реферат)
Медіаосвіта: цикл творчих завдань для школярів (реферат)
Медіаосвіта: цикл творчих завдань (реферат)
Медіаосвіта: творчі завдання для школярів (реферат)
Матриця складання плану роботи класного керівника (реферат)
Матеріали для розробки програми управління якістю освіти (реферат)
Математичні науки та формування екологічних уявлень (реферат)
Маркетингова діяльність методичної служби (реферат)
Майстерність педагога у виховній взаємодії (реферат)
Міжпредметні зв\'язки курсу \"Християнська етика в українській культурі\" (реферат)
Міжнародні стандарти якості громадсько-активних шкіл (реферат)
Людина як предмет природничо-наукового пізнання (реферат)
Людина як предмет наукового пізнання (реферат)
Логіка. Програма курсу для 2-4-х класів загальноосвітньої школи (реферат)
Лабораторна робота та її аналіз (реферат)
Культурно виховуюче середовище (реферат)
Культурна творча світська діяльність ліцеїстів (реферат)
Культура слова в початковій школі (реферат)
Культура мови та спілкування вчителя (реферат)
Критичний стан викладання в сукупності педагогічних технологій (реферат)
Критичне мислення - основа дебатних технологій навчання (реферат)
Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника (реферат)
Криза самовизначення майбутнього педагога (реферат)
Креативний підхід до вивчення іноземної мови (реферат)
Користь післятренінгової роботи (реферат)
Корекція мети та змісту управління (реферат)
Концепція якості освіти (реферат)
Концепція розвитку освіти Донеччини (реферат)
Концепція правової освіти та правового виховання (реферат)
Концепція інноваційного розвитку освіти регіону (реферат)
Концепції аналізу уроку (реферат)
Концептуальні засади освітніх технологій (реферат)
Концептуальні засади модернізації управління освітою (реферат)
Контроль освітніх результатів (реферат)
Контрольна робота та її аналіз (реферат)
Конструювання навчального плану школи (реферат)
Конструювання змісту шкільної освіти (реферат)
Комунікація у школі: система взаємовідносин (реферат)
Комунікативна функція навчального закладу (реферат)
Комплект формалізованих документів, щодо участі колективу в управлінні школою (реферат)
Компетенція учня - компетенція вчителя (реферат)
Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти (реферат)
Компетентнісно спрямований педагогічний процес (реферат)
Компетентнісний підхід в управлінні (реферат)
Компетентнісна орієнтація у навчанні фізики (реферат)
Компетентнісна орієнтація у викладанні хімії (реферат)
Компаративний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури у 9 класі (реферат)
Коло задоволення: групові заняття. Методика та практика організації ранкових зустрічей учнів (реферат)
Ключові освітні компетентності (реферат)
Ключові освітні компетентності (реферат)
Класний керівник на батьківських зборах (реферат)
Класний керівник - основи творчої діяльності (реферат)
Керування розвитком інноваційної школи (реферат)
Керівні домінанти заступника (реферат)
Кадровий потенціал шкільної організації (реферат)
Зовнішнє тестування навчальних досягнень учнів (реферат)
Зміст та форми квалітативної освіти (реферат)
Зміст сучасної шкільної освіти (реферат)
Зміст, форми та методи громадянського виховання старшокласників у позаурочній діяльності (реферат)
Зміст, форма та структура плану виховної роботи (реферат)
Злиття інтелектуального, політичного та духовного (реферат)
Здоровий спосіб життя (реферат)
Захист прав неповнолітніх у школі (реферат)
Застосування інтерактивних технологій - один із напрямків удосконалення навчального процесу на уроках математики (реферат)
Зарубіжний досвід профільного навчання (реферат)
Залучення кожної дитини для досягнення спільної мети (реферат)
Законопростір сучасного виховного процесу (реферат)
Закономірності евристичного навчання (реферат)
Загальношкільне оцінювання (реферат)
Жорстоке ставлення батьків до дітей: психолого-педагогічний аспект (реферат)
Життєдіяльність суб\'єктів державно-громадського управління освітою (реферат)
Ефективність процесу навчання в умовах полісистемної школи (реферат)
Етична компетентність сучасного вчителя (реферат)
Етапи розробки програми управління якістю освіти (реферат)
Етапи вивчення культури. Культурологічний портрет організації (реферат)
Емоційна підтримка керівників шкіл (реферат)
Експертиза системи виховної роботи (реферат)
Експертиза гуманістичних систем (реферат)
Економіка школи: прозоро, чесно, легально (реферат)
Екологія та здоров\'я людини (реферат)
Екологічна культура учнів у конкретній діяльності (реферат)
Евристичний компонент освітніх стандартів (реферат)
Дослідницька основа управлінської діяльності (реферат)
Досвід створення інтерактивного підручника (реферат)
Досвід роботи школи з екологічного виховання учнів (реферат)
Досвід взаємодії НМЦ і закладів освіти (реферат)
Допрофільна підготовка учнів (реферат)
Допомогти вчителю не зрадити свою професію (реферат)
До нових перемог радянської школи (реферат)
Добирання матеріалу у сценарії уроку (реферат)
Дитячо-юнацька організація (реферат)
Дисципліна без конфліктів (реферат)
Диспут як практична риторика (реферат)
Дидактичний погляд на інноваційну школу (реферат)
Дидактичні стратегії критичного читання (реферат)
Джерела виникнення інновацій. Інновації на технологічному рівні розгляду (реферат)
Джерела виникнення інновацій. Інновації на філософському рівні розгляду (реферат)
Джерела виникнення інновацій. Інновації на теоретичному рівні розгляду (реферат)
Деформації особистісного розвитку підлітка внаслідок негативного впливу проблемної сім\'ї (реферат)
Державно-громадська модель освіти у Франції (реферат)
Державне управління освітою: регіональний аспект (реферат)
Державно-громадське управління навчальним закладом (реферат)
Державно-громадське управління освітою (реферат)
Демократизація навчання, або як розуміється навчання (реферат)
Дев\'ять типів працівників і стиль спілкування з ними (реферат)
Дебати як педагогічна технологія (реферат)
Дебати як ефективна технологія навчання (реферат)
Діяльність класного керівника. Робота з батьками (реферат)
Діти з особливими освітніми потребами (реферат)
Ділова нарада у школі (реферат)
Ділова взаємодія у школі, що розвивається (реферат)
Діагностика праці вчителя (реферат)
Діагностика особистісного розвитку та виховання проблемного підлітка (реферат)
Гуманістична національна педагогіка (реферат)
Групове інтерв\'ю: організація та проведення (реферат)
Групова дискусія як форма проведення ділової наради (реферат)
Групова дискусія в діловій нараді (реферат)
Громадянське виховання: проблеми, досвід (реферат)
Громадсько активна школа як юридична особа (реферат)
Громадсько-активні школи (реферат)
Готовність учителів до педагогічної творчості (реферат)
Готовність педагогічних кадрів до інновацій (реферат)
Глобальні освітні мережі (реферат)
Глобальні зміни світу і людини (реферат)
Глибинне значення зовнішньої співпраці (реферат)
Генеза духовності в контексті виховання (реферат)
Гендер у системі педагогічного знання (реферат)
Гендерне виховання - нагальна потреба сучасної освітньої системи (реферат)
Гендерна чутливість і гендерна культура (реферат)
Гендерна соціалізація особистості (реферат)
Гендерна педагогіка - нова освітня технологія (реферат)
Вчителів визначає рівень самосвідомості (реферат)
Впровадження моніторингу освіти (реферат)
Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу (реферат)
Впровадження в систему роботи керівників гуртків позашкільного закладу методичних інновацій (реферат)
Вплив української науки і освіти на середньовічну школу в Європі (реферат)
Волонтерство та громадсько-активні школи (реферат)
Внутрішньошкільний контроль (реферат)
Виховування толерантності (реферат)
Виховний потенціал шкільних ювілеїв (реферат)
Виховний потенціал інституцій системи неперервної освіти (реферат)
Виховний аспект шкільного уроку (реферат)
Виховна робота у класі (реферат)
Виховання толерантності в учнів початкової школи (реферат)
Виховання толерантності (реферат)
Виховання молоді на традиціях на традиціях українського козацтва (реферат)
Виховання здорового способу життя (реферат)
Виховання емпатії у дітей (реферат)
Виховання гуманізму у інформаційному суспільстві (реферат)
Виховання в сільській школі на державно-громадських засадах (реферат)
Виховання в контексті соціалізації (реферат)
Виховання інформаційної культури педагогів (реферат)
Вимоги до уроку іноземної мови (реферат)
Використання стратегій розвитку критичного мислення (реферат)
Використання ресурсів освітнього середовища (реферат)
Використання мультимедійних навчальних курсів (реферат)
Використання досвіду управління якості освіти (реферат)
Використання вчителем особистого сайту (реферат)
Викладання історії в особистісно зорієнтованому вимірі (реферат)
Визначальна складова змісту сучасної шкільної освіти (реферат)
Види та структура кооперованого навчання (реферат)
Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання (реферат)
Вивчення задоволеності учасників навчального процесу (реферат)
Вивчення данської мови (реферат)
Вибір стратегії, вибір пріоритетів (реферат)
Взаємозв\'язок педагогічних технологій і технологій управління (реферат)
Взаємодія школи та родини (реферат)
Взаємодія родини та школи (реферат)
Варіативні підручники в початкових класах (реферат)
Валеологічно доцільна регламентація уроку (реферат)
Валеологічна діяльність ліцею (реферат)
Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів (реферат)
Вітагенні технології компетентісного навчання (реферат)
Від школи функціонуючої до школи, що розвивається (реферат)
Відхилення у поведінці проблемного підлітка як наслідок негативного виховного впливу його сім\'ї (реферат)
Відкрита та безперервна освіта (реферат)
Відкриті уроки для батьків (реферат)
Відвідування занять викладачів. Відкриті уроки (реферат)
Благодійні фонди у державних закладах освіти (реферат)
Батьківські збори. Труднощі адаптації першокласників до школи (реферат)
Архітектоніка особистісно зорієнтованого уроку (реферат)
Артпедагогіка та казкотерапія (реферат)
Антикорупційне виховання у школі (реферат)
Аналіз організаційно-освітньої моделі школи (реферат)
Аналіз нових можливостей школи в умовах модернізації освіти (реферат)
Аналіз досвіду розробки програм (реферат)
Аналіз дидактичного аспекту уроку (реферат)
Аналіз виховного аспекту уроку (реферат)
Алгоритм упровадження системи якості у школі (реферат)
Алгоритмізація керівництва та контролю якості (реферат)
Активний словник першокласника (реферат)
Активне навчання: обговорення, інтерактивні лекції, рольові ігри, мозкові штурми (реферат)
Акмеологія та підвищення якості освіти (реферат)
Адміністративна модель учнівського самоврядування (реферат)
Адміністративна модель учнівського самоврядування (реферат)
Авторський компонент класного керівника (реферат)
Єдність соціального і особистісного факторів у вихованні (реферат)
Єдність змістовного та особистісного (реферат)
Історія національної освіти (реферат)
Інформаційно-управлінські комп\'ютерні технології (реферат)
Інформаційно-комунікаційні технології для вчителів та учнів (реферат)
Інформаційні методики в розвивальному процесі (реферат)
Інформатизація ліцею: управлінський аспект (реферат)
Інтернет-ресурси вивчення рідного краю (реферат)
Інтерактивні технології в особистісно зорієнтованій освіті (реферат)
Інтегрований урок та його аналіз (реферат)
Інноваційний розвиток соціальних систем (реферат)
Інноваційне середовище у столичній освіті (реферат)
Інноваційна практика навчання (реферат)
Інноваційна діяльність у початковій школі (реферат)
Інноваційні форми роботи методоб\'єднання вчителів початкових класів (реферат)
Інноваційні технології у роботі з педагогічним колективом (реферат)
Інноваційність у створенні сучасного уроку (реферат)
Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку (реферат)
Інноваційні методи навчання та викладання (реферат)
Інновації у виховних системах (реферат)
Індивідуальний стиль педагогічної діяльності (реферат)
Індивідуальний педагогічний супровід учнів (реферат)
Індивідуальна освітня траєкторія (реферат)
Імідж освітнього закладу освіти та особистість керівника (реферат)
Ідеї В. Сухомлинського у векторному аналізі виховного проекту (реферат)
Ігрове моделювання шкільного розвитку (реферат)
Ігрова педагогіка. Технологічний аспект (реферат)
Ігрові технології на уроках (реферат)
Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання (реферат)
Релігієзнавство як галузь знань і навчальна дисципліна (реферат)
Проблеми виховання культури поведінки в молодших школярів (реферат)
Мета виховання в сучасній педагогіці. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання (реферат)
Мета виховання, її об\'єктивний характер. Ідеал національного виховання (реферат)
Ідеал і мета виховання (реферат)
Розвиток творчих здібностей на уроках математики» (старші класи) (реферат)
Поліфонія художнього тексту і проблеми сучасної інтерпретації (реферат)
На вівтарі – любов (за поезією Івана Левченка) (урок)
Іван Левченко. Основні відомості про поета. Казка „Кінь і Лиска” (урок)
Леся Українка і Севастополь (урок)
Образ «святої землі» у сказанні Катерини Козицької «Я - Херсонеситка» (урок)
Українська поезія Криму (урок)
Інтегративні підходи у роботі над творами історичної тематики (реферат)
Основні засади уроку літератури рідного краю у Севастополі (реферат)
Добір вправ і завдань з розвитку образного мовлення російськомовних учнів (реферат)
Система вправ з розвитку образного мовлення учнів (реферат)
Психолого-педагогічне забезпечення роботи над образним мовленням російськомовних школярів (реферат)
Образи і символи як інформаційна верстка у навчанні учнів (реферат)
Породження українського образного мовлення у російськомовних школярів (реферат)
Шляхи оволодіння образним мовленням (реферат)
Художня література ноосферної освіти (реферат)
Міжпредметні зв’язки у роботі над словом (реферат)
Культура здоров\'я старшокласника (реферат)
Напрямки соціально-педагогічної діяльності й умови формування культури здоров\'я ліцеїста-медика (реферат)
Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів (реферат)
Щедрість творчої палітри Олени Гринник (урок)
Урок: Любов буває тільки раз у житті (урок)
Образ моря у творчості поета-земляка Анатолія Студецького (урок)
Навчальна література з вітчизняної історії: нові підходи, методологічні новації, характерні риси та особливості (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) (реферат
Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами: друга половина 90-х – 2005 роки (реферат)
Перехід на двоступеневу систему навчання в Німеччині в умовах реалізації цілей Болонського процесу (реферат)
Презентація. Як виростити нову рослину з насінини
Презентація. Площі фігур
Презентація. Світове значення творчості Т.Г.Шевченка
Презентація. Хочу мати міцні зуби
Народні свята (урок)
Твоя країна – Україна (урок)
Згубний вплив грошей на вихідців з народу (урок)
Громадське виховання у школі (реферат)
Українське шкільництво у Польщі - перспективи і загрози (реферат)
Проблема вивчення української мови в школах зарубіжжя з врахуванням лемківського питання (реферат)
Методи праці з молоддю - кілька зауваг практика (реферат)
Навчання мови національних меншин у Польщі – оцінка державних структур (реферат)
Проблеми навчання в пунктах вивчення української мови у Польщі (реферат)
Досвід організації навчання і виховання дітей на українських землях та в діаспорі (типи шкіл, зміст навчання і виховання) (реферат)
Шпаргалка (реферат)
Вимоги до фахівця у ринковому середовищі та структура професійної компетентності майбутнього економіста (реферат)
Мотивація і стимулювання діяльності студентів (реферат)
Психологічні основи організації тренінгу. Роль викладача у тренінгу (реферат)
Контроль та оцінювання результатів тренінгу (реферат)
Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу (реферат)
Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу (реферат)
Використання методу конкретних ситуацій в бізнес-освіті (реферат)
Система методів активного навчання у ході тренінгу (реферат)
Підготовка і проведення тренінгу. (реферат)
Структура та організація тренінгу за спеціальністю (реферат)
Самопрезентація і саморефлексія учасників тренінгових програм (реферат)
Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу (реферат)
Соціально-психологічні аспекти взаємодії на тренінгу (реферат)
Управління взаємодією на тренінгу (реферат)
Планування кар’єри за спеціальністю (реферат)
Концептуальні засади впровадження інформаційних технологій навчання у систему професійної освіти (реферат)
Автоматизовані робочі місця бухгалтера в аграрному вищому навчальному закладі освіти (реферат)
Технологій навчання фізики як системного способу трансляції інваріантів навчального процесу (реферат)
Модульна система професійного навчання (реферат)
Використання системи проблемно-символічних сигналів під час вивчення програмування (реферат)
Вивчення і впровадження ідей козацької педагогіки в сучасну школу (реферат)
Інноваційні технології у підготовці військового фахівця (реферат)
Визначальні технологічні інновації в управлінні навчанням фізики (реферат)
Критерії оцінки особистості викладача, що управляє процесом формування стійкого пізнавального інтересу студентів (реферат)
Сучасні технології підготовки спеціаліста математика в педуніверситеті (реферат)
Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі (ре
Інформаційні технології у культурологічній освіті студентів (реферат)
Соціальна необхідність комп\'ютеризації освіти (реферат)
Програмні засоби навчального призначення: особливості розробки, дидактична доцільність застосування, їх функціональне призначення і типологія (реферат
Деякі методичні аспекти викладання ситеми управління базами даних Microsoft Access (реферат)
Навчаюча комп’ютерна програма як засіб реалізації інтеграції знань (реферат)
Проблема форми та впливу особистості вчителя в навчальних інформаційних технологіях (реферат)
Про впровадження КНП при навчанні народному ремеслу художньої кераміки (реферат)
Укладання КНП в ГФС (реферат)
Ефективне застосування засобів нових інформаційних технологій на уроках алгебри та початків аналізу (реферат)
Пропедевтичний курс основи комп‘ютероної графки у ліцейному класі за няпрямком дизайн (реферат)
Методико-психологічні аспекти комп’ютерних технологій навчання в вищій технічній школі (реферат)
Індивідуалізація навчальної діяльності при виконанні лабораторних робіт (реферат)
Професійна спрямованість навчання студентів за фахом вчитель інформатики (реферат)
Вивчення основних можливостей бази даних (реферат)
Використання системи Mathcad при вивченні теми ряди фур’є (реферат)
Проблеми впливу на психологiчний розвиток молодших школярів використання комп’ютерів у навчаннi (реферат)
Підготовка бесід щодо соціальної адаптації студентів при використанні засобів взаємодії у глобальної мережі Internet (реферат)
Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження (реферат)
Використання методу моделювання при навчанні студентів та учнів (реферат)
Структуризація знань в комп’ютерному тестуванні при дистанційному навчанні (реферат)
Інформація та інформаційна культура на межі тисячоліть (реферат)
Особливості навчання усному перекладу при застосуванні програм супутникових каналів (реферат)
Розвиток дослідницьких вмінь студентів в процесі вивчення програмування (реферат)
Аналіз 12-бальної шкали оцінки знань учнів (реферат)
Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії (реферат)
Деякі аспекти використання мережі internet для позааудиторної роботи учнів та студентів з фізики (реферат)
Фізичні задачі по інтернету (реферат)
Впровадження у вищі навчальні заклади спеціалізованих баз даних щодо збору та опрацювання інформації (реферат)
Комп’ютерні технології в процесі навчання математики у вищому педагогічному навчальному закладі (реферат)
Експериментальні програми з формування математичних уявлень у дітей 4-7 років та рівень їх контрастів (реферат)
Комп’ютерні технології при вивченні вищої математики у медичних навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації (реферат)
Ігрові заняття з теорії ймовірностей та математичної статистики (реферат)
Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки (реферат)
Формування активності і самостійності майбутніх вчителів математики в процесі самостійної роботи над курсом геометрії (реферат)
Застосування програмного засобу GRAN1для формування систематизації знань старшокласників з математики та основ економічних знань (реферат)
Міжпредметні зв’язки та персональний комп’ютер в методиці навчання математики студентів фізичних спеціальностей (реферат)
Спецкурс “математичне моделювання” у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики (реферат)
Змістовні узагальнення (реферат)
Міжпредметні зв’язки (реферат)
Використання персонального комп’ютера на факультативних заняттях з математики в класах економічного спрямування (реферат)
Геометричнi методи розв‘язання рівностей з двома перепінними (реферат)
Використання НІТН для вивчення елементів дискретної математики (реферат)
Система термінологічної роботи на уроках фізики в сучасній загальноосвітній школі (реферат)
Організація проблемного навчання фізики на основі нових інформаційних технологій (реферат)
Знайомство з методами оцінки похибок непрямих вимірювань і чисельний експеримент (реферат)
Комп\'ютерні роботи з механіки (реферат)
Комп’ютерне тестування як елемент процесу навчання (реферат)
Застосування програмування при розв’язуванні творчих задач з фізики (реферат)
Проектування педагогічних тестів контролю знань (реферат)
Навчальні фізичні задачі і комп\'ютерне моделювання (реферат)
Критерії періодизації та основні періоди розвитку методичної думки з фізики в Україні (реферат)
Формування професійно-значущих якостей особистості вчителя (реферат)
Проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів трудового навчання (реферат)
Створення науково-практичного центру освітніх технологій — вимога часу (реферат)
Система завдань при вивченні електронних таблиць Exel студентами гуманітарних спеціальностей (реферат)
Завдання як засіб підвищення ефективності рівня знань студентів-економістів з інформатики (реферат)
Формування творчої особистості в процесі фахової підготовки вчителів фізики (реферат)
Особливості підготовки вчителя біології щодо моделювання навчально-виховного процесу (реферат)
Особистісно-орієнтовані технології та їх місце в професійній підготовці майбутнього спеціаліста (реферат)
Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій в світовій педагогічній практиці (реферат)
Оцінка якості вищої освіти (реферат)
Фікції в українській вищій освіті (реферат)
Гуманізація вищої освіти як сучасна тенденція (реферат)
Термінологічні та методологічні засади філософського аналізу якості вищої освіти (реферат)
Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті (реферат)
Простір освіти з точки зору її основного суб\'єкта (реферат)
Якісна вища освіта в системі загальнолюдських цінностей (реферат)
Простір освіти з точки зору її основного суб\'єкта (реферат)
Філософія стандартів у галузі вищої освіти (реферат)
Креативність і прагматизм для сучасної освіти (реферат)
Використання елементів теорії конструктивізму на заняттях з професійної англійської мови у ВНЗ (реферат)
Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії (реферат)
Викладання курсу «Західноєвропейське мистецтво» в технічному вузі (реферат)
Гуманізація освіти як основа розвитку сучасної освіти України (реферат)
Гуманізація освіти та її вплив на формування сучасного інформаційного суспільства (реферат)
Академічне професійне навчання на народних інструментах: тенденції та перспективи розвитку (реферат)
Виховання національної гідності студентів у процесі ознайомлення (реферат)
Фізична культура як компонент цілісного розвитку особистості студента (реферат)
Гуманістична спрямованість підготовки соціальних працівників: морально-етичні проблеми (реферат)
Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня (реферат)
Застосування комп’ютерної технології в процесі формування духовно-моральних якостей студентів технічного ВНЗ засобами мистецтва (реферат)
Освітня спрямованість фізичного виховання студентів в умовах дозвілля (реферат)
Реалізація комунікативного підходу до викладання іноземних мов у технічних вишах (реферат)
Запозичення як складова частина іменників-юкстапозитів науково-технічної сфери (реферат)
Формування іншомовної компетентності студентів ВТНЗ шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій (реферат)
Архітектурна лексика української мови у писемних пам’ятках і лексикографічних працях кінця ХVІ-початку ХVІІ ст. (реферат)
Напрями розвитку мовної особистості у технічному ВНЗ (реферат)
Результати теоретико-експериментального дослідження щодо формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахівців-аграрників (реферат
Структурно-семантичні особливості термінологічної лексики машинобудування (реферат)
Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови (реферат)
Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах та тестування в світі нової парадигми освіти (реферат)
Словотвірно-структурні особливості технічної термінології (реферат)
Ігрові форми навчання в немовних вузах (реферат)
Особливості професійного іншомовного спілкування менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (реферат)
Проблеми вдосконалення комунікативних компетентностей при вивченні курсу Українська мова за професійним спрямуванням (реферат)
Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів (реферат)
Вади розробки сучасних терміносистем (реферат)
Автентичний художній текст у процесі навчання діалогічного мовлення студентів-філологів (реферат)
Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (реферат)
Політична соціалізація студіюючої молоді в процесі демократичної трансформації українського суспільства (реферат)
Проблеми підвищення рівня правової культури студентської молоді (реферат)
Математичне моделювання в політології в контексті гуманітарної освіти (реферат)
Гуманістичні виміри української геополітики (реферат)
Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах (реферат)
Застосування інтегрованого підходу у побудові модульних навчальних програм та посібників для професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі (рефе
Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу (реферат)
Новітні технології і проблеми гуманізації технічної освіти (реферат)
Інтеграція математичних і гуманітарних знань як передумова якісної підготовки майбутнього вчителя математики до роботи в гуманітарних класах (реферат)
Філософські аспекти екологічної свідомості, науки і освіти, виховання і культури (реферат)
Трансформації наукової раціональності в кінці ХХ — на початку ХХІ століть в контексті сучасної освіти (реферат)
Роль та місце естетики в системі професійної підготовки інженерів (реферат)
Підготовка майбутніх фахівців технічних університетів у галузі управління до професійного іншомовного спілкування (реферат)
Багатофакторний аналіз академічної успішності студентів (реферат)
Ґендерні виміри ісламу (реферат)
Підвищення ефективності процесу навчання математики, як передумова якісної професійної підготовки фахівця (реферат)
Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ (реферат)
Гендерна складова психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ (реферат)
Працюючий студент: мотивація, проблеми (реферат)
Історія становлення теорії ґендеру: дослідницька практика та міждисциплінарне дослідження (реферат)
Гендерний моніторинг підготовки спеціалістів в технічному ВНЗ: емпіричний вимір (реферат)
Гуманізація інженерної освіти як одна з умов її вдосконалення (реферат)
Методологічна підготовка студентів технічних університетів (реферат)
Психологічна сумісність студентів молодших курсів вищих навчальних закладів в контексті формування особистості (реферат)
Теоретичні підходи до вивчення процесу соціалізації (реферат)
Занурення в об`єкт пізнання як умова формування пізнавально-творчої самостійності студентів в евристичному навчанні (реферат)
Педагогічні умови застосування освітніх технологій в процесі викладання природничонаукових дисциплін у технічних коледжах (реферат)
Мотиваційні аспекти навчання студентів 1 — 3 курсів протягом робочих триместрів ІнМЕЕЕК ВНТУ (реферат)
Психолого-педагогічні особливості навчання іншомовної мовленнєвої компетенції (реферат)
Перспективи розвитку морально-духовної свідомості особистості (реферат)
Феноменологія стилів керівництва (за класифікацією Олени Тунік) та їх комбінація у керівників галузі вищої освіти (реферат)
Професійна орієнтація студентів в умовах набору на навчання за напрямами підготовки (реферат)
Природа творчості та психологічні аспекти творчої особистості (реферат)
Сучасна психологічна освіта керівника в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства (реферат)
Реалізація студентської молоді в творчості як передумова досягнення психологічного здоров’я (реферат)
Ґендерна нерівність в освіті: прихований навчальний план ( англосаксонський досвід ) (реферат)
Діагностика сформованості альтруїстичних якостей у старшокласників (реферат)
Деякі аспекти практичного досвіду роботи кураторів кафедри ОМПМ (реферат)
Використання ілюстративного матеріалу для створення дистанційного курсу історії України (реферат)
Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять (реферат)
Використання інноваційних методик навчання під час викладання інформаційних технологій (реферат)
Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу (реферат)
Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов в технічному ВНЗ (реферат)
Використання активних форм навчання у підготовці кваліфікованих робітників (реферат)
Навчально-пізнавальна діяльність студента як єдність його операційних та мотиваційних компонентів (реферат)
Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle (реферат)
Методологічні аспекти дистанційного викладання інженерної та комп`ютерної графіки (реферат)
Ретроспективний аналіз інноваційних методів навчання (реферат)
Екологічне виховання школярів засобами дизайну (реферат)
Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу (реферат)
Система ATutor для вирішення навчальних, економічних та гуманітарних задач (реферат)
Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності (реферат)
Формування ціннісних орієнтацій студентів ВТНЗ у навчально-виховному процесі (реферат)
Національна культура у формуванні творчої особистості майбутніх спеціалістів (реферат)
Фізична культура як фактор формування здорового способу життя особистості (реферат)
Технологія написання сценарію (реферат)
Антропогуманістичний принцип, гуманізацію (реферат)
Набуття морального досвіду слухачів підготовчих відділень та підготовчих курсів через ознайомлення з історією Голодомору (реферат)
Набуття морального досвіду слухачів підготовчих відділень та підготовчих курсів через ознайомлення з історією Голодомору (реферат)
Людський капітал та гуманізація і гуманітаризація вищої професійної освіти (реферат)
Актуальність набуття загальнокультурного, морального, духовного досвіду в процесі формування спеціаліста в освітньому просторі сьогодення (реферат)
Мистецька студія у вищому навчальному закладі як засіб набуття майбутнім спеціалістом культурно-мистецького, художньо-творчого досвіду (реферат)
Гуманізація українського суспільства та сучасні проблеми вищої освіти (реферат)
Уміння діалогічної взаємодії як фактор підвищення рівня комунікативної культури майбутніх учителів (реферат)
Естетичний підхід як ціннісна основа навчально-виховного процесу (реферат)
Гуманістичні аспекти мовної політики Швеції (реферат)
Поняття особистості у контексті християнської антропології (реферат)
Інформаційне забезпечення управління школою (реферат)
Народні ігри та забави у формуванні фізичного гарту (реферат)
Підвищення аналітичної основи управління загальноосвітньою школою (реферат)
Усний лiтературний журнал \"я знаю силу слова\" (реферат)
Модель поетапного формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до іншомовної мовленнєвої діяльності (реферат)
Методологічні орієнтири професійної підготовки вчителів іноземної мови для початкової ланки освіти (реферат)
Виховний потенціал інтерактивних методів навчання іноземної мови в початковій школі (реферат)
Методичні аспекти викладання зарубіжної літератури (реферат)
Гурткова робота (реферат)
Сучасний урок зарубіжної літератури: пошуки і рішення (реферат)
Нові педагогічні технології: інтерактивне навчання (реферат)
Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови початкової школи (реферат)
Педагогічні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності в школах та позашкільних закладах (реферат)
Професійний розвиток майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами моделювання (реферат)
Розвиток особистості молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови (реферат)
Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи (реферат)
Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні (реферат)
Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн (реферат)
Професійна культура вчителя: педагогіко-антропологічний аспект (реферат)
Проблеми професійної підготовки нової генерації вчителів іноземної мови (реферат)
Проблеми педагогічної антропології та становлення дизайнерської освіти в Україні (реферат)
Право і свобода в антропологічних складових освіти (реферат)
Новації в процесі підготовки вчителя: історичний аспект, антропологічний підхід (реферат)
Ментальні аспекти національного освітнього процесу в Україні (реферат)
Місце і роль громадського виховання в педагогічному вченні (реферат)
Етнопедагогіка як засіб розвитку комунікативних здібностей майбутніх вчителів (реферат)
Експериментальне вивчення природи факторів та їх вплив на засвоєння знань дошкільниками (реферат)
Екологічна освіта в стратегії сталого розвитку (реферат)
Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників (реферат)
Антропологічний фактор у формуванні гуманістичної спрямованості студентів педвузу (реферат)
Антропологічний поворот у науці та освіті: епістемологічні підґрунття (реферат)
Антропологічна семантика категорії „історизм художнього мислення” (реферат)
Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно – педагогічної готовності в системі самовиховання майбутнього вчителя (реферат)
Антропологічна сутність змісту освіти (реферат)
Антропологічна екологія в освітньому процесі (реферат)
Антропологічні основи комунікативної компетентності вчителя (реферат)
Історико-соціальний зміст екологічної освіти (реферат)
Ідеї гуманізму в науці і освіті: історія та сучасні технології (реферат)
Система вищої освіти в Іспанії (реферат)
Навчальне середовище сучасних педагогічних систем (реферат)
Доменно-фреймова модель педагогічної системи (реферат)
Структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти (реферат)
Оцінювання в системі сертифікації професійної компетентності (реферат)
Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій (реферат)
Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання (реферат)
Інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізації (реферат)
Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів (реферат)
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України (реферат)
Телекомунікаційні проекти як один із напрямів формування критичного мисленняв (реферат)
Роль вчителя у процесі виховання громадянина Нідерландів (реферат)
Формування громадянської свідомості (Європейський аспект) (реферат)
Початкова школа в системі середньої освіти Нідерландів (реферат)
Інформаційна освітянська мережа ЮНЕСКО – молодим громадянам України. (реферат)
Вплив комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток особистості дитини в підготовці її до школи (реферат)
Розвивальне предметно-ігрове середовище (реферат)
Розвиток емоційного ставлення дошкільників до однолітків у процесі гуманізації їх взаємин (реферат)
Партнерське спілкування-школа соціалізації (реферат)
Комп\'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі (реферат)
Готовність дитини до школи: складові успішного навчання (реферат)
Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання (реферат)
Хімічна освіта в школі: екскурс в історію. (реферат)
Розвиток вивчення хімії (реферат)
Розвиток інформаційних педагогічних мереж в освітніх системах зарубіжних країн (реферат)
Процес реформування в галузі обов’язкової освіти в країнах Європи (реферат)
Освіта культури миру – ознака демократичного суспільства (реферат)
Досвід американських літніх шкіл у формуванні інтеркультурної ментальності (реферат)
Інноваційний напрямокв професійній освіті зарубіжних країн – антрепренерська освіта (реферат)
Діагностика провідного когнітивного стилю дітей з труднощами у навчанні (реферат)
Інформаційний та психоло-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу “Діти України” (реферат)
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем (реферат)
Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформа-ційних технологій підтримки діяльності органів державного управління (реферат)
Модельний підхід у побудові комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища (реферат)
Інформаційна складова проблеми мiжпредметних зв’язків в умовах альтернативної освіти (реферат)
Інформатика: освіта і соціум (реферат)
Використання елементів формальної логіки у процесі розв\'язування навчальної фізичної задачі (реферат)
Використання педагогiчних програмних засобів математичної пiдтримки при вивченнi фізики у середнiй школі (реферат)
Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування (реферат)
Головні етапи процесу розв\'язання навчальної фізичної задачі з використанням педагогічних програмних засобів математичної підтримки (реферат)
Дослідження впливу інформаційних і комунікаційних технологій на формування особистісних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Лабораторна робота з фiзики та проблема iнструкцiї до неї (реферат)
Засоби навчання як параметр освітнього простору (реферат)
Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет (реферат)
Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України (реферат)
Деякi психолого-педагогiчнi проблеми використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальному процесi середнього закладу освiти (реферат)
Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти (реферат)
Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi (реферат)
Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти (реферат)
Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчання
Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища (реферат)
Розв\'язування дослідницьких задач з фізики із застосуванням нових інформаційних технологій (реферат)
Головні етапи розвитку та використання комп\'ютерно-орієнтованих засобів навчання (реферат)
Структура навчальної фізичної задачі (реферат)
Аналіз стану та тенденції розвитку інформаційних технологій підтримки дія-льності органів державного управління (реферат)
Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління (реферат)
Підхід до проектування інформаційних систем документообігу в органах державного управління (реферат)
Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності (реферат)
Засоби навчання: проблеми термінології (реферат)
Електронний підручник та проблема систематики комп\'ютерно-орієнтованих засобів навчання (реферат)
Фізичний експеримент на екрані комп\'ютера (реферат)
Методологічні аспекти моделювання суб’єкту навчання (реферат)
Використання комп\'ютерно орієнтованого навчального середовища при викладанні арифметики в молодших класах (реферат)
Тенденції формування та використання системи комп’ютерних засобів навчання (реферат)
Застосування методiв структурно-номiнативної реконструкцiї системи знання до проблеми оцiнки пiдручникiв (реферат)
Системнi особливостi освітнього середовища як об’єкту інформатизації (реферат)
Активні методи навчання (реферат)
Григорій Ващенко про методи навчання (реферат)
Проблеми викладання курсу “Основи ландшафтознавства” у педагогічних ВНЗ (реферат)
Ігрова діяльність (літературна гра) на уроці читання (реферат)
Інноваційні технології в навчанні (читання в молодших класах) (реферат)
Права та обов’язки дітей. Шкідливі звички дошкільників (конспект заняття) (реферат)
Сільська школа ХХІ століття (реферат)
Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як засобу формування мислення учнів на уроках математики (реферат)
Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання (реферат)
Формування в молодших школярів навичок діалогічного мовленнєвого спілкування (реферат)
Вміння учнів початкової школи розв’язувати текстові задачі (реферат)
Вивчення величин у початкових класах (реферат)
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації науково-дослідної діяльності (реферат)
Особливості впровадження ігрової навчальної технології на уроках математики в початковій школі (реферат)
Пізнавальна самостійність учнів при вивченні математики (реферат)
Використання проблемних ситуацій на уроках математики в процесі розвитку творчого мислення молодших школярів (реферат)
Екологічна культура молодших школярів: теорія і практика (реферат)
Питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності (реферат)
Інтелектуальна активність молодших школярів у процесі навчання (реферат)
Методи стимулювання інтересу учнів до навчання на уроках математики (реферат)
Розвиток художньо-образного мислення школярів засобами інтеграції фольклору з різними видами мистецтва (реферат)
Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчання (реферат)
Формування гуманістичної спрямованості особистості молодшого школяра у процесі вивчення математики (реферат)
Проблеми трудового виховання у педагогічній системі А.С. Макаренко (реферат)
Розвиток духовної культури майбутніх вчителів засобами музичного мистецтва (реферат)
Основи національного виховання молодших школярів засобами поетичного слова (реферат)
Виховання позитивного ставлення до природи у старших дошкільників (реферат)
Аналіз програм і підручників щодо вивчення української народної казки (реферат)
Вивчення творчості Ліни Костенко на уроках читання у початковій школі (реферат)
Збагачення словникового запасу під час засвоєння граматико-орфографічних знань (реферат)
Формування мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів на основі етнопедагогіки (реферат)
Види українських літературних загадок (реферат)
Ефективність екскурсій у навчанні учнів початкових класів (реферат)
Використання інформаційних технологій у навчанні (реферат)
Роль комунікативних умінь у розвитку мовлення учнів (реферат)
Особливості навчання дітей старшого дошкільного віку суфіксального творення іменників і прикметників (реферат)
Проблема фразеологізмів у системі роботи над словом у методиці початкового курсу навчання української мови (реферат)
Особливості виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку (реферат)
Використання наочності в початкових класах як важливий компонент розвитку пізнавального інтересу учнів початкових класів (реферат)
Корекційно-розвивальна програма роботи з дітьми, які мають труднощі мовної комунікації (реферат)
Підготовка майбутніх учителів до природоохоронної роботи з учнями (реферат)
Розвиток екологічних понять і уявлень при вивченні тваринного світу в початковій школі (реферат)
Диференційована навчальна діяльність учнів початкових класів (реферат)
Зміст матеріалу – важливий фактор екологічного виховання молодших школярів (реферат)
Дидактичні функції мультимедійних навчальних програм (реферат)
Формування інтелектуальних умінь у молодших школярів (реферат)
Театралізована діяльність як засіб навчання розповідання старших дошкільників (реферат)
Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках математики (реферат)
Етапи методики вивчення сполучника і частки в початковій школі (реферат)
Розвиток критичного мислення учнів початкових класів (реферат)
Специфіка розвитку описового мовлення старших дошкільників засобами української народної іграшки (реферат)
Екологічне виховання молодших школярів у процесі пізнавальної діяльності (реферат)
Особливості формування мотивації навчання у молодшому шкільному (реферат)
Особливості розуміння учнями творчих задач на уроках математики (реферат)
Формування педагогічної культури вчителя початкових класів (реферат)
Соціально-педагогічні аспекти морального виховання особистості (реферат)
Формування комунікативних вмінь в учнів початкових класів (реферат)
Значення творчості Леоніда Глібова у навчально-виховному процесі початкової школи (реферат)
Питання вивчення синтаксичних одиниць у початкових класах (реферат)
Значення використання географічних назв на уроках української мови (реферат)
Умови стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів у процесі формування поняття про слово (реферат)
Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі мовленнєвої діяльності (реферат)
Вплив сім’ї на формування особистості молодшого школяра (реферат)
Педагогічні умови фізичної підготовки 6-річних дітей у процесі навчання (реферат)
Художньо-мовленнєва діяльність як засіб формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку (реферат)
Розвиток творчого мислення учнів початкових класів на уроках математики (реферат)
Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами гри (реферат)
Організація позаурочної виховної діяльності учнів початкових класів малокомплектної початкової сільської школи (реферат)
Роль і зміст методу розповіді вчителя у формуванні вмінь вживати синоніми (реферат)
Функції аудіювання (реферат)
Формування гуманних понять у першокласників засобами української народної казки (реферат)
Використання укрупнення дидактичних одиниць (реферат)
Критерії використання текстів як дидактичного засобу розвитку образного мовлення молодших школярів (реферат)
Методика активізації засвоєння дошкільниками дієслів (реферат)
Особові імена як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів (реферат)
Диференціація проблемно-пошукової діяльності учнів на уроках української мови (реферат)
Специфіка організації навчально-виховної діяльності з дітьми з вадами інтелекту (реферат)
Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання (реферат)
Формування творчої особистості школярів засобами української казки (реферат)
Особливості організації самостійної роботи учнів на уроках у початкових класах (реферат)
Дослідження впливу дидактичних ігор на активізацію навчальної діяльності молодших школярів (реферат)
Основні лінгводидактичні закономірності навчання рідної мови (реферат)
Диференціація на уроках української мови (реферат)
Розвиток особистості учнів початкових класів у процесі навчання (реферат)
Методика розвитку почуття гумору у старших дошкільників (реферат)
Формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (реферат)
Методика активізації словника дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки (реферат)
Напрями роботи з розвитку мовлення в початкових класах (реферат)
Особливості розвитку творчого математичного мислення молодших школярів (реферат)
Застосування педагогічних програмних засобів у навчально-виховний процес молодших школярів (реферат)
Особливості засвоєння лексики молодшими школярами (реферат)
Проектування виховного процесу в сільській початковій школі (реферат)
Формування екологічної культури молодших школярів на міжпредметній основі (реферат)
Здійснення екологічного навчання в процесі вивчення водних ресурсів України в початковій школі (реферат)
Розвиток мотиваційної діяльності учнів початкових класів у процесі навчання (реферат)
Питання вивчення теми „прислівник” у початкових класах (реферат)
Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку (реферат)
Інноваційність і вища освіта (реферат)
Інструменти формування конкурентоспроможності ВНЗ (реферат)
Інтерактивне навчання: організація навчальних діалогів (реферат)
Історичні джерела сучасної системи післядипломної освіти вчителів початкового навчання (реферат)
Аксіологічне виховання студентів як складова медичної освіти (реферат)
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час проведення занять з курсу «основи штучного інтелекту» (реферат)
Аналіз стану викладання української мови у школі в методичному доробку В.І.Масальського (реферат)
Аспекти реформування навчального процесу у вищій школі (реферат)
Виховання студентської молоді як основний напрямок у процесі успішної соціалізації майбутніх педагогів (реферат)
Вплив суспільно-політичної обстановки в країні на земську діяльність з підвищення кваліфікації народних вчителів на Лівобережній Україні (друга полови
Глобалізація і проблеми освіти (реферат)
Готовність майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів (реферат)
Інтерактивні методи вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» (реферат)
Друга половина ХІХ століття як ключовий етап розвитку дидактики вищої школи в Україні (реферат)
Елементи загальної теорії гуманітаризації освіти (реферат)
Етапи навчання аудіювання (реферат)
Засоби декоративної символіки при формуванні національної художньої культури особистості (реферат)
Здійснення професійної спрямованості лабораторно-практичних занять (реферат)
Зміна ролі викладача в сучасних умовах (реферат)
К.Д.Ушинський та М.О.Корф біля джерел земської діяльності з підвищення кваліфікації народних вчителів (реферат)
Комплексний комп\'ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи (реферат)
Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення будови слова і словотвору як засіб реалізації загальнодидактичних принципів наступності і перспективності
Сучасні проблеми та перспективи розвитку технічної творчості студентів будівельного профілю (реферат)
Концептуальні підходи Я.Ф.Чепіги до реформування освіти в Україні (реферат)
Ліберальна система освіти дорослих у Данії (реферат)
Міжпредметні зв\'язки як чинник оптимізації процесу навчання (реферат)
Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій при вивченні спеціальних дисциплін студентами педагогічних вузів (реферат)
Методичні рекомендації щодо підготовки уроку за інтерактивними технологіями (реферат)
Методичні умови ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики (реферат)
Механізми взаємозв\'язку змін активності самостійної роботи студентів під впливом індивідуальних здібностей та особистого досвіду (реферат)
Моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іноземного ділового спілкування (реферат)
Моделювання успіху професійної педагогічної діяльності викладачем (реферат)
Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів (реферат)
Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. Читання з розумінням основного змісту тексту (ознайомлювальне читaння) (реферат)
Національне виховання - основні напрямки розвитку (реферат)
Освіта як чинник становлення громадянського суспільства (реферат)
Основні засади самостійної роботи студентів (реферат)
Особливості організації навчального процесу на основі інформаційних технологій (реферат)
Особливості організації шкільної освіти в США в контексті постмодернізму (реферат)
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи (реферат)
Пізнавальний інтерес та його формування засобами сучасної авторської пісні (реферат)
Питання виховання в методичному доробку В.І.Масальського (реферат)
Презентація як засіб формування професійного інтересу студентів до вивчення іноземної мови (реферат)
Принципи кредитно-модульної технології навчання (реферат)
Проблеми аудіювання (сприймання та розуміння) у роботі над розвитком зв’язного мовлення учнів (реферат)
Проблеми побудови технології навчання математики, спрямованої на інтелектуальний розвиток учнів (реферат)
Врахування гендерного підходу як запорука якості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)
Процес формування професійної культури студента-менеджера у вищому навчальному закладі (реферат)
Реалізація ідей болонської декларації у вищій школі: здобутки та проблеми (реферат)
Реорганізація освітньої галузі у Південній Бессарабії: 1940-1941 рр. (реферат)
Робітничий університет в Кам’янці на Поділлі (реферат)
Розвиваючий потенціал евристичного навчання (реферат)
Розвиток моральних якостей і почуттів у школярів в світлі ідей В.О. Сухомлинського про роль соціального оточення (реферат)
Розвиток уявлень А.С. Макаренка про роль сім\'ї у вихованні дитини (реферат)
Розробка модуля дистанційного курсу навчання (реферат)
Роль структурування філологічних знань студентами педагогічного коледжу (реферат)
Роль фольклору в професійній підготовці вчителів музики (реферат)
Самовиховання як компонент формування особистості у педагогічній теорії (реферат)
Самостійна робота студентів при навчанні їх іноземної мови професійного спрямування: навчальні стратегії (реферат)
Соціалізація особистості - необхідна умова виховання свідомого громадянина держави (реферат)
Теоретичні засади інноваційності регіональної системи управління освітою (реферат)
Технологія підготовки вступного тестового іспиту з педагогіки за європейськими нормами і стандартами (реферат)
Умови формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів України (реферат)
Учбові вміння учнів як передумова організації самостійної роботи (реферат)
Філософсько-психологічний та педагогічний аспекти розгляду поняття «дитяча творчість» (реферат)
Формування готовності випускників технічного вузу до професійної діяльності (реферат)
Формування дисциплінованості у майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічна проблема (реферат)
Цінності в освіті та цінність освіти (реферат)
Функціонування Чугуївської землеробської (сільськогосподарської) школи (1842-1857) (реферат)
Шляхи и принципи реформування української освіти (реферат)
Готовність майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів (реферат)
Загальнопедагогічна підготовка на земських курсах підвищення кваліфікації народних вчителів у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (реферат)
Здійснення професійної спрямованості лабораторно-практичних занять (реферат)
К.Д.Ушинський та М.О.Корф біля джерел земської діяльності з підвищення кваліфікації народних вчителів (реферат)
Контроль успішності студента за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS у Луцькому педагогічному коледжі (реферат)
Концептуальні підходи Я.Ф.Чепіги до реформування освіти в Україні (реферат)
Корекційно-розвиваюче значення дидактичних ігор і вправ у навчанні розумово відсталих учнів (реферат)
Ліберальна система освіти дорослих у Данії (реферат)
Методичні умови ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики (реферат)
Моделювання успіху професійної педагогічної діяльності викладачем (реферат)
Науково-теоретичний аналіз готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників (реферат)
Нестандартні форми роботи зі студентами у навчальному процесі педагогічного ВНЗ (до проблеми особливостей використання інноваційних педагогічних техно
Основні завдання британського шкільного лідерства (реферат)
Особливості організації шкільної освіти в США в контексті постмодернізму (реферат)
Педагогіка як наука і навчальний предмет (реферат)
Принципи управлінської діяльності менеджера освіти (реферат)
Роль вищої освіти у функціонуванні ринку праці в Україні (реферат)
Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов (реферат)
Роль фольклору в професійній підготовці вчителів музики (реферат)
Самостійна робота студентів при навчанні їх іноземної мови професійного спрямування: навчальні стратегії (реферат)
Синтез професійно-педагогічної та музично-виконавської майстерності в діяльності вчителя музики (реферат)
Соціалізація особистості - необхідна умова виховання свідомого громадянина держави (реферат)
Соціалізація учнів молодшого шкільного віку засобами народної педагогіки (реферат)
Соціальний педагог як координатор дитячого руху (реферат)
Специфіка організації навчального процесу у відкритому університеті Великої Британії (реферат)
Технологія підготовки вступного тестового іспиту з педагогіки за європейськими нормами і стандартами (реферат)
Вплив дидактичних засад на структурування змісту філологічних знань (реферат)
Філософсько-психологічний та педагогічний аспекти розгляду поняття «дитяча творчість» (реферат)
Фактори, що впливають на формування навичок аудіювання (реферат)
Формування і розвиток у майбутніх офіцерів-прикордонників спрямованості до превентивної педагогічної діяльності (реферат)
Викладання безпеки життєдіяльності в економіці (реферат)
Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів в умовах педагогічного коледжу (реферат)
Формування цілісного світосприймання майбутніх учителів (реферат)
Аксіологічне виховання студентів як складова медичної освіти (реферат)
Історичні джерела сучасної системи післядипломної освіти вчителів початкового навчання (реферат)
Методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання (курсова робота)
Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України (реферат)
«Хата моя біла» учбове заняття з працетерапії з елементами Українознавства
Специфіка логопедичної роботи (реферат)
«Скоро свято» бінарне заняття у групі «Айболить»
Свято нашого роду» бінарне заняття, 4 рік навчання
Свята та народні традиції у навчально - виховному процесі (реферат)
Свята та народні традиції у навчально - виховному процесі (реферат)
Розвиток комунікативної діяльності учнів початкової школи (реферат)
Розвиток комунікативної діяльності учнів початкової школи (реферат)
Розвиток зв\'язного мовлення (реферат)
Розвиток граматичного строю мовлення дітей відносно лексичних програмних тем (реферат)
Розвиток граматичного строю мовлення дітей відносно лексичних програмних тем (реферат)
Проведення фронтальних занять з розвитку зв’язного мовлення (реферат)
Пригоди Колобка (Індивідуальне логопедичне заняття з розвитку звуковимови)
Порушення зв’язного мовлення у розумово відсталих школярів (реферат)
Періоди навчання мови (реферат)
Підготовчий період навчання мови (реферат)
Особливості логопедичної роботи при дизартрії у дітей з важкими порушеннями в інтелектуальному розвитку (реферат)
Національні пріоритети розвитку корекційно-реабілітаційного навчання (реферат)
Музично-естетичне виховання дітей з мовленевими вадами (реферат)
Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей із ДЦП до навчання
Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей із ДЦП до навчання
Конспект уроку з предметно-практичного навчання у підготовчому класі з теми «Яблуко, груша. Аплікація»
Конспект уроку з предметно-практичного навчання у підготовчому класі з теми «Зима. Аплікація»
Конспект індивідуального комплексного заняття з розвитку звуковимови, граматичного складу мови та зв’язного мовлення на тему Автоматизація та диференц
Автоматизація та диференціація звуків «С» – «Ш». Слова – дії
Закономірності та умови формування мовленнєвої готовності до навчання дітей старшого дошкільного віку із дизартрією (реферат)
Диференціація звуків П-Б. Заняття з корекції звуковимови
Взаємодія музичного керівника і вчителя-дефектолога (реферат)
«Барви рідного краю» інтегроване заняття з Українознавства та працетерапії
Бінарне заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з оточуючим, аплікації «Що із чого?» (лексична тема «Продукти харчування»)
Бінарне заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з оточуючим, аплікації «Що із чого?»
«Ігри патріотів» (бінарне заняття)
“Іграшки” (прикрасимо м’ячик) (заняття з ліплення) (заняття)
Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності (реферат)
Формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції (реферат)
Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій (реферат)
Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів (реферат)
Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови (реферат)
Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку (реферат)
Упровадження державно-громадського управління у закладах системи середньої освіти (реферат)
Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес (реферат)
Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури (реферат)
Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури (реферат)
Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики (реферат)
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів (реферат)
Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня (реферат)
Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)
Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема (реферат)
Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників (реферат)
Розробка й упровадження інформаційно-аналітичної системи \"Науково-методична рада\" в обласному інституті післядипломної освіти педагогічних
Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема (реферат)
Розвиток педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дистанційного навчання (реферат)
Робота навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно-
Робота з діагностично-проектуючим комплексом „Універсал” (реферат)
Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації (реферат)
Процедури та алгоритми експертного оцінювання (реферат)
Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Профільна старша школа як необхідна складова освіти європейського рівня (реферат)
Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, в системі післядипломної освіти (реферат)
Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці (реферат)
Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації педагогічного профілю (реферат)
Правові та організаційні засади системи релігійного виховання у державних школах федеративної республіки Німеччина (реферат)
Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Передумови та проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (реферат)
Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог
Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання (реферат)
Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів (реферат)
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів (реферат)
Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону (реферат)
Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)
Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація (реферат)
Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання (реферат)
Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу (реферат)
Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні (реферат)
Наукове підґрунтя інноваційних процесів в освіті (реферат)
Музей історії освіти Київщини як просвітницький і культурно-освітній центр (реферат)
Моніторинг у процесі аналізу діяльності суб’єктів освітнього середовища (реферат)
Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації (реферат)
Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті п
Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel (реферат)
Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва (реферат)
Культорологічний аспект змісту національної освіти України (реферат)
Крилаті вирази та їх літературні першоджерела. Спецкурс із зарубіжної літератури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільн
Каскадна програма розвитку навчального закладу (реферат)
З практики застосування інформаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі (реферат)
Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» (реферат)
Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу в школі І ступеня (реферат)
Зарубіжний досвід роботи альтернативних закладів опіки дітей, позбавлених батьківського піклування (реферат)
Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супроводу навчальних занять із географії (реферат)
Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні (реферат)
Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти (реферат)
Методологічні засади освітнього менеджменту (реферат)
Дидактичні можливості диференціації змісту початкової освіти (реферат)
Гуманізм, духовність у сучасному інформаційному суспільстві (реферат)
Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл (реферат)
Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації (реферат)
Впровадження принципу індивідуалізації в навчально-виховний процес початкової школи (реферат)
Використання сучасних інформаційних технологій на занятті з іноземної мови (реферат)
Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури (реферат)
Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу (реферат)
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії (реферат)
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів (реферат)
Використання інформаційних технологій на уроках музики (реферат)
Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури (реферат)
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні суспільних дисциплін (реферат)
Вивчення перекладацької діяльності українських письменників (реферат)
Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засада диференційованог підходу (реферат)
Історія Гостомельської школи (реферат)
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого потенціалу школярів (реферат)
Інформаційні технології у вищому навчальному закладі (реферат)
Інновації в системі середньої загальної освіти: теоретичний аспект (реферат)
Технологічні основи створення та підтримки порталів (реферат)
Умови координації наукових досліджень у закладах післядипломної педагогічної освіти за умов децентралізації управління (реферат)
Формування електронних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського (реферат)
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників (реферат)
Формування професійно-орієнтованого ставлення у студентів непрофільних ВНЗ, які отримують додатковий фах (реферат)
Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики (реферат)
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем (реферат)
Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища (реферат)
Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) (реферат)
Сучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи (реферат)
Стратегічні орієнтири розвитку інформаційних освітніх мереж Юнеско та Юнісеф в європейському контексті (реферат)
Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів (реферат)
Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики (реферат)
Реформування освіти та інформатизація: основні проблеми і підходи до їх вирішення (реферат)
Професійно-педагогічна компетентність вчителя у галузі наукової організації праці учнів (реферат)
Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів (реферат)
Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Проблеми пропедевтики інформаційної культури в початковій школі (реферат)
Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці (реферат)
Принципи Інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору (реферат)
Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ікт (аналіз міжнародних досліджень) (реферат)
Передумови впровадження комп\'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах (реферат)
Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів (реферат)
Педагогічна компаративістика як інструмент розбудови освітнього простору у контексті європейської інтеграції (реферат)
Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт (реферат)
Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності (реферат)
Особливості діагностування професійної компетентності викладачів (реферат)
Нормативно-правова база електронного документообігу (реферат)
Науково-технологічні і методичні аспекти організації документообігу навчального процесу в інформаційних системах галузі освіти (реферат)
Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах (реферат)
Навчання в умовах інформаційно-освітнього простору цифрової школи (реферат)
Мультимедійні системи навчання як новий методологічний засіб інтерактивного навчання на уроках хімії (реферат)
Моделювання інноваційного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: наукові підходи (реферат)
Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід (реферат)
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі (реферат)
Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського Союзу (реферат)
Культура педагогічного спілкування при навчанні дорослих (реферат)
Критерії сформованості культури економічного мислення майбутніх географів (реферат)
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації ос
Контроль знань студентів за допомогою тестування (реферат)
Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті (реферат)
Комп\'ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми «табличний процесор» (реферат)
Комп\'ютерні системи тестування на основі технології трирівневих баз даних (реферат)
Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів (реферат)
Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти (реферат)
Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя (реферат)
Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)
Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах (реферат)
Етапи розвитку стратегії європейського союзу у галузі освіти (реферат)
Еволюція засобів та підходів до моделювання знання у сфері освіти (реферат)
Досвід впровадження автоматизованої системи діагностики навчальних досягнень з методів математичної статистики (реферат)
До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на ма
Доcлідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи (реферат)
Дистанційне навчання: перспективи розвитку мовної освіти (реферат)
Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника (реферат)
Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності (реферат)
Діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну (реферат)
Глобальні освітні мережі: міжнародний досвід (реферат)
Вплив мотиваційного фактора на планування навчального дослідження з фізики в середній школі (реферат)
Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку (реферат)
Вплив комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток наочно-образного мислення дошкільників (реферат)
Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освіти (реферат)
Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти (реферат)
Використання класифікаторів у системах вимірювання рівня навчальних досягнень (реферат)
Використання електронних ресурсів для проведення науково-дослідної та педагогічної діяльності у навчальних закладах (реферат)
Використання web–ресурсу у післядипломній педагогічній освіті (реферат)
Відеоконференції в системі дистанційної освіти (реферат)
Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики (реферат)
Аналітичний огляд Веб-сайтів бібліотек педагогічних вищих навчальних закладів України (реферат)
Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям (реферат)
Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання (реферат)
Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) (реферат)
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи (реферат)
Інформаційне наповнення порталу «Діти України» (реферат)
Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічному дослідженні (реферат)
Інформатизація освіти та застосування ікт для покращення якості освіти зарубіжжя (реферат)
Батьківські збори: \"Ваша дитина на порозі юності\"
Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження (реферат)
Роль гри у підвищенні пізнавальної активності першокласників (реферат)
Зображення постаті людини в українському народному одязі (реферат)
Самостійна робота учнів в процесі виробничого навчання (реферат)
Відповідальність як умова вільного вибору особистості (реферат)
Метод проектів в педагогіці (реферат)
Організація клубної діяльності в школі (реферат)
Управління розвитком дошкільним навчальним закладом (реферат)
Процес навчання, його структура, методологія (реферат)
Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної системи (реферат)
Форми організації навчання (реферат)
Методи і засоби навчання (реферат)
Дивись не забудь, людиною будь – права дитинства (урок)
Рід. Родина. Рідня. Родовід. Родинне виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського (урок)
Зміст освіти в національній школі (реферат)
З української мови, проведеного в 1 класі
Родинні збори в дитячому садку (дошкільному закладі) (реферат)
Уява. Можливості розвитку на уроці (реферат)
Сучасний учитель (реферат)
Школа й педагогіка епох середньовіччя та Відродження (реферат)
Формування інтелектуальних вмінь у молодших школярів в процесі навчання (курсова робота)
Методика проведення уроків з позакласного читання (курсова робота)
Гра як форма організації навчальної діяльності та розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії (реферат)
Організація та проведення гурткової роботи з юнаками в загальноосвітній школі (реферат)
Вплив творчості професора О.М. Граборова на розвиток української олігофренопедагогіки (реферат)
Родина, рідня, рід, родовід. Родинне виховання у творах В. Сухомлинського (реферат)
Методика роботи з друкованими наочними посібниками (урок)
Досвід Російської Федерації щодо входження в болонський процес (науковий реферат)
Критерії норм оцінювання знань студентів (реферат)
Роль гри в розвитку творчої індивідуальності та пізнавальної активності і самостійної молодших школярів (реферат)
Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «я і Україна» (реферат)
Реалізація особистістно зорієнтованого підходу до вихованців з легкою розумовою відсталістю в умовах школи-інтернату у ході розвитку комунікативних ум
Книга вчить, як на світі жить (твори про дітей ). Урок
Поради педагогів – гуманістів, мудрості життя (реферат)
Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі (реферат)
Розвиток в учнів творчості мислення (реферат)
Формування національної свідомості, духовно багатої особистості, здатної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення (реферат)
Формування у дошкільників вміння здобувати знання (реферат)
Мистецтво бути педагогом (реферат)
Формування педагогічної культури батьків з питань організації здорового способу життя дошкільників (реферат)
Урок в молодших класах: “Подорож казками” (кросворди, загадки) (реферат)
План дослідницької роботи (реферат)
Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят (курсова)
Природа, як засіб розумового виховання учня. Значення спадщини В.О.Сухомлинського в розвитку творчих здібностей учнів (реферат)
Попередження конфліктів (реферат)
Могутня сила шкільного колективу (реферат)
Вчимося навчати та розвивати (реферат)
Як правильно та ефективно впливати на людей? (реферат)
Шляхи до творчої діяльності (реферат)
Формування навичок вирішення професійних проблем (реферат)
Освіта та інтелектуальний розвиток, або що таке \"хотабізація\" (реферат)
Етапи розвитку кар’єри (реферат)
Проблеми професійного саморозвитку педагога (реферат)
Визначення життєвих особистих та професійних цілей (реферат)
Професійна діяльність по формуванню та корекції цінностей (реферат)
Раціональний розподіл сил педагога (реферат)
Наші внутрішні бар’єри, або концепція обмежень (реферат)
Характеристика менеджерів освіти за стилем управління (реферат)
Рефлексія. Рефлексивне управління (реферат)
Психогеометрія менеджерів (реферат)
Класифікація менеджерів освіти (реферат)
Характер. Темперамент (реферат)
Психологічна структура особистості (реферат)
Психологія менеджменту в освіті (реферат)
Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища (реферат)
Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища (реферат)
Менеджмент в освіті (реферат)
Історія та предмет наукового менеджменту (реферат)
Історія та предмет наукового менеджменту (реферат)
Історія та предмет наукового менеджменту (реферат)
Менеджмент і менеджер (реферат)
Синергетичний підхід до організації аксіологічного управління освітою (реферат)
Ціннісний характер місії управління (реферат)
Патерналізм як управлінська модель для роздумів та аналізу (реферат)
Про реальність управлінської аксіологічної свідомості (стилі, ролі людей в управлінні) (реферат)
Аксіологічні аспекти становлення керівника школи (реферат)
Генеза управлінського континіуму: від ентропії до цінності (реферат)
Ціннісна свідомість управління освітою суспільства сталого розвитку (реферат)
Художньо-естетичні чинники цінності освіти (реферат)
Моральне наповнення педагогічної аксіології (реферат)
Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога (реферат)
Ціннісний зміст педагогічних комунікацій (реферат)
Нормативно-рольовий зміст педагогічної деонтології (реферат)
Принципи педагогічної аксіології (реферат)
Гуманізм – методологічна основа педагогічної аксіології (реферат)
Ціннісний зміст педагогічної культури (реферат)
Культурно-креативний компонент аксіологічної парадигми (реферат)
Методологія обґрунтування аксіологічної парадигми (реферат)
Педагогічні цивілізації поліпарадигмальної освіти (реферат)
Методологічні основи педагогічної системології (реферат)
Аксіологічна парадигма освіти: методологія обґрунтування (реферат)
Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій (реферат)
Ціннісні орієнтації освітнього простору (реферат)
Визначення поняття ”цінність” (реферат)
Акмеологічна цінність особистості (реферат)
Ідея ціннісного смислу (реферат)
Дослідницький континіум цінності (реферат)
Ціннісний характер педагогічної взаємодії (реферат)
Гносеологічний континіум поняття ”цінність” (реферат)
Антологія ціннісних підвалин української національної освіти (реферат)
Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота)
Як цінувати педагога – вчителя, або аксіологічна модель управління освітою (реферат)
Парадигми управлінської іншонауки (реферат)
Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління (реферат)
А судді хто?, або яким повинен бути менеджер освіти (реферат)
Принципи формування системи освіти (освітніх систем) України (реферат)
Україна прийняла менеджмент. Нам потрібен коучинг?! (реферат)
Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти? (реферат)
Маємо що маємо, або реальна картина управлінського мистецтва (реферат)
Роль держави в управлінні освітою. Держава – партнер? Держава – диктатор? (реферат)
Моральний зміст феномену влади (реферат)
Аксіологічний підхід до духовного потенціалу освіти України (реферат)
Нагальні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні (реферат)
Інформаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень (урок навчання грамоти в 1 класі) (реферат)
Розвиток творчої особистості дитини (практичний досвід) (реферат)
Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейськомупросторі (реферат)
Творчість педагога це необхідність чи данина моді (методичний диспут-тренінг.) (реферат)
Заняття разом з мамами у старшій групі садочку з мовленнєвого спілкування розділ “Наші співрозмовники” (“Спілкування з дорослими”, “Родинні взаємини”
Конспект комплексного заняття для дітей молодшого дошкільного віку “У нас в гостях медвежата” (реферат)
Грудень рік кінчає, а зиму починає (конспект комплексного заняття для дітей старшого дошкільного віку) (реферат)
Тематичне заняття “Наші іграшки” у старшій групі садочку з розділу “У світі звуків” (реферат)
Заняття з мовленнєвого спілкування у дошкільній старшій групі з розділу “Словникова робота”, тема: “Квіти” (реферат)
Тематичне заняття з мовленнєвого спілкування в середній групі садочку з розділу “Граматична правильність мовлення” (реферат)
Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах (дипломна робота)
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю (дипломна робота)
Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання (дипломна робота)
Формування культури поведінки в сучасній школі (курсова робота)
Дидактичні ігри (реферат)
Українські дитячі народні ігри: гуси, шевчик, редька, мак (для дошкільного закладу або молодших класів) (реферат)
Запровадження освітніх інновацій (реферат)
Методи безпосереднього ознайомлення дітей з природою у дитячому садку (реферат)
Завдання, методологічні основи природознавства та методів викладання природознавства (реферат)
Використання новітніх технологій на уроках навчального курсу «Я і Україна» в початкових класах (контрольна робота)
Педагогічні умови корекції поведінки важковиховуваних учнів в навчально-виховному процесі (курсова робота)
Педагогічна думка у Росії та Україні у ХVІІІ-ХІХ ст. (реферат)
Педагоги-новатори: В.Сухомлинський, А.Макаренко, В.Шаталов, І.Волков (реферат)
Форми організації навчальної роботи з природознавства. Комбінований урок
Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів (реферат)
Виховання і розвиток дитини (курсова робота)
Формування культури поведінки молодших школярів (диплом)
Християнське виховання в родині (диплом)
Визначення професійного рівня закладів освіти в перенавчанні незайнятого населення (реферат)
Шляхи до прибуткової науки і освіти (реферат)
18-ліття МАУП: час розквіту і досягнень (реферат)
Освіта — запорука життєдайності народу! (реферат)
Болонський процес очима студента (реферат)
Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки (реферат)
Роль родинного виховання в формуванні особистості (курсова робота)
Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті (реферат)
Трудове навчання. Деякі проблеми співвідношення теоретичної та практичної складової практикуму в навчальних майстернях (реферат)
Трудове навчання. Про програми з практикуму в навчальних майстернях:аналіз та пропозиції (реферат)
Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії (реферат)
Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях (реферат)
Оцінка якості вищої освіти (реферат)
Джерела української етнопедагогіки: дитячий фольклор (реферат)
Організація та забезпечення процесу навчання на занятті з іноземної мови (реферат)
Про актуальність патріотичного виховання студентів економічних спеціальностей (реферат)
Застосування аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови (реферат)
Менеджмент та лідерство (реферат)
Таксономія запитань як один з факторів удосконалення навчання студентів іноземної мови (реферат)
Етапи і дидактичні характеристики структурних елементів ділової гри (реферат)
Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університе
Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови (реферат)
До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі (реферат)
Роздуми на тему адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчальної діяльності (реферат)
Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови (реферат)
Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування (реферат)
Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови (реферат)
Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної (реферат)
Зміст та форми безперервної економічної освіти молоді (реферат)
Вживання «кейсів» у процесі викладання ділової іноземної мови (реферат)
Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови (реферат)
Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника. Формування професійного словника студентів на заняттях з укра
Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов (реферат)
Умови координації наукових досліджень у закладах післядипломної педагогічної освіти за умов децентралізації управління (реферат)
Технологічні основи створення та підтримки порталів (реферат)
Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи (реферат)
Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України (реферат)
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем (реферат)
Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики (реферат)
Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища (реферат)
Сучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи (реферат)
Сучасні демонстраційні прилади на уроках фізики в старшій школі: маятник зі змінною площиною коливань (реферат)
Структура навчального програмного забезпечення для дистанційної форми навчання (реферат)
Стратегічні орієнтири розвитку інформаційних освітніх мереж ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ в європейському контексті (реферат)
Система автоматизованого документообігу в оболонці базового програмного забезпечення (реферат)
Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів (реферат)
Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики (реферат)
Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів (реферат)
Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу (реферат)
Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)
Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища (реферат)
Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці (реферат)
Принципи інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору (реферат)
Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень) (реферат)
Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів (реферат)
Педагогічна компаративістика як інструмент розбудови освітнього простору у контексті європейської інтеграції (реферат)
Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт (реферат)
Особистісні аспекти використання засобів ікт в навчанні математики (реферат)
Нормативно-правова база електронного документообігу (реферат)
Науково-технологічні і методичні аспекти організації документообігу навчального процесу в інформаційних системах галузі освіти (реферат)
Навчання в умовах інформаційно-освітнього простору цифрової школи (реферат)
Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання (реферат)
Мультимедійні системи навчання як новий методологічний засіб інтерактивного навчання на уроках хімії (реферат)
Моделювання інноваційного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: наукові підходи (реферат)
Модель процесу вивчення курсу «Історія педагогіки» з використанням мультимедійної енциклопедії (реферат)
Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід (реферат)
Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системою (реферат)
Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем (реферат)
Концепція сучасного педагогічного програмного засобу (реферат)
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації ос
Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів (реферат)
Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті (реферат)
Комп’ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики (реферат)
Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти (реферат)
Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя (реферат)
Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)
Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах (реферат)
Етапи розвитку стратегії європейського союзу у галузі освіти (реферат)
До проблеми застосування іфнормаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на ма
Для кого Інтернет може бути небезпечним (реферат)
Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ікт в навчальній діяльності (реферат)
Глобальні освітні мережі: міжнародний досвід (реферат)
Вплив комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток наочно-образного мислення дошкільників (реферат)
Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку (реферат)
Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освіти (реферат)
Використання класифікаторів у системах вимірювання рівня навчальних досягнень (реферат)
Використання Web–ресурсу у післядипломній педагогічній освіті (реферат)
Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям (реферат)
Аналіз сучасного стану електронних наукових фахових видань (реферат)
Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) (реферат)
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи (реферат)
Інформаційне наповнення порталу “Діти України” (реферат)
Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання (реферат)
Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес (реферат)
Інформатизація освіти та застосування ІКТ для покращення якості освіти зарубіжжя (реферат)
Формування понять і оптимізація навчально-виховного процесу з екологічних дисциплін (реферат)
Формування в учнів географічних понять (реферат)
Атласи для школи - повноцінне джерело інформації чи ілюстрація підручника (реферат)
Розвиток мислення майбутніх педагогів як умова їх професійно-педагогічної підготовки (реферат)
Психолого-педагогічні та методичні умови організації самостійної роботи студентів у світлі болонського процесу (реферат)
Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах (реферат)
Психологічні проблеми вдосконалення міжособистісної взаємодії в навчально-виховній діяльності викладача (реферат)
Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення (реферат)
Розвиток мотиваційної готовності до діяльності в процесі підготовки майбутніх практичних психологів (реферат)
Проблема особистісного зростання студентів психологічних спеціальностей в аспекті педагогічної антропології (реферат)
Особливості ціннісної сфери художньо обдарованих студентів (реферат)
Особливості розвитку професійно-значущих якостей студентів психологічних спеціальностей (реферат)
Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності (реферат)
Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління (реферат)
Проблема відповідальності в психологічних дослідженнях (реферат)
Загальні уявлення одинадцятикласників про історію ХХ століття (реферат)
Діагностичні основи формування і розвитку самостійності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності (реферат)
Формування творчої особистості молодших школярів засобами формотворної діяльності (реферат)
Вивчення операцій мислення у молодших школярів (реферат)
Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення (реферат)
Інтелектуальна ініціативність та рівень розвитку інтелекту дитини (реферат)
Періодизація розвитку історико-педагогічного процесу в Україні у ХХ столітті (реферат)
Педагогічні ідеї М.Корфа щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі (реферат)
Зміст та структура художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії (реферат)
Застосування програм комп’ютерної підтримки математики у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (реферат)
Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору (реферат)
Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій (реферат)
Підготовка майбутніх учителів української мови до педагогічного конструювання (реферат)
Розвиток у майбутніх учителів початкових класів готовності до самостійної навчально-пізнавальної діяльності (реферат)
Структура, критерії та показники професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ (реферат)
Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу (реферат)
Культура міжнаціонального виховання як один з пріоритетних напрямків полікультурної підготовки соціальних педагогів у контексті європейської інтеграці
Самоактуалізація і творчий потенціал майбутнього фахівця (реферат)
Викладання курсу “Вища освіта і болонський процес” під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” у педагогічному університеті
Комп’ютерне моделювання як інноваційний метод навчання у вищій школі (реферат)
Комп’ютерне моделювання як інноваційний метод навчання у вищій школі (реферат)
Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі (реферат)
Навчально-методичне забезпечення модульної системи навчання студентів педагогічних ВНЗ (реферат)
Компаративний аналіз проблеми визначення цілей і завдань гуманітарної культурологічної освіти (реферат)
Світові інноваційні підходи до підготовки вчителів (реферат)
Міжнародний досвід організації системи вищої освіти (реферат)
Основні напрями й форми діяльності учнівського самоуправління в загальноосвітній школі-інтернаті (реферат)
Нестандартні уроки як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів при вивченні іноземної мови (реферат)
Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії (реферат)
Методи і засоби забезпечення технічної творчості учнів (реферат)
Формування у молодших школярів загального вміння розв’язувати задачі (реферат)
Психолого-педагогічні основи модульного навчання біології у ВНЗ (реферат)
Творча майстерність як основа підтримки саморозвиваючої особистості (реферат)
Навчальна екологічна стежка як засіб формування у студентів природоохоронних компетентностей (реферат)
Різноманітність форм і видів екологічної діяльності школярів у позакласній роботі з біології (реферат)
Методичні підходи до організації оздоровчої профілактичної роботи в загальноосвітній школі (реферат)
Особливості біологічної підготовки вчителів початкових класів (реферат)
Реалізація основних принципів екологічної освіти у вищій педагогічній школі (реферат)
Сучасні підходи до формування в школярів здорового способу життя (реферат)
Умови підвищення ефективності засвоєння учнями знань з біології (реферат)
Криза класичної “польової” біології та її пом’якшення при викладанні біологічних дисциплін у ВНЗ України (реферат)
Теоретичні узагальнення сучасної біології як складова біологічної картини світу (реферат)
Моніторинг якості біологічної освіти (реферат)
Вітчизняна філософська антропологія у контексті пізнання людини: методологічний потенціал та інтерпретаційні можливості (реферат)
Деякі особливості формування морально-естетичної культури учнів (реферат)
Гносеологічний аналіз поняття готовності особистості до безперервної освіти (реферат)
Народний танець як один із засобів естетичного виховання дошкільників (реферат)
Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів (реферат)
Лінгводидактичний аспект навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми (реферат)
Уявлення про фундаментальні емоції як складова емоційної культури дошкільника (реферат)
Особливості навчання в початкових класах малокомплектної школи (реферат)
Робота з розвитку соціально-побутових навичок аутичних підлітків (реферат)
Погляди педагогів-гуманістів минулого на музичну освіту (реферат)
Тенденції розвитку фізики як навчального предмета в середній загальноосвітній школі України (реферат)
Соціально-педагогічні аспекти довузівської підготовки як фактора вибору педагогічної професії (реферат)
Педагогічний аналіз і самоаналіз як умова розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців (реферат)
Формування естетичної культури майбутнього вчителя (реферат)
Особливості підготовки майбутніх вчителів до здійснення особистісно-орієнтованого навчання (реферат)
Комунікативна компетенція – провідна складова професійної підготовки вчителя-європейця, викладача англійської мови (реферат)
Творча діяльність студентів гуманітарних вищих навчальних закладів під час вивчення інформатики (реферат)
Використання комп\'ютерного тестування в навчанні вищої математики студентів вищих навчальних закладів (реферат)
Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища (реферат)
Дидактичні принципи дистанційної освіти (реферат)
Проблема успішності навчання розумово здібних дітей: особистісний аспект (реферат)
Творча діяльність особистості в контексті гуманізації навчально-виховного процесу (реферат)
Позитивна спрямованість як основа розвитку життєвої компетентності особистості (реферат)
Аксіологічний контекст педагогічної культури (реферат)
Рефлексія як педагогічна умова навчальної етичної діяльності студентів (реферат)
Формування граматичних навичок усного мовлення методом структурно-порівняльного аналізу (реферат)
Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу (реферат)
Інтенсифікація формування теоретичних знань учнів засобами нових інформаційних технологій (реферат)
Висвітлення проблем інновацій навчання історії в школі у вітчизняній дидактичній літературі першої третини ХХ ст. (реферат)
Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі (реферат)
Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників (реферат)
Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач (реферат)
Астрологічна спрямованість емоційних станів учнів як психолого-педагогічна проблема (реферат)
Питання механізмів розвивального навчання у науково-методичному доробку земських учителів Приазов’я (кінець XIX – початок ХХ ст.) (реферат)
Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи як психолого-педагогічна проблема (реферат)
Навчання та розумовий розвиток учнів (реферат)
Організація навчання та перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь і навичок в умовах кредитно-модульної системи (реферат)
Використання інноваційних технологій як шлях покращення якості професійної підготовки магістрів (реферат)
До питання про ціннісний підхід до організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі (реферат)
Історичний гностизм магістерського руху в сучасних оцінках і вимірах (реферат)
Формування просторової уяви студентів при вивченні курсу “Нарисна геометрія” (реферат)
Особистісний підхід до формування іншомовної культури фахівця в умовах інформатизації соціуму (реферат)
Аксіологічні аспекти соціальної адаптації студентів педагогічного університету (реферат)
Вплив занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді (реферат)
Методика вивчення базових понять web-дизайну студентами гуманітарних спеціальностей ВНЗ (реферат)
Управлінська культура як складова підготовки майбутнього менеджера освіти (реферат)
Методологічні засади інтеграції змісту мовної освіти майбутніх інженерів (реферат)
Модель формування в майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації (реферат)
Проблемне навчання у формуванні професійно-творчого мислення студента-музиканта (реферат)
Особливості методики формування у студентів техніко-економічних умінь і навичок під час викладання курсу “Основи охорони праці” (реферат)
Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації (реферат)
Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів дистанційного навчального процесу (реферат)
Сутність етичної культури батьків та її прояв у взаємодії суб\'єктів процесу виховання (реферат)
Зміст і структура пізнавальної самостійності у старших школярів (реферат)
Особливості формування соціальної стійкості особистості старшокласника (реферат)
Можливості формування природничо-наукового мислення старшокласників засобами пізнавальних навчальних задач (реферат)
Проблема художньо-творчого розвитку учнівської молоді в умовах соціокультурної трансформації суспільства (реферат)
Метод проектів у технології трудового навчання (реферат)
Особливості мотивації навчальної діяльності підлітків на уроках історії (реферат)
Сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи (реферат)
Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської мови в початковій ланці загальноосвітньої школи (реферат)
Розв’язання навчально-пізнавальних задач як спосіб формування життєвих цінностей молодших школярів (реферат)
Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку (реф
Формування передумов естетичного інтересу у старших дошкільників у процесі музичної діяльності (реферат)
Педагогічний аналіз в системі управління дошкільним освітнім закладом (реферат)
Теоретичний аналіз змісту морального виховання особистості (реферат)
Організація музичної освіти в Україні другої половини XIX – початку XX століття (реферат)
Музична освіта у другій половині XVIII та першій половині XIX століть (реферат)
Синтез мистецтв у творчості М. Римського-Корсакова (реферат)
Сучасні школи танцю у контексті світової танцювальної культури (реферат)
Формування інтересу студентів до занять фізичною культурою в умовах нової соціокультурної реальності (реферат)
Формування у студентів навичок самостійної роботи при вивченні предметів естетичного циклу (реферат)
Психофізіологічний аспект формування у майбутніх учителів музики виконавсько-інструментальних навичок (реферат)
Пріоритетні орієнтири створення педагогічної моделі організації навчального процесу в магістратурі мистецько-педагогічного профілю (реферат)
Специфіка педагогічного керівництва музичною творчістю студентів музично-педагогічного факультету (реферат)
Визначення сутності художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії (реферат)
Формування артистизму як професійної навички майбутніх учителів музики в умовах занять з хорового класу (реферат)
Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів (реферат)
Ідеальна модель педагога як концептуально-образна і системоутворююча інстанція підготовки методиста з виховної роботи в загальноосвітній середній школ
Структурно-функціональна модель виконавської надійності музикантів-інструменталістів (реферат)
Художня емпатія як чинник формування професіоналізму в майбутнього музиканта-педагога (реферат)
Формування виконавського стилю в контексті фортепіанної підготовки вчителя музики (реферат)
Естетична спрямованість формування творчих якостей майбутніх педагогів-музикантів (реферат)
Деякі педагогічні аспекти розвитку музичних здібностей студентів вищих музичних навчальних закладів (реферат)
Рівні сформованості культури сприйняття духовної музики студентів інститутів мистецтв (реферат)
Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти (реферат)
Використання комплексної взаємодії мистецтв у естетичному вихованні школярів (реферат)
Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач (реферат)
Комунікативна обдарованість: її прояв та розвиток у дошкільному віці (реферат)
Педагогічні умови формування творчості в образотворчій діяльності дітей середнього дошкільного віку (реферат)
Залучення дошкільників до словесного мистецтва (реферат)
Залучення дошкільників до художньої літератури в умовах сучасного соціокультурного середовища (реферат)
Особливості розвитку музично-мовної здібності дошкільників у процесі ознайомлення з іншонаціональною музикою (реферат)
Педагогічний зміст розвитку музичної творчості дошкільників (реферат)
Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів (реферат)
Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти (реферат)
Творча діяльність учнів у мистецькій сфері як складова процесу їх естетичного виховання (реферат)
Естетичні засади педагогічної майстерності (реферат)
Естетичне виховання в умовах нової соціальної естетичної реальності в Україні (реферат)
Виховання риторичної культури особистості в умовах вищої освіти (реферат)
Самостійна робота як складова системи навчання студентів іноземної мови (реферат)
Використання методів педагогічного стимулювання на початковому етапі навчання іноземної мови у педагогічному ВНЗ (реферат)
Формування навичок україномовного монологічного мовлення в російськомовних студентів ВТНЗ східної України (реферат)
Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах (реферат)
Самостійна робота як форма активізації пізнавальної діяльності особистості ( історичний аспект) (реферат)
Професійна термінологія як засіб формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця (реферат)
Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу (реферат)
Використання елементів проблемного навчання як одного із засобів розвитку творчого мислення для формування дослідницьких умінь студентів (реферат)
Аналіз труднощів процесу адаптації студентів-першокурсників (реферат)
Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету (реферат)
Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку студентів у процесі професійної підготовки у ВНЗ (реферат)
Педагогічні проблеми формування професійної компетентності майбутніх вчителів (реферат)
Комп\'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики (реферат)
Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя (реферат)
Особливості впровадження інновацій у практику навчання вчителями різних кваліфікаційних категорій (реферат)
Розвиток у школярів естетичного ставлення до рідної мови та мовлення (реферат)
Проблема наступно-перспективних зв’язків у практиці вивчення морфеміки і словотвору в шкільному курсі рідної мови (реферат)
Педагогічні технології формування особистості в контексті сучасних соціальних змін (реферат)
Сучасні підходи до викладання курсу „педагогіка” у вищому закладі освіти (реферат)
Деякі аспекти мотивації навчальної діяльності студентів педагогічних закладів (реферат)
Регіональні особливості впровадження інновацій у навчанні історії в школі (реферат)
Історичний підхід до створення шкільних методичних посібників і збірників задач з фізики (реферат)
Гуманітаризація вищої технічної освіти як соціально-педагогічна проблема (реферат)
Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності (реферат)
Організаційна структура модуля при використанні проблемно-модульної технології навчання (реферат)
Колективний проект як активний метод навчання програмування (реферат)
Проблеми формування особливостей професійного мовлення студентів економічних спеціальностей (реферат)
Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції у студентів (реферат)
Формування специфічних музичних навичок та розвиток творчих здібностей студентів без спеціальної музичної підготовки (реферат)
Формування риторичної культури особистості як складова розвитку її життєвої компетентності (реферат)
Організація роботи класного керівника з питань орієнтації школярів на педагогічні професії (реферат)
Виховний простір як інтегрований чинник впливу на соціальне становлення і розвиток учнівської молоді (реферат)
Розкриття змісту естетичного виховання дітей на сторінках вітчизняної періодичної преси другої половини ХІХ століття (реферат)
Ідея демократизації відносин “учитель–учень” в офіційно-нормативних документах другої половини ХХ століття (реферат)
До питання управління учбово-пізнавальною діяльністю молодших школярів (реферат)
Деякі аспекти методичної системи формування елементарної математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку (реферат)
Динаміка показників фізичної підготовленості студенток БДПУ (реферат)
Самокорекція атрибутів контролю як засіб формування виконавської надійності музикантів-інструменталістів (реферат)
Питання професійної підготовки вчителя музики у загальноосвітній школі (реферат)
Перспективні напрями формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики (реферат)
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості (реферат)
Розвиток творчих здібностей студентів за допомогою індивідуальних завдань (реферат)
Експериментально-педагогічна робота із втілення модульної технології навчання студентів педагогічних ВНЗ англійської мови (реферат)
Суб’єктивна роль майбутнього вчителя іноземної мови в процесі здійснення інноваційної педагогічної діяльності (реферат)
Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ (реферат)
Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін (реферат)
Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики (реферат)
Застосування потенціалу музеїв педагогічного профілю в професійній підготовці майбутніх учителів (реферат)
Реалізація положень болонської декларації в процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (реферат)
Професійна підготовка майбутнього викладача як фактор формування його творчого потенціалу (реферат)
Проблема цінностей як складової професіоналізму майбутнього вчителя у психолого-педагогічній літературі (реферат)
Особливості групового навчання у сучасній вищій школі (на матеріалі іноземної мови) (реферат)
Приватна вища освіта України в історико-педагогічних дослідженнях (реферат)
Лінгводидактичний аспект формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників (реферат)
Система позаурочної виховної діяльності шкіл-інтернатів – важлива умова формування самостійності молодших школярів (реферат)
Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків (реферат)
Становлення та розвиток дискусії у методиці навчання історії в школі (реферат)
Комп’ютерне забезпечення дидактичних засобів і прийомів розвитку логічного мислення у навчанні фізики учнів основної школи (реферат)
Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу (реферат)
Вікові особливості звуковисотного сприймання у дітей (реферат)
Проблема навичок і вмінь усного спілкування у навчанні дітей старшого дошкільного віку іноземних мов (реферат)
Особливості полікультурної освіти вчителів в університетах США (реферат)
Структура професійно-педагогічної освіти в Німеччині (реферат)
Провідна роль українського католицького університету в освітньо-виховній діяльності церкви (друга пол. ХХ ст.) (реферат)
Проблемне навчання як фактор управління якістю навчального процесу (реферат)
Моральне виховання у світі, що глобалізується (реферат)
Системний підхід у педагогіці: історичний аспект (реферат)
Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа ефективного і оптимізаційного рівня навчально-виховного екологічного процесу (реферат)
Об’єкт і предмет вивчення комерційної географії. Методи наукового пізнання. Міжпредметні зв’язки (розробка уроку)
Фізико-географічне положення України. 8 клас (Фізична географія України, 8 кл.) (розробка уроку)
Мінерально-сировинні ресурси України. Паливні корисні копалини (Фізична географія України, 8 кл.) (реферат)
Розвиток індивідуальних здібностей учнів на уроках математики (реферат)
Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету (реферат)
Інтерактивні методи на уроках географії (реферат)
Дидактичні ігри на уроках української мови (реферат)
Сурдопедагогіка. Вплив зниження слуху на психічний розвиток дитини (реферат)
Сурдопедагогіка. Предмет, завдання, методи і міжпредметні зв’язки сурдопедагогіки. класифікація вад слуху у дітей (реферат)
Сурдопедагогіка. Психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з вадами слуху (реферат)
Сурдопедагогіка. Соціальний розвиток дітей з вадами слуху (реферат)
Сурдопедагогіка. Особливості емоційної сфери дітей з вадами слуху (реферат)
Сурдопедагогіка. Психологічні особливості формування мовлення глухих і слабочуючих дітей (реферат)
Сурдопедагогіка. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей з вадами слуху (реферат)
Стиль педагогічного спілкування. Установка вчителя (реферат)
Алчевська Х.О. – педагог та поетеса (реферат)
Технологія виконання письмових робіт (реферат)
Рецензування, підготовка до проведення та проведення захисту письмової роботи (реферат)
Правила та вимоги оформлення письмової роботи (реферат)
Процес навчання як дидактична система (реферат)
Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи (реферат)
Загальна методика наукової творчості (реферат)
Елементи педагогічної майстерності (реферат)
Засоби навчання. Використання комп\'ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади (контрольна робота)
Корекція мовленнєвого розвитку учнів з легкою розумовою відсталістю у процесі аналізу художнього твору через особистісно зорієнтований принцип організ
Метод використання слова на уроці (реферат)
Нестандартні уроки в початковій школі (реферат)
Конспект уроку українського читання: Василь Сухомлинський. Оповідання \"Байдужість до батька-матері не прощається\" (реферат)
Володимир Мономах. \"Повчання дітям\" (Лабораторно-практична робота)
Дума “Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі” (конспект уроку)
Розвиток пізнавальної самостійності (реферат)
Світоглядні і загальнолюдські ціннісні орієнтири учнів (реферат)
Людське «Я». Горда гуска (Народна усмішка) (урок)
Український віночок у звичаях та обрядах (на уроках трудового навчання) (реферат)
Індивідуальні форми виховної робота. Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі (контрольна робота)
Види навчання. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків (контрольна робота)
Виховання та його педагогічна характеристика (реферат)
Галицькі педагоги про громадянське виховання молоді (початок ХХ ст.) (реферат)
Діяльність, як чинник розвитку особистості, шляхи підвищення ефективності процесу виховання (контрольна робота)
Проблема морального становлення особистості в педагогічній спадщині В.Сухомлинського (дипломна робота)
Дитячі та юнацькі організації України («Пласт», «Сокільський Доріст», «Курінь» та інші.) (реферат)
Диференційоване навчання в школі. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського (контрольна робота)
Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади (контрольна робота)
Методи контролю і самоконтролю у навчанні (реферат)
Методика формування читання в початковій школі (курсова робота)
Братські школи та школи Запорізької Січі (курсова робота)
Неблагополучна сім’я – як об’єкт соціально педагогічної діяльності (курсова робота)
Освіта України в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку (курсова робота)
Основні поняття і категорії педагогіки (курсова робота)
Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів (курсова робота)
Педагог – як посередник у вирішенні учнівських конфліктів (реферат)
Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи (дипломна робота)
Позашкільна освіта: розвиток творчих здібностей дітей (реферат)
Порівняльна педагогіка як наука (реферат)
Проблема вчителя і вчительської праці в українській художньо-педагогічній думці кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (реферат)
Професія педагога та критерії його ефективної діяльності в процесі національного виховання (курсова робота)
Розвиток в Україні системи дистанційної освіти (контрольна робота)
Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри (курсова робота)
Становлення суспільного дошкільного виховання як наукова проблема (реферат)
Стиль педагогічного спілкування (реферат)
Сучасні теоретико-методологічні концепції порівняльної педагогіки (реферат)
Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти (курсова робота)
Функції навчання (реферат)
Шкільний підручник галичини міжвоєнної доби як засіб розширення знань молодших школярів про природу (реферат)
Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти (курсова робота)
Україна — мій рідний дім (урок патріотизму) (урок)
Мій рідний дитячий садок(заняття: мовленнєве, дитина і навколишній світ, художня література) (реферат)
Природа навколо нас (урок)
Модулі для дітей молодшого шкільного віку: “Розумне слоненя”, “Диво-парашут”, “Чудо-хатка” та інші (реферат)
Година класного керівника: “Бути громадянином” (реферат)
Запобігання злочинності серед неповнолітніх (реферат)
Людські чесноти (урок)
Виготовлення аплікації з насіння (урок з трудового навчання) (урок)
Педагогічна майстерність – запорука успіху робот викладача (реферат)
Навчання у житті людини:“Розум без знання, що колос без зерна” (урок)
Засоби підвищення грамотності учнів (реферат)
Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів (реферат)
Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей (реферат)
Шкільництво в Україні від 13 до 20 століть (реферат)
Підготовка дитини до школи (реферат)
Екскурсія. Проведення екскурсій в початкових класах (реферат)
Квадрат. застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. складання і розв’язування задачі за малюнком (урок)
Впровадження принципів індивідуалізації та диференціації в навчально-виховний процес початкової школи (реферат)
Дидактичні ігри у роботі з дошкільнятами (реферат)
Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (реферат)
Досвід Канади в навчанні дітей з вадами (реферат)
Заняття у дитсадку з “Рідної природи”: “І у полі і у лузі, ми природі вірні друзі” (реферат)
Заняття з рідної природи та мовленнєвого спілкування для дітей середньої групи дошкільного закладу: «Чарівний зимовий сон» (реферат)
Сучасні підходи до використання ігрової діяльності у виховному процесі (реферат)
Осінь-чарівниця (урок)
Педагогічна рада - рольова гра (реферат)
Школа сім’я – грані співробітництва (батьківськізбори) (реферат)
Проблеми освіти глухих та громадянське суспільство Канади та України (реферат)
Складнощі в процесі інклюзії учнів з особливими навчальними потребами у звичайній школі (реферат)
Співпраця з родиною – запорука успіху у вихованні дітей-дошкільнят (реферат)
Дослідження освіти глухих та жестової мови в Північній Америці (реферат)
Інклюзивна і спеціальна освіта для дітей з втратою слуху: ранній, з моменту народження, початок (реферат)
Освіта дітей з особливими потребами (вадами): пошуки та перспективи (реферат)
Чи використання жестової мови сприяє розвиткові грамотності у глухих дітей? (реферат)
Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими потребами в Україні (реферат)
Пропозиції з поліпшення освітніх можливостей для учнів з порушенням слуху (реферат)
Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання (реферат)
Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання (реферат)
Педагогічна система Яна Коменського. Вимоги щодо ефективнсоті контролю успішності учнів (реферат)
Мислення. Проблема розвитку творчого мислення (контрольна робота)
Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання (реферат)
Методи науково-педагогічного дослідження (реферат)
Планування уроків трудового навчання (реферат)
Уроки праці, їхній зміст і методи навчання (реферат)
Словесні методи навчання і їхнє використання у навчальному процесі початкової школи (реферат)
Завдання, шляхи та засоби трудового виховання та професійної орієнтації увчнів. Ідеї трудового виховання в історії розвитку педагогіки і шкільництва.
Урок: Акт проголошення незалежності України (реферат)
Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями математичних знань, умінь і навичок (реферат)
Виховна година: Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність (реферат)
Дидактичніігри у сучасній школі (курсова робота)
Співпраця сім’ї та школи в системі ЗОШ І ст. (дипломна робота)
Гра як метод виховання молодших школярів (курсова робота)
Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей (реферат)
Вивчення теми “Час і його вимірбвання” в початкових класах (курсова робота)
Розвиток творчої особистості дитини (реферат)
Педагогічна робота з шестирічними дітьми (реферат)
Типи уроків з природознавства. Організація та методика проведення предметних уроків в початковій школі (курсова)
Cистема педагогічної допомоги і підтримки в зарубіжних школах (реферат)
Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з вихованцями в гуртках народних ремесел (реферат)
Організація роботи групи продовженого дня (реферат)
Сімейне (родинне) виховання (курсова)
Урок навчання грамоти (1 клас) (реферат)
Планування освітньо-виховної роботи з дітьми в умовах сучасного дошкільного навчального закладу (реферат)
Виховання у сім’ї як першооснова розвитку особистості дитини (дипломна)
Особливості організації проблемного навчання в початковій школі (дипломна)
Проблема морального виховання особистості в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (дипломна)
Вибрані проблеми дидактики. Проблема навчання обдарованих учнів. Оптимізація процесу навчання (реферат)
Заняття з батьками: Щира, безумовна любов батьків, яка здатна зробити диво з Вашою дитиною (роздуми над працею Роса Кембела) (реферат)
Дидактичні ігри на уроках математики у сучасній школі (курсова)
Нестандартні уроки в початкових класах (реферат)
Правила життя в суспільстві. Права й обов\'язки громадян (реферат)
Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей (реферат)
Методика викладання рідної мови у молодших класах (реферат)
Конспект уроку українського читання в 8 класі (реферат)
Урок зв’язного мовлення “Синичка, птахи” (реферат)
Година класного керівника “Бути громадянином” в 9 класі (реферат)
Урок: спостереження за весняною природою (реферат)
Урок з українського патріотизму (реферат)
Конспект уроку з читання: “Про що розповіли Незабудки” (реферат)
Закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів (реферат)
Розвиток пізнавальної самостійності в учнів з легкою розумовою відсталістю на уроках читання як важлива умова формування життєтворчості особистості (р
Cухомлинський В.О. – педагогічна спадщина (реферат)
Конспект чотирьох занять у дошкільному закладі (народні ігри, гігієна, правила дорожнього руху, поведінка) (реферат)
Конспект комплексного заняття : \"У гості до мами хмаринки\" (реферат)
Законопростір сучасного виховного процесу (реферат)
Формування громадянськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності (реферат)
Актуальні проблеми виховання відповідальної поведінки у сучасних підлітків (реферат)
Шляхи оптимізації освітніх послуг в умовах сучасного дозвілля (реферат)
Системний підхід у розбудові системи освіти (реферат)
Дослідження проблем ефективності функціонування закладів освіти (реферат)
До питання технології розробки музейно-педагогічних програм (реферат)
Персонал-технології при підготовці фахівців для туристсько-рекреаційної сфери (реферат)
Соціальна педагогіка Джона Дьюї (реферат)
Проективні техніки у розвитку творчої активності молодших школярів (реферат)
Сучасна державна освітня стратегія і розвиток управлінської освіти в Україні (реферат)
Соціальна педагогіка Джона Дьюї: методологічний аспект (реферат)
Особистісна рефлексія вчителя (реферат)
Процес оцінювання психічних якостей учнів (реферат)
Компоненти техніки спілкування (реферат)
Професійно значущі якості особистості педагога (реферат)
Актуальні проблеми психології педагогічної праці (реферат)
Види діяльності школярів: репродуктивна та продуктивна (реферат)
Інтегровані уроки в початковій школі (курсова робота)
Родинне виховання в системі шкільної освіти (дипломна робота)
Сухомлинський В.А. – життя і педагогічна діяльність (курсова робота)
Використання комп\'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” (дипломна робота)
Родина – соціальний інститут дитини (нетипові сім’ї) (курсова робота)
Видатні дiячi української освiти XVI – XVIII ст. - Петро Могила, Іван Федоров, Стефан Зизаній (реферат)
Видатні дiячi української освiти XVI – XVIII ст.: Іван Вишенський, Павмо Беринга, Кирило Транквіліон-Ставровецький, Єпіфаній Славинецький (реферат)
Чернівецький університет, історія і сучасність (реферат)
Сутність, функції, структура шкільних програм і підручників (реферат)
Видидатні дiячi української освiти XVI – XVIII ст.: Іннокентій Гізель, Іоаникій Галятовський, Симеон Полоцький, Феофан Прокопович (реферат)
Виготський Л.С. – біографія, педагогічні ідеї, педагогічна діяльність (реферат)
Управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу (реферат)
Розвиток пізнавальної самостійності на уроках математики в початковій школі (курсова робота)
Шляхи входження України в Болонський процес: здобутки, реалії, перспективи (реферат)
Шляхи входження України в Болонський процес: здобутки, реалії, перспективи (реферат)
Суть процесу виховання (реферат)
Предмет і завдання педагогіки (реферат)
Порівняльна характеристика систем вищої освіти Японії і України (реферат)
Перспективи розвитку класичних університетів (реферат)
Особливості учбової діяльності студентів (реферат)
Методи навчання у вищій школі (реферат)
Громадянські цінності і виховання (реферат)
Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки (реферат)
Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей (реферат)
Зміст вищої аграрної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (реферат)
Педагогічні умови формування екологічної культури студентів-аграрників (реферат)
До проблеми формування світогляду особистості (реферат)
Зародження педагогічних ідей формування навичок культури поведінки дітей у Київській Русі (реферат)
Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної освіти (реферат)
Особливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (на прикладі КНЛУ) (реферат)
Модель розвитку рефлексивних вмінь у процесі підготовки студентів – майбутніх соціальних працівників (реферат)
Проблеми формування особистості майбутнього лікаря в процесі психолого-педагогічної підготовки (реферат)
Розвиток діалогічного мовлення на уроках іноземної мови в навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (реферат)
Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість (реферат)
Викладання навчальної дисципліни “соціологія” через модуль-контроль (реферат)
Текст як продукт та інструмент комунікації (реферат)
Перспективи розвитку сучасних кредитних систем (реферат)
Програмування навчальної діяльності студентів у процесі вивчення елементів квантової механіки (реферат)
Психологічне забезпечення навчально - виховного процесу (реферат)
Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів (реферат)
Основні принципи підготовки курсантів МВС до ефективних дій в екстремальних ситуаціях шляхом упровадження проблемно-ситуативного навчання (реферат)
Суб’єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу (реферат)
Формування гендерної культури перекладача (реферат)
Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів (реферат)
Спроба сучасного трактування основних категорій теорії культури міжетнічних відносин (реферат)
Врахування закономірностей в управлінській діяльності – необхідна умова здійснення міжрегіональної координації дій центральних та регіональних органів
Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу (реферат)
Морфологічні аналіз і синтез задач розвитку стійко-довгочасової пам’яті студентів (реферат)
Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти (реферат)
Особливості використання болонського процесу (реферат)
Методика проведення уроків природознавства (з прикладами уроків і тестів) (пошукова робота)
Природничі екскурсії, як форма організації навчального процесу (курсова)
Розвивальне навчання, нові методики навчання (пошукова робота)
Розвиток мовлення дітей-дошкільнят - важливе завдання батьків і педагогів (реферат)
Урок — театр одного актора (реферат)
Формування інтересу учнів до історії як одне з найголовніших завдань методики (реферат)
Традиційні уроки історії у своїй конкретизації (реферат)
Типи уроків і їхня класифікація (реферат)
Технологія групової творчої справи в навчанні історії в школі (реферат)
Сучасний урок історії в національній школі (реферат)
Структура історичної освіти в сучасній школі (реферат)
Становлення національної методичної думки в Україні у ХІХ – на поч. ХХ століть (реферат)
Становлення і розвиток методики викладання історії в радянський період (реферат)
Система методів і методичних прийомів шкільного навчання історії (реферат)
Метод навчання як дидактична і методична категорія (реферат)
Прийоми навчання і пізнавальна діяльність учнів на уроках історії (реферат)
Методика викладання як навчальна дисципліна (реферат)
Позаурочна робота. Кабінет історії в школі (реферат)
Опорні конспекти і опорні сигнали на уроці історії (реферат)
Навчання історії за комбінованою системою М.Гузика (реферат)
Метод усного навчання історії в школі (реферат)
Метод наочного навчання історії (реферат)
Методичні прийоми і засоби викладання і навчання (реферат)
Методи роботи учнів з підручником на уроках історії (реферат)
Методика підготовки та проведення проблемного уроку історії (реферат)
Методика краєзнавчої роботи в школі (реферат)
Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії в школі (реферат)
Комп`ютерні технології у навчанні історії в школі (реферат)
Дидактичні умови ефективності проведення шкільного семінару (реферат)
Використання дидактичних ігор у процесі викладання історії в школі (реферат)
Інноваційні системи навчання історії (реферат)
Сутність і зміст профілактики асоціальних проявів поведінки неповнолітніх (реферат)
Система превентивної роботи на основі гуманізації сучасної школи (реферат)
Робота з підлітково-юнацькими неформальними групами у соціально-педагогічній діяльності (реферат)
Раннє превентивне виховання (реферат)
Психолого-педагогічні особливості осіб з девіантною поведінкою (реферат)
Проблема попередження асоціальної поведінки серед осіб, які ніде не вчаться і не працюють (реферат)
Превенція правопорушень у зарубіжних країнах. Організація індивідуальної превентивної роботи з особами, які допускають асоціальні прояви поведінки (ре
Поняття та предмет превентивної педагогіки. Генезис і еволюція проблеми асоціальних відхилень у поведінці індивіда (реферат)
Перевиховання неповнолітніх на засадах християнської моралі. Інтегративний підхід до виправлення неповнолітніх правопорушників на основі релігійного,
Особливості та методика реабілітаційної превентивної роботи з неповнолітніми правопорушниками різних категорій (реферат)
Духовність та духовний розвиток особистості (реферат)
Асоціальна поведінка як суспільний феномен. Делінквентна, адиктивна, психопатологічна поведінка як види асоціальної поведінки індивідів (реферат)
Аналіз причин асоціальної поведінки особи (реферат)
Суть процесу самопізнання (реферат)
Суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів (реферат)
Самооцінка у структурі цілісної особистості (реферат)
Самовиховання як фактор розвитку особистості (реферат)
Регулятивні операції у самовихованні (реферат)
Організація процесу самовиховання (реферат)
Вікові рівні самовиховання та їх характеристика (реферат)
Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль батьківського спілкування у вихованні дитини (реферат)
Роль членів родини у сімейному вихованні (реферат)
Педагогічна культура батьків (реферат)
Місце родинно-сімейного виховання у процесі соціалізації особистості (реферат)
Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні (реферат)
Основні питання методики вивчення граматики у школі (реферат)
Методика фонетики, графіки і орфоепії (реферат)
Методика розвитку зв’язного мовлення (реферат)
Методика позакласної роботи з української мови (реферат)
Методика навчання орфографії (реферат)
Методика вивчення пунктуації (реферат)
Методика вивчення лексики і фразеології (реферат)
Методика вивчення будови слова і словотвору (реферат)
Лінгводидактичні основи вивчення стилістики (реферат)
Загальні питання методики викладання української мови. Методика викладання української мови як наука і як навчальна дисципліна (реферат)
Школа і проблеми статі (реферат)
Структура сексуальної соціалізації школярів (реферат)
Статеворолеві стосунки в історії суспільного розвитку (реферат)
Сексуальне виховання учнівської молоді (реферат)
Сексуальна просвіта школярів (реферат)
Сексуальність як характеристика статі (реферат)
Сім’я – провідний інститут статевої соціалізації (пошукова робота)
Психологічний базис ґендерної педагогіки (реферат)
Предмет і завдання ґендерної педагогіки (реферат)
Підготовка до подружнього життя – важливий напрям ґендерної соціалізації (реферат)
Особливості формування сексуальної культури молоді (реферат)
Особливості ґендерної соціалізації (реферат)
Культурне середовище як агент статевої диференціації (реферат)
Еволюція ґендерної взаємодії учнівської молоді (реферат)
Ґендер як соціальна конструкція системи соціостатевих стосунків (реферат)
Ґендерний підхід в історії освіти та педагогічної думки (реферат)
Ґендерна освіта та ґендерне виховання школярів (реферат)
Ґендерні особливості статевого дозрівання та психосексуального розвитку особистості (реферат)
Ґендерні дослідження в сучасній педагогіці (реферат)
Ґендерні аспекти формування усвідомленого батьківства (реферат)
Цілі навчання географії. Структура і зміст географічної освіти в школі (реферат)
Урок – основна форма навчання географії (реферат)
Позаурочна та позакласна робота з географії (реферат)
Методи навчання географії в школі (реферат)
Методика формування умінь і навичок у процесі навчання географії в школі (реферат)
Методика формування в учнів географічних знань (реферат)
Методика викладання географії як наука (реферат)
Міжпредметні зв’язки у формуванні географічних знань (реферат)
Засоби наочності у процесі навчання географії в школі (реферат)
Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності. Технології управління в соціально-педагогічній діяльності (реферат)
Конкретні технології соціально-педагогічної діяльності (реферат)
Зміст та завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Специфіка технологій соціально-педагогічної діяльності. Класифікація технологій соціал
Роль і місце літнього відпочинку в системі виховання школярів (реферат)
Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій (реферат)
Особливості організації праці педагога-організатора. Планування та облік роботи у літніх оздоровчих таборах (ЛОТ) (реферат)
Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу (реферат)
Принципи навчання основ економіки (реферат)
Предмет і завдання методики основ економіки (реферат)
Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки (реферат)
Організаційні форми навчання основ економіки (реферат)
Методи навчання основ економіки (реферат)
Інтерактивні методики викладання основ економіки (реферат)
Філантропічний період в історії соціальної роботи. Виникнення елементів соціальної педагогіки (реферат)
Становлення державної системи благодійності у Західній Європі та Росії (з ХVI до середини ХVIII ст.) (реферат)
Соціально-педагогічні дослідження в Україні в кінці ХVIII- поч. XX ст. (реферат)
Соціальне виховання і допомога у первісному суспільстві (реферат)
Соціальна робота і соціально-педагогічні дослідження в Україні в епоху Відродження (друга половина ХV-XVII ст.) (реферат)
Соціальна допомога у найдревніших слов’янських общинах та Київській Русі (реферат)
Соціальна допомога в Україні в кінці. XVIII- на поч. XX ст. (реферат)
Розвиток соціальної педагогіки в період наукової революції XX ст. (реферат)
Розвиток системи соціальної допомоги у Радянській Україні (реферат)
Основні тенденції розвитку благодійності у західній Європі, Росії та США (з кінця ХVIII до поч. XX ст.) (реферат)
Організація соціальної допомоги у середньовічному суспільстві (реферат)
Виникнення соціальної педагогіки як окремої галузі знань характеристика провідних концепцій соціалізації особистості (реферат)
Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки на сучасному етапі (реферат)
Методи і форми організації навчання (пошукова робота)
Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя та епоху Відродження (реферат)
Планування педагогічного процесу. Планування у різновікових групах (реферат)
Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Режисерські ігри (реферат)
Педагогічний процес та його структура у дошкільному закладі (реферат)
Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст. (реферат)
Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва (реферат)
Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти (реферат)
Підготовка дитини до навчання в школі (реферат)
Особливості та структура дидактичної гри (реферат)
Особливості сімейного виховання дошкільників (реферат)
Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини, класифікація дитячих ігор (реферат)
Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види та форми організації праці дітей (реферат)
Обдаровані діти (реферат)
Наукові теорії, походження та сучасні дослідження гри (реферат)
Моральне виховання дітей дошкільного віку (реферат)
Методологія педагогічного дослідження (реферат)
Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки (реферат)
Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку (реферат)
Значення дошкільного дитинства. Дитинство як соціально-педагогічне явище (реферат)
Зміст навчання дітей дошкільного віку. Принципи і типи навчання (реферат)
Зміст і засоби розумового виховання дітей (реферат)
Зв\'язок дошкільної педагогіки з іншими науками (реферат)
Засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку (реферат)
Засоби та методи естетичного виховання (реферат)
Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX ст. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки (реферат)
Загальні основи дошкільної дидактики (реферат)
Завдання фізичного виховання дітей (реферат)
Завдання розумового виховання дошкільників (реферат)
Завдання і зміст естетичного виховання дітей дошкільного віку (реферат)
Естетичний розвиток і естетичне виховання дітей дошкільного віку (реферат)
Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань (реферат)
Дошкільна освіта за кордоном (реферат)
Дошкільні заклади в системі національної освіти (реферат)
Діти з проблемами розвитку (реферат)
Виховне значення творчої гри (реферат)
Виховна роль іграшки, її історія. Українська народна іграшка (реферат)
Виховання патріотизму (реферат)
Виховання і розвиток (реферат)
Види дидактичних ігор і їх педагогічне керівництво (реферат)
Взаємодія сім\'ї і дошкільного закладу у вихованні дітей (реферат)
Вікові й індивідуальні особливості дітей (реферат)
Будівельно-конструкційні ігри (реферат)
Батьківський авторитет. Педагогічна культура батьків. Виховання батьків (реферат)
Єдність і взаємозв\'язок завдань виховання дошкільників (реферат)
Фізичне виховання дітей дошкільного віку (реферат)
Упровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти (реферат)
Трудове виховання дітей дошкільного віку, розвиток і завдання. (реферат)
Театралізовані ігри (реферат)
Сюжетно-рольові ігри (реферат)
Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання (реферат)
Система сенсорного виховання (реферат)
Роль дорослого в розвитку дитини. Вікова періодизація дитинства (реферат)
Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей (реферат)
Розумовий розвиток і розумове виховання (реферат)
Розвиток теорії фізичного виховання, виховання культурно-гігієнічних навичок (реферат)
Розвиток теорії розумового виховання дітей (реферат)
Розвиток теорії естетичного виховання (реферат)
Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX — у першій половині XX ст. (реферат)
Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст. (реферат)
Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу (реферат)
Програми виховання і навчання дітей (реферат)
Система науково-дослідної роботи в закладах освіти (реферат)
Обробка та інтерпретація результатів дослідження (реферат)
Науковий експеримент (реферат)
Методи педагогічного дослідження (реферат)
Логіка науково-дослідної роботи (реферат)
Вимірювання у педагогічних дослідженнях (реферат)
Класифікація ігрової діяльності учнів на уроках української літератури (науковий реферат)
Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання (курсова робота)
Визначення-виховного потенціалу родини крізь призму ролі родинного виховання у становленні особистості (реферат)
Критерії оцінювання знань за 12-бальною шкалою (реферат)
Заохочення і покарання. Хочу, можна, не можна, потрібно. (реферат)
Батьківські збори: проблеми виховання (реферат)
Батьківські збори: Як розуміти щастя дитини (реферат)
Методика викладання різьби по дереву на уроках художньої праці в середній школі (курсова робота)
Нові аспекти роботи з текстом на уроці читання (реферат)
Народна педагогіка про особливості виховання дітей (курсова робота)
Михайло Васильович Остроградський (1801 — 1862рр.) – відомий педагог і вчений (реферат)
Підготовка фахівців соціокультурної сфери в духовно-світоглядному дискурсі (реферат)
Підготовка фахівців у галузі менеджменту соціокультурної діяльності: нові завдання в умовах інформатизації суспільства (реферат)
Системний підхід у розбудові системи освіти (реферат)
Школи художньо-естетичного профілю: роль та місце в системі художньої освіти та виховання в україні (реферат)
Модель гри «запитання-відповідь» (реферат)
Законопростір сучасного виховного процесу (реферат)
Дослідження проблем ефективності функціонування закладів освіти (реферат)
Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін (реферат)
Використання педагогічного потенціалу музею у підготовці майбутніх вчителів (реферат)
Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах. (дипломна робота)
Проблеми виховання культури поведінки в молодших школярів (курсова робота)
Дистанційна освіта за кордоном та в Україні (реферат)
Зміст сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів в Україні (реферат)
Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності (реферат)
Методологічні основи соціальної педагогіки (реферат)
Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій (реферат)
Соціально-педагогічна діяльность у позашкільній сфері (реферат)
Загальні засади діяльності соціального педагога з сімє\'ю (реферат)
Сутність, мета, завдання та функції соціальної педагогіки як науки (реферат)
Чи може бути ефективним навчання за гратами? (реферат)
Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки г.кершенштайнером (реферат)
Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота)
Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство
Методика викладання української мови з використанням народних казок (напуковий реферат)
Колективне творче виховання (курсова робота)
Конспекти трьох уроків з трудового навчання
Формування навички швидкого читання (реферат)
Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи (контрольна робота)
Освітні завдання природознавства з курсу “Я і Україна” (1-2 клас) (реферат)
Реалізація принципу індивідуального підходу в навчально-виховному процесі (курсова робота)
Загальнi вiдомостi про позашкiльну освiту в Українi (реферат)
Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi (реферат)
Загальнi вiдомостi про дошкiльну освiту в Українi (реферат)
Концепція загальної середньої освіти в Україні (12-річна школа) (реферат)
“Урок: Видатні люди нашого краю.” (реферат)
Педагогічна діяльність С.Ф.Русової (науковий реферат)
Сучасні проблеми виховання дітей у сім’ї (курсова робота)
Технологія підготовки та проведення нестандартних уроків (курсова робота)
Теорії навчання: Е.Еріксона, Л.Занкова, теорія соціального научіння. (реферат)
Письмо як вид мовленнєвої діяльності (німецька мова) (курсова робота)
Технологія “Читання та письмо для розвитку критичного мислення” (ЧПКМ) (реферат)
Види уваги. Форми навчального розвитку та їх характеристик (контрольна робота)
Навчання і географічні дослідження в інституті наук про землю в університеті марії кюрі-склодовської в любліні (реферат)
Концептуальні засади курсу \"основи здоров’я\" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи (реферат)
Сім’я як суб’єкт соціально-педагогічної діяльності (курсова робота)
Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики (курсова робота)
Шпаргалка
Прізвисько як посягання на гідність особистості чи спосіб індивідуалізації школяра (курсова робота)
Галузі сучасної педагогіки та їх характеристика (реферат)
Шляхи і методи розвитку уваги у дітей дошкільного віку (курсова робота)
Числівник. Морфологічний розбір числівника (урок)
Формування духовності учнів старших класів засобами літератури (курсова робота)
Проблеми вивчення у школі творчості українських письменників східної діаспори (реферат)
Воєнна педагогіка на Запорізькій Січі (реферат)
Діти-сироти: проблема, про яку говорять вголос. (реферат)
Шляхи виховання культури поведінки у дошкільників. (дипломна робота)
Вади вимови звуків „Л”, „Ль”, „Р” „Рь” та методика їх подолання (реферат)
Родина – соціальний та педагогічний інститут формування дитини (дипломна робота)
Тренінг емпатії за “малою” прозою Євгена Гуцала (реферат)
Психологічний супровід превентивного виховання в системі освіти (реферат)
Процес вивчення життєпису письменника та його особливості. (курсова робота)
Методика викладання народознавства у школі (курсова робота)
Вивчення творів українських письменників Кубані на уроках позакласного читання у 5-9 класах (реферат)
Проектування життєтворчої мотивації учнів (реферат)
Особливості виховного впливу в роботі з молодшими школярами (реферат)
Формування дитячої інструментальної творчості в умовах дошкільного закладу (реферат)
Структура й особливості проведення особистісно орієнтованого уроку (реферат)
Урок розвитку зв’язного мовлення, твір–опис на тему: “Їжачок”. (реферат)
Урок: праця людей годує, а лінь марнує; додержуй даного тобою слова (реферат)
Українська національна система виховання (реферат)
Теорія елементарної освіти та методика початкового навчання (реферат)
Урок з природознавства: горизонт, сторони горизонту. (реферат)
Урок з природознавства: сонце, чому буває літо, осінь, зима, весна. (реферат)
Модель проведення батьківської конференції з проблем обміну досвідом родинного виховання (реферат)
Розвиток виховних функцій в Галичині 20-30 рр. ХХ ст. (науковий реферат)
Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності (реферат)
Ігри букварного періоду (реферат)
Морально-етичне виховання школярів (реферат)
Моральне і національне виховання у досвіді педагогів і письменників Г. Сковороди, І. Котляревського, П.Куліша, Ю.Федьковича, В.Сухомлинського (реферат
Розвивальне навчання (реферат)
Розвиток активного, самостійного, творчого мислення у студента-піаніста (реферат)
Моральне і національне виховання творчості і діяльності М. Коцюбинського, Л.Українки, Г.Лубинця, С.Русової, Г. Сковороди, В.Сухомлинського (реферат)
Загальні методи виховання (контрольна робота)
“Урок: Органи чуття. Гігієна органів чуття.(З клас)” (реферат)
Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. (реферат)
Свято книги (реферат)
Застосування інтерактивних технологій під час проведення нетрадиційних уроків (реферат)
Урок з природознавства: пори року (реферат)
Реалізація системи методів і прийомів активного навчання, використання нових технологій у поєднанні з традиційними формами роботи (реферат)
Урок в молодших класах: буква [Б] (реферат)
Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами (реферат)
Музично-дидактичні ігри на заняттях дошкільнят (реферат)
Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи (реферат)
Робота з розвитку мовлення молодших школярів (реферат)
Етичне виховання засобами музичної творчості (курсова робота)
Галицькі педагоги про драматизацію в школі (реферат)
Заняття для дошкільнят: Тримайся хати, як у віночку і рушнички на кілочку (реферат)
Догляд за вишитими виробами (реферат)
Догляд за вишитими виробами (реферат)
Сучасна педагогіка і інформаційні технології (реферат)
Нові інформаційні технології і педагогіка (реферат)
Діагностика пізнавальної сфери першокласників, її врахування в навчально-виховній діяльності. (реферат)
Сюжетно-рольові ігри в дитячому садку (реферат)
Формування конструктивно-проективних умінь студентів у системі дидактичної підготовки вчителя початкової школи (реферат)
Формування особистості майбутнього фахівця в умовах ринкової економіки (реферат)
Формування комунікативних умінь студентів на заняттях з іноземної мови (реферат)
Формування пізнавальних інтересів у допрофільній трудовій підготовці сільських підлітків (реферат)
Функції мовного портфеля у процесі навчання англійського писемного мовлення студентів-філологів (реферат)
Автономізація процесу навчання французької мови в немовному (мистецькому) ВНЗ (реферат)
Інтегрований підхід до ознайомлення майбутніх вчителів математики зі спадщиною К.О. Андреєва (реферат)
Інтерактивні методи вивчення історії мистецтва у художніх вузах: прикладний аспект (реферат)
Інтерактивні технології як засіб формування особистості студента (реферат)
Формування громадянської свідомості молодого покоління у спадщині видатних українських діячів (реферат)
Формування готовності викладачів та студентів до використання НІТ в медичному навчальному закладі (реферат)
Трансформація пізнавальних інтересів дитини у навчальні (реферат)
Теоретичні основи методики викладання математики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації з використанням комп’ютерних продуктів навчального
Сучасний стан формування громадянської свідомості учнів у системі довузівської підготовки (реферат)
Сучасні проблеми професійної надійності (реферат)
Сучасні педагогічні реалії: проблема важковиховуваності дітей (реферат)
Структура ділової гри і її конструювання як комплексна технологія навчання (реферат)
Сучасні підходи до змісту професійно значущих якостей конкурентноспроможного фахівця в галузі економіки (реферат)
Статеве виховання підлітків – важлива умова формування повноцінної особистості (реферат)
Специфіка і особливості маніпулятивних матеріалів (реферат)
Соціально-психологічні проблеми жінок, які мають розумово відсталу дитину (реферат)
Соціально-педагогічний потенціал неповних сімей (реферат)
Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю у Франції (реферат)
Соціальна компетентність: співвідношення наукових категорій (реферат)
Соціальні фактори формування навчально-пізнавальної діяльності інженерів-педагогів у процесі навчання (реферат)
Символічна модель образу світу старшокласників (реферат)
Роль мистецтва у формуванні культурологічного підходу до виховання учнівської молоді психолого-педагогічний аспект (реферат)
Розвиток усного мовлення молодших школярів як предмет лінгводидактичного дослідження (реферат)
Реченнєва спеціалізація одновалентних дієслівних предикатів (реферат)
Психолого-педагогічні умови використання навчального ігрового проектування у процесі вивчення іноземної мови (реферат)
Професійно-орієнтована методика навчання іноземним мовам (реферат)
Професійна компетентність педагога у соціально-педагогічсному підході до виховання дітей та молоді на засобах гуманізації (реферат)
Проектна робота під час занять з іноземної мови (реферат)
Проблемне навчання як фактор формування професійних умінь майбутнього вчителя математики педагогічних ВНЗ (реферат)
Проблемне навчання як складова сучасних освітніх технологій у загальноосвітній школі (реферат)
Проблеми розвитку післядипломної економічної освіти (реферат)
Проблеми морально-релігійного виховання студентської молоді (реферат)
Проблеми забезпечення вищої технічної школи (реферат)
Проблеми дітей із неповних сімей (реферат)
Проблема професійного самовизначення учнів старших класів (реферат)
Про ігрові форми навчання у вузі (реферат)
Практико-орієнтовна підготовка як одна з умов формування міжпредметної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (реферат)
Педагогічна технологія як проміжна ланка між теорією та практикою диференційованого навчання (реферат)
Педагогічні умови створення нових освітніх середовищ (реферат)
Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога у вищому педагогічному навчальному закладі (реферат)
Підготовка студентів-іноземців у вищих медичних навчальних закладах України (реферат)
Особливості формування практичних вмінь у студентів під час розроблення технологічного процесу (реферат)
Особливості формування правової культури студентів (реферат)
Особливості підвищення кваліфікації вчителів Німеччини (реферат)
Особливості методико-математичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах запровадження Болонської конвенції (реферат)
Особливості математичної підготовки майбутніх інженерів (реферат)
Особливості застосування методів рельєфного креслення в процесі соціально-трудової реабілітації людей з вадами зору (реферат)
Особистісно орієнтований підхід як педагогічна умова формування педагогічної креативності майбутніх учителів у прорцесі професійної підготовки (рефера
Основний етап розвивальної методики формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань (реферат)
Основні поняття андрагогіки (реферат)
Організація навчального процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології умса в умовах кредитно-модульної системи (реферат)
Народознавство та пошуково-експедиційна робота в системі підготовки майбутнього вчителя-філолога (реферат)
Можливості застосування активних методів у фаховій термінологічній підготовці вчителя української мови (реферат)
Модель формування професійної етики майстрів (реферат)
Методологічні основи технології створення та використання атестаційних педагогічних тестів (реферат)
Методика активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі економічної підготовки (реферат)
Методи викладання громадянської освіти в середньої загальноосвітньої школи США(реферат)
Міжпредметні зв’язки і формування методологічних знань (реферат)
Логічна структура автоматизованої системи дистанційної освіти (реферат)
Культурний тезаурус як важлива частина ключової культурної компетенції майбутніх учителів (реферат)
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів – складова частина навчального процесу (реферат)
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх правоохоронців до міжнародного співробітництва (реферат)
Комп’ютерне тестування знань студентів на Первомайському факультеті ХДУХТ (реферат)
Зміст та структура соціальної компетентності (реферат)
Зміст освіти у формуванні інформаційної компетентності (реферат)
Застосування телекомунікаційних проектів у самостійній роботі студентів (реферат)
Заробітна плата як мотиваційний механізм підвищення ефективності виробництва на підприємствах вугільної промисловості: психолого-педагогічний аспект (
Електронні засоби навчання у професійній діяльності педагога (західноєвропейський досвід) (реферат)
Екологічна культура як чинник трансформації світогляду учнівської молоді в соціальну активність громадянина (реферат)
Екзамени. один білет на всіх (реферат)
Еволюція процесу пізнання (реферат)
Дослідження готовності майбутніх викладачів економіки до педагогічного спілкування (реферат)
До проблеми становлення дизайн-освіти у світлі європейської інтеграції (реферат)
До питання про юридичну термінологію в англійській мові та самостійну роботу курсантів над нею (реферат)
До питання про підготовку фахівців-аграрників у системі професійної освіти США (реферат)
Дисципліна «Хоровий клас» у професійній підготовці вчителя музики (реферат)
Деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів старших дошкільників (реферат)
Державний земельний банк: функції під час проведення денікінської аграрної реформи в Україні (реферат)
Гуманистична ідея щастя та свободи в школі Саммерхілл (реферат)
Гуманітарний компонент у технічному навчальному закладі (реферат)
Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови у контексті новітньої парадигми сучасної освіти (реферат)
Впровадження новітніх технологій навчання як напрямок реформування системи вищої освіти (реферат)
Вплив постмодернізму на педагогічну теорію та практику в США (реферат)
Вплив інформаційно-технологічної революції на формування системи професійної освіти безробітних фахівців в США (реферат)
Використання сучасних методів навчання з метою розвитку логічного мислення учнів при вивченні математики (реферат)
Використання дистанційного навчання при викладанні курсу «основи економічної теорії» у вищих навчальних закладах І – ІІ рівня акредитації (реферат)
Використання інтерактивних технологій у ВНЗ (реферат)
Вивчення духовних потреб дітей як напрям соціально-педагогічної роботи (реферат)
Вага економіко-математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю (реферат)
Вітчизняний підручник з електротехніки: аналіз стану шляхи становлення (реферат)
Болонський процес і реформування вищої освіти Франції (реферат)
Аналіз помилок у дисертаційних роботах (реферат)
Актуальні питання удосконалення самостійної роботи студентів (реферат)
Аналіз теоретичних підходів до визначення та змісту соціально-педагогічної роботи в громаді (реферат)
Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті дизайну (реферат)
Актуальні питання навчання фізики на основі особистісно орієнтованої технології (реферат)
Актуалізація духовної православної спадщини слобожанських композиторів в хоровому класі (реферат)
Дистанційне навчання як одна із форм розширення доступу до отримання вищої аграрної освіти України (реферат)
Інтеграція навчальних дисциплін в контексті інформатизації освіти (реферат)
Використання проблемно-пошукових методів навчання з метою покращення якості знань (реферат)
Етапи досліджень. Аналіз і оформлення результатів досліджень (реферат)
Моральне виховання старшокласників (реферат)
Система освіти в Україні (реферат)
Формування уваги в процесі виховання та навчання (реферат)
Використання логічних завдань і логічних підходів на уроках математики (реферат)
Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов (реферат)
Методологічний аспект оцінювання навчальних досягнень студентів (реферат)
Дидактичний ігри та їх місце в особистісно орієнтованому навчальному процесі дошкільного закладу (реферат)
Використання iнтерактивних методів навчання на уроках християнської етики в умовах організації навчально – виховного процесу (реферат)
Урок: видатні люди нашого краю (Коломийщина) (реферат)
Навчання захисту в іграх, ігри і естафети (конспект уроку)
Система виховної роботи школи з поглибленим вивченням англійської мови (реферат)
Знаходження суми і остачі, збільшення і зменшення числа накілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданка (реферат)
Реалізація принципу індивідуального підходу в навчально-виховному процесі (курсова)
Традиційні дитячі народні ігри малих форм (реферат)
Формування навичок швидкого, правильного, свідомого та виразного читання (реферат)
Проблема виховання обдарованої дитини (курсова)
Вивчення букв та їх звукового значення, формування навичок читання текстів, розвиток образного мислення, уміння узагальнювати (реферат)
Хустка в обрядах українського народу (реферат)
Українська родинна педагогіка (курсова)
Увага та її роль в організації навчальної діяльності молодших школярів (курсова)
Методична робота у ліцеї (реферат)
Внесок Адольфа Дістервега в педагогічну теорію і практику (реферат)
Внесок Джона Локка в педагогічну теорію і практику (реферат)
Дидактичні ігри та їх місце в особистісно-орієнтованому навчальному процесі дошкільних закладів (реферат)
Впровадження інтерактивних методів на уроках англійської мови (реферат)
Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості (реферат)
Етапи дослідження. Аналіз і оформлення результатів в дослідженні педагогіки (реферат)
Підвищення ролі самостійної роботи на всіх етапах уроку (реферат)
Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи (реферат)
Сутність і характеристика процесу навчання (реферат)
Функції методів навчання (реферат)
Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей (реферат)
Виховання громадян України – основна мета національного виховання (реферат)
Методика особистісного орієнтованого навчання як засіб перспективного і творчого розв’язання проблем формування особистості на уроках зарубіжної літер
Завдання дослідження з педагогіки (реферат)
Традиції сімейного виховання (реферат)
Технологія раннього навчання Миколи Зайцева (реферат)
Виховання обдарованої дитини (реферат)
“Праця, що приносить задоволення і радість (про вчительську працю) (реферат)
“Празька школа” українських письменників, стисла характеристика творчості її учасників (реферат)
Етапи педагогічних досліджень (реферат)
Етапи дослідження. Аналіз і оформлення результатів дослідження (реферат)
Екологічне виховання учнів на уроках біології (реферат)
Диференційоване навчання в школі (реферат)
Історія зародження Болонського процесу (реферат)
Ігри в педагогіці: дидактичні, предметні, методика проведення (реферат)
Виховання любові до батьків (реферат)
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2005 - 2006 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах згідно державних ст
Школа Київської Русі (реферат)
Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості (реферат)
Самостійна робота учнів на уроках математики (реферат)
Роль середовища в особистості дитини (реферат)
Українсько-зарубіжні зв’язки у курсі “Зарубіжної літератури” в українській національній школі (реферат)
Розвиток пізнавального інтересу до творів зарубіжної літератури (реферат)
Розвиток культури: освіта, наука, техніка ХХ ст. (реферат)
Модульна, тестова і рейтингова форми навчання та контролю (реферат)
Принципи визначення валових витрат підприємства (реферат)
Позакласне і позашкільне виховання в початкових класах (реферат)
Перевиховання як педагогічна категорія: історія, теорія, методика перевиховання (реферат)
Урок як діалог вчителя з учнями в процесі навчання (реферат)
Педагогічні технології як засіб забезпечення цілей освітньої програми (реферат)
Педагогічні ідеї у творчості українських письменників кінця 19 – початку 20 століття (реферат)
Елементи педагогічної майстерності. Функції мовлення та комунікативна поведінка вчителя (реферат)
Особливості навчання дітей середнього шкільного віку (реферат)
Становлення теоретичного інтелекту та практичного мислення в середньому шкільному віці (реферат)
Моральна концепція Г.Сковороди, провідні ідеї та символіка (реферат)
Методи навчання валеології (реферат)
Методика формування загально трудових вмінь та навичок на уроках трудового навчання (реферат)
Методика виконання навчальних основ (лінія, колір, композиція, форма, простір, об’єм) (реферат)
Етапи дослідження. Аналіз і оформлення результатів в педагогічному дослідженні (реферат)
Ігрова і трудова діяльність молодших школярів. Особливості учбової діяльності в молодшому шкільному віці (реферат)
Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості (реферат)
Використання ігрових моментів в процесі навчання в галицькому шкільництві в 20-30 рр. ХХ ст. (ребус, загадки, шкільні альбоми) (реферат)
Проблема навчання обдарованих дітей (реферат)
Поняття педагогічної майстерності, педагогічного спілкування (реферат)
Концепція професійної освіти України і завдання майстра виробничого навчання (реферат)
Компаративістика в школі - cтруктурні паралелі: Генрік Ібсен (\"Ляльковий дім\") - Іван Франко (\"Для домашнього огнища\") (рефера
Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління (реферат)
Гігієнічні вимоги до розумової праці учнів (реферат)
Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців (реферат)
Втеча від суспільства чи перепочинок душі на лоні природи (за імпресіоністичною новелою М.Коцюбинського “Intermezzo”) (урок)
Леся Українка – геніальна донька українського народу (урок)
Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка «Зів\'яле листя» (Урок)
Урок: Т.Г.Шевченко. “Мені тринадцятий минало...” (реферат)
Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї (аналітична робота)
Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи (курсова)
Комунікативна атака (реферат)
Великий вітчизняний педагог К.Д. Ушинський (реферат)
Звірі (курсова)
Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів (курсова)
Захворювання органів дихання, причини і профілактика (відкритий урок)
Розвиток ігри сліпих дітей молодшого дошкільного віку (реферат)
Формування духовності учнів у навчальному процесі (курсова)
Сім’я як об’єк соціально-педагогічної діяльності (реферат)
Особливості контролю знань з математи-ки із застосуванням ЕОМ (реферат)
Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості (дипломна)
Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя (курсова)
Модульна система навчання (реферат)
Дидактика вищої школи та шляхи її розвитку на сучасному етапі (курсова)
Розмітка тонкого листового металу (конспек уроку)
Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час (дипломна)
Виховання учнів у науковій літературі (дипломна)
Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання (на прикладі вивчення англійської мови) (дипломна)
Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі (реферат)
Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (пошукова робота)
Інноваційні технології у педагогіці (реферат)
Аналіз уроків за різними аспектами (реферат)
Вивчення системи роботи вчителя (реферат)
Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») (курсова)
Педагогічне спілкування: культура, функції, такт, здібності (курсова)
Cімейне виховання (курсова)
Педагогічна система Макаренка (реферат)
Педагогічна діяльність С.Ф. Русової та Г.Г. Ващенка (реферат)
Урок «Весна і мати - дві краплини сонця.» (реферат)
Педагогічні умови формування любові до української мови учнів середніх класів в позашкільний час (курсова)
Матір і батько у житті дитини (реферат)
Поняття соціальної роботи. (реферат)
Великий вітчизняний педагог К.Д.Ушинський (реферат)
Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів (реферат)
Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи (реферат)
Програмоване та проблемне навчання (реферат)
Тенденції розвитку національної школи й проблеми національного виховання (реферат)
Українська школа кінця XIX — початку XX ст. (реферат)
Ігри-заняття із сюжетними картинками (реферат)
Творча особистість дитини: поняття та формування (курсова)
Виховна та навчальна робота учителя в школі за методом В.О.Сухомлинського (курсова)
Урок «День святого Валентина» (реферат)
Соціальна робота як механізм реалізації соціальної політики (реферат)
Професійна характеристика та особисті риси педагога (курсова)
Проблема наркоманії у сучасному суспільстві (курсова)
Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ (курсова)
Болонський процес та освіта в Україні (реферат)
Педагогічно-просвітницька діяльність Софії Федорівни Русової (1856-1940)(реферат)
Метод динамічних груп у педагогіці (реферат)
Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система (курсова)
Формування творчої толерантної особистості майбутнього педагога шляхом використання інтерактивних технологій (реферат)
Формування виховної системи класу (реферат)
Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку (реферат)
Українська і радянська цивільні школи (реферат)
Педагогічні ідеї В.Гумбольдта, Ф. Дістервега, Й.Гербарта та Р.Оуена (реферат)
ІОзнайомлення дітей з державними символами України та національними символами і оберегами (реферат)
Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди (реферат)
Педагогічна діяльність М.В.Ломоносова (реферат)
Методи і засоби навчання (реферат)
Життя та педагогічна діяльність В. Сухомлинського (реферат)
Загальна характеристика епохи середньовіччя. система середньовічних шкіл (реферат)
Педагогічні ідеї Д. Локка, Жан-Жкака Руссо, К.Гельвеція та Д.Дідро (реферат)
Батьківство і материнство. (Урок)
Аналіз основних дидактичних концепцій (курсова)
Конспект уроку з біології: Квітка — видозмінений пагін. Будова і різноманітність квіток.» (реферат)
Втеча від суспільства чи перепочинок душі на лоні природи (за ім пресіоністичною новелою М.Коцюбинського “Intermezzo”) (реферат)
Душі людської доброти (реферат)
Мотивація – як рушійна сила учбової діяльності учнів початкової школи. (курсова)
Творча спадщина Софії Русової. Періоду еміграції (курсова)
Урок читання 1 клас (реферат)
Використання технічних задач на заняттях з трудового навчання (реферат)
Конспект уроку з біології : Робота серця (реферат)
Профорієнтаційна робота в школі (реферат)
Інфортмативність уроку як засіб підвищення його результативності (реферат)
Конспект уроку з біології: Охорона рослин. (реферат)
Українська родина педагогіка минуле і сьогодення (реферат)
Т.Г.Шевченко. “Мені тринадцятий минало...\" (реферат)
Використання активних форм і методів викладання суспільних предметів з метою розвитку історичного мислення (реферат)
Еріх Марія Ремарк (реферат)
Розвиток емоційних здібностей учня (реферат)
Сучасні діти... Які вони? (творча робота)
Використання фольклору у морально-естетичному вихованні школярів (курсова)
Використання елементів акторської та режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя (реферат)
Роль, місце і форма шкільного краєзнавства в естетичному вихованні учнів. (реферат)
Концепція професійної освіт України і завдання майстра виробничого навчання (реферат)
Характеристика методів тестування та бесіди (реферат)
Конспект відкритого уроку із заруібжної літератури у 5 класі
Основні завдання інформаційно-технологічної підсистеми дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців (реферат)
Заповідь Божа – заклик до спілкування з богом (реферат)
Образ собору в романі Віктора Марі Гюґо «Собор паризької богоматері (реферат)
Гамлет — вічний образ світової літератури. багатогранність шекспірівських характерів (реферат)
Конспект уроку: Загальна характеристика культури і літератури доби відродження (реферат)
Профілактика і зниження алкогольної та наркозалежності (курсова)
Технології навчання (пошукова робота)
Екологічне виховання (реферат)
Учитель-майстер! педагогічна майстерність (реферат)
Шляхи вдосконалення навичок читання школярів (реферат)
Основи сучасного героїко-патріотичного виховання (курсова)
Види опитування (реферат)
Вибір методів навчання (реферат)
ІМетодика проектування і виготовлення рушника у техніці вишивання хрестом (курсова)
Ігрове навчання на уроках з шестирічними дітьми (пошукова робота)
Джерела. Ріки. Рослинний та тваринний світ річок (урок)
Використання мотивації досягнення успіху для розвитку особистості і здібностей дитини (реферат)
Розвиток мовленнєвого апарату в дітей за рахунок покращення точних скоординованих рухів пальчиків дитини (реферат)
Закони розумно організованого сімейного виховання школярів (реферат)
Як вести класний журнал (реферат)
Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і формування особистості (реферат)
Процес розвитку і формування особистості (реферат)
Проблема навчання обдарованих дітей (реферат)
Поняття педагогічної майстерності, педагогічного спілкування (реферат)
Концепція професійної освіти України і завдання майстра виробничого навчання (реферат)
Компаративістика в школі - cтруктурні паралелі: Генрік Ібсен (\\\"Ляльковий дім\\\") - Іван Франко (\\\"Для домашнього огнища\\\")
Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління (реферат)
Гігієнічні вимоги до розумової праці учнів (реферат)
Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців (реферат)
Болонський процес і вища освіта в Україні (реферат)
«Болонський процес» і його перспективи для українських студентів (реферат)
Українська освітньо-виховна система в світлі ідей Г.Ващенка (курсова)
Використання прогресивних педагогічних технологій у підвищенні ефективності уроків і результативності навчання (реферат)
Вплив алкоголю на виховання дітей (реферат)
Роль дитячої літератури у формуванні національної самосвідомості та характеру дітей (реферат)
Вища технічна освіта і Болонський процес (реферат)
Роль дитячої літератури у формуванні національної самосвідомості та характеру дітей (реферат)
1. Історичні етапи розвитку психології як науки. 2. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського (контрольна)
Історичні аспекти розвитку освіти в Україні. Традиційна освіченість українців (контрольна)
Я.А.Коменський – основоположник педагогічної науки (реферат)
Конституційні обов’язки громадян (реферат)
Криза освіти та шляхи її подолання (реферат)
Забезпечення культури розумової праці учнів на уроці (за В.Сухомлинським) (реферат)
Педагогічні ідеї О.В. Духновича (реферат)
Органи учнівського самоврядування (реферат)
Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку (реферат)
Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку (реферат)
Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку (реферат)
Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку (реферат)
Роль батька (реферат)
Роль батька в українській сім’ї (реферат)
Роль і місце української мови і літератури у громадянському вихованні (реферат)
Роль і місце педагогіки в системі людинознавчих наук (реферат)
Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів (реферат)
Розвиток розумових здібностей учнів шляхом використання рівневого навчання (реферат)
«Болонський процес» і його перспективи для українських студентів (реферат)
Діяльність Києво-Могилянської академії (реферат)
Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів (реферат)
Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського (реферат)
Роль і місце педагогіки в системі людинознавчих наук (реферат)
Роль української національної ідеї у підготовці учнівської молоді на вивчення військової справи тa служби в Збройних Силах України (реферат)
Освіта ХХ століття (реферат)
Оновлення форм і методів роботи з батьками (реферат)
Оновлення змісту виховного процесу в умовах розбудови національної школи (реферат)
Зміст освіти в національній школі (реферат)
Суть процесу навчання (реферат)
Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання (реферат)
Поняття мети виховання (реферат)
Розвиток і виховання. Зарубіжні теорії розвитку особистості (реферат)
Закономірності та принципи навчання (реферат)
Види навчання (реферат)
Поняття про форми організації навчання (реферат)
Методи і засоби навчання (реферат)
Урок як основна форма організації навчання (реферат)
Підготовка вчителя до уроку (реферат)
Позаурочні форми навчання. Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі (реферат)
Суть і основні види контролю успішності учнів (реферат)
Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів (реферат)
Диференційоване навчання в школі (реферат)
Проблема навчання обдарованих дітей. Неуспішність учнів і шляхи її подолання (реферат)
Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили (реферат)
Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання (реферат)
Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми (реферат)
Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи (реферат)
Результати процесу виховання. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання (реферат)
Основні закономірності та принципи виховання (реферат)
Розумове виховання. Формування наукового світогляду (реферат)
Моральне виховання (реферат)
Статеве виховання і підготовка до сімейного життя (реферат)
Виховання свідомої дисципліни, почуття обов\'язку та відповідальності (реферат)
Правове виховання (реферат)
Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин (реферат)
Екологічне виховання (реферат)
Трудове виховання (реферат)
Економічне виховання (реферат)
Зміст виховання в зарубіжній школі (реферат)
Фізичне виховання (реферат)
Профорієнтаційна робота в школі. Естетичне виховання (реферат)
Методи стимулювання діяльності та поведінки (реферат)
Загальні методи виховання (реферат)
Методи формування свідомості (реферат)
Методи формування суспільної поведінки (реферат)
Організаційні форми виховної роботи (реферат)
Виховання учнівського колективу (реферат)
Виховний вплив колективу. Учнівське самоврядування (реферат)
Спільна виховна робота школи, сім\'ї та громадськості (реферат)
Робота класного керівника (реферат)
Наукові засади внутрішкільного управління (реферат)
Методична робота в школі (реферат)
Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику (реферат)
Педагогіка давнього світу (реферат)
Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації (реферат)
Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (XVII—XX ст.) (реферат)
Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст. (реферат)
Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі (реферат)
Освіта і педагогічна думка у період українського Відродження (XVI — перша половина XVII ст.) (реферат)
Українська педагогіка другої половини XVII — кінця XVIII ст. (реферат)
Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. (реферат)
Педагогічна система К.Д. Ушинського (реферат)
Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. (реферат)
Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. (реферат)
Педагогіка як наука, її становлення і розвиток (реферат)
Предмет і основні категорії педагогіки (реферат)
Система педагогічних наук. Зв\'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Напрямки зарубіжної педагогіки (реферат)
Логіка і методика педагогічних досліджень (реферат)
Етапи педагогічного дослідження (реферат)
Великий вітчизняний педагог К.Д. Ушинський (Реферат)
Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно – педагогічної готовності в системі самовиховання майбутнього вчителя (Реферат)
Методи виховання. (Контрольна)
Характеристика принципів виховання. Моральне виховання. Позашкільні навчально-виховні заклади (Контрольна)
Особливості пам’яті та уваги дітей молодшого шкільного віку (Реферат)
Розвиток пам’яті (Курсова)
Методи і засоби навчання (Реферат)
БФормування творчої толерантної особистості майбутнього педагога шляхом використання інтерактивних технологій (Реферат)
Батьківство і материнство. (Урок) (Реферат)
Життя та педагогічна діяльність в.сухомлинського (Реферат)
Ідея народності та природовідповідності виховання г. сковороди (Реферат)
Педагогічні ідеї Д. Локка (Реферат)
Загальна характеристика епохи середньовіччя. система середньовічних шкіл (Реферат)
Неугуманізм. в.гумбольд та його освітні проекти (Реферат)
Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) (Курсова)
Звірі (Курсова)
Позакласні форми фізичного виховання школярів (Дипломна)
Становлення i розвиток соцiальної педагогiки (курсова)
Соцiально-педагогiчнi методи (курсова)
Вiхи життя i творчої дiяльностi К. Д. Ушинського (курсова)
Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі (реферат)
Братські школи України (реферат)
Основні дидактичні системи (курсова)
Конспект уроку з хімії у 8 класі \"Оксиген. Кисень\" (реферат)
Конспект уроку з біології у 9 класі \"Поняття про характер. Риси характеру\" (реферат)
Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії (реферат)
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології (реферат)
Етнопедагогічні основи Гуцульської школи (реферат)
Розвиток екологічного змісту природничих предметів (реферат)
Наукове значення періодичного закону (реферат)
Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині (реферат)
Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків (реферат)
Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення у дітей (реферат)
Елементи з досвіду роботи вчителя географії (реферат)
Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів (реферат)
Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів (реферат)
Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях (реферат)
Екологічне виховання учнів на уроках біології (реферат)
Професійне педагогічне спілкування (реферат)
Урок з анатомії „Робота серця” (реферат)
Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку (реферат)
Навчання орфографії в сучасних умовах (реферат)
Навчальна співпраця в групах. Навчальна співпраця в групах як форма роботи (реферат)
Методична розробка уроку англійської мови по темі \"Охорона навколішнього середовища\" (реферат)
Предмет і завдання методики початкового навчання математики (реферат)
Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки (реферат)
Тварини лісу. Охорона лісу (реферат)
Виховання в молодших школярів культури поведінки (курсова)
Роль учителя в підготовці до кооперативного навчання (реферат)
Комплексне заняття (фізкультура, природа, математика) (реферат)
Бесіди з учнями про символи України (реферат)
Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу (реферат)
Зв’язки українських педагогічних товариств Галичини та Буковини з провідними діячами Наддніпрянщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (реферат)
Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань (реферат)
Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки (реферат)
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики (реферат)
Різнокольорові вірші. А.М’ястківський \"Веселочка\". Е. Горева “Кольоровий віршик”. Т.Коломієць \"Подарунок\" (реферат)
Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч (реферат)
Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ (реферат)
Барвінковими стежками Тараса Мельничука (реферат)
Закріплення вивченого про дієслово як частину мови (реферат)
Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу (реферат)
Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи (реферат)
Змінювання іменників за питаннями (реферат)
Життя – найкраща цінність (реферат)
Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності (реферат)
Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки (реферат)
Реклама в житті людини (реферат)
Скарбниця людського духу (реферат)
Диференціація навчання на уроках математики (реферат)
Особистісно орієнтовне навчання (реферат)
Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії (реферат)
Конспект уроку: Природа — це казка, яку треба читати серцем (реферат)
Гуцульське народне виховання (реферат)
Урок з англійської мови \"Подорож\" (реферат)
Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови (курсова)
Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі (реферат)
Естетичне виховання в процесі навчання (реферат)
Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка (реферат)
Педагогічна майстерність, її елементи (реферат)
Виховання учнів засобами християнської етики (реферат)
Оновлення змісту навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованого навчання (реферат)
Вуглеводи. Поширення в природі та застосування (реферат)
Роль активних та інтерактивних форм і методів навчання в удосконаленні педагогічного процесу та розвитку творчих здібностей школярів (реферат)
Нове в педагогіці (реферат)
Музичне виховання дошкільнят (курсова)
Місце сім’ї у навчально-виховному процесі (реферат)
Методика вивчення фонетики і графіки (реферат)
Педагогічна діяльність А.С. Макаренка (реферат)
Трудове виховання школярів (курсова)
Культура зовнішнього вигляду вчителя (реферат)
Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів (реферат)
Роман Уласа Самоука “Марія” – один з найдовершеніших творів про трагічну долю України, про голодомор (реферат)
Трагедія особистості у п’єсі І. Карпенка-Карого “Сава Чалий” (реферат)
Поезії Марійки Підгірянки (реферат)
Українська музика – невід’ємна частина валеологічної культури підлітків (реферат)
Тепло отчого дому (реферат)
Єдність естетичного та трудового виховання у процесі навчання писанкарству дітей (реферат)
Різноманітність голонасінних (реферат)
Роль книги у вихованні учнів (реферат)
Зовнішність вчителя, як компонент педагогічної техніки (реферат)
Шляхи розвитку валеологічної культури школярів засобами української музики (реферат)
Неуспішність у сучасній школі (курсова)
Формування в учнів діалектико-матеріалістичного світогляду на уроках природознавства (реферат)
Комунікативний підхід у вивченні граматики (реферат)
Драматизація казки Наталі Забіли “Про півника та курочку і про хитру лисичку” (реферат)
Урок навчання грамоти, 1 клас (реферат)
Навчання через розвиток творчих здібностей (реферат)
Аудіювання (реферат)
Гуманізація змісту та спрямованості освіти (реферат)
Гуманізація та авторитаризм у вітчизняній системі освіти (реферат)
Гуманізація організаційних основ освіти (реферат)
Типові помилки етико-педагогічної поведінки вчителів початкових класів на етапі їхнього професійного становлення (реферат)
Проводи осені (реферат)
Виховне заняття для учнів 7 класу (реферат)
Я сам режисер свого здоров’я (реферат)
Узагальнення та систематизації знань школярів (реферат)
Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі (реферат)
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної дисципліни учнів (реферат)
Поняття про метод і прийом навчання (реферат)
Історичні організаційні форми навчання. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда. Загальна характеристика принципів навчання (контр
Загальна характеристика принципів навчання (реферат)
Естетичне виховання (реферат)
Екологічне виховання молодших школярів (реферат)
Формування екологічної культури (реферат)
Еволюція освітньої системи у Франції (реферат)
Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних умовах (реферат)
Елементи педагогічної майстерності (реферат)
Удосконалення системи освіти в міжвоєнний період (реферат)
Методологія педагогіки (реферат)
Методи стимулювання навчальної діяльності учнів (реферат)
Теорія і практика сімейного виховання (реферат)
Тенденції розвитку системи дошкільного виховання (реферат)
Викладання біології і екології в школі (реферат)
Cистеми навчання (реферат)
Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського для розбудови національної освіти (реферат)
Викладання математики: методичні проблеми (реферат)
Молодіжна субкультура - невід’ємна складова розвитку підлітка (курсова)
Педагогічний такт (реферат)
Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей до навчання в школі (курсова)
Дистанційне навчання – сучасна технологія навчального процесу студентів-заочників (реферат)
Методика викладання біології як галузь педагогічної науки (реферат)
Дидактичні аспекти органiзацiї і реалiзацiї самостiйної роботи студентiв технiчних вузiв (реферат)
Стилі педагогічного спілкування (реферат)
Підприємницька діяльність (реферат)
Види ринків. Типи ринків. Побудова графіків та діаграм з використанням програми Microsoft Excel (реферат)
Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ (контрольна)
Увага та її природа. Роль у навчанні і трудовій діяльності (реферат)
Порівняльна характеристика стратегії розвитку освіти в різних регіонах світу (реферат)
Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних умовах (реферат)
Українська мова і етнографія у вихованні (реферат)
Освітньо-педагогічні погляди Т.Г.Шевченка (реферат)
Особливості ознайомлення з навколишнім середовищем шестирічних учнів (реферат)
Історія проблеми заохочення і покарання у вихованні дітей (реферат)
Інтеграційне навчання. Методи і прийоми інтегрованих занять (на прикладі математичних занять) (магістерська р-та)
Живопис. Історія, види та особливості викладання в школі (курсова)
Формування естетичного світосприйняття у школярів через роботу в дитячих художніх школах (курсова)
Педагогіка. Життєвий шлях А.Коржупової (дипломна)
Педагогіка. Педагогічні ідеї Івана Івановича Огієнка (курсова)
Моральне виховання (курсова)
Розвиток мовлення учнів допоміжної школи (курсова)
Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України (бакалаврська р-та)
Як я уявляю майбутню професію педагога (реферат)
Я та мої друзі (методрозробка уроку)
Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти (реферат)
Шляхи підвищення педагогічних знань батьків (реферат)
Шляхи оптимізації взаємодії школи та сім'ї у навчанні та вихованні учнів молодшого шкільного віку (дипломна робота)
Шляхи реалізації принципу народності в ЗОШ. Аналіз стану трудового виховання і профорієнтації учнів у сучасній школі (контрольна)
Шляхи згуртування колективу (реферат)
Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі (дипломна робота)
Шляхи вдосконалення техніки читання школярів(реферат)
Ідея прав людини на уроках укр. мови та літератури (реферат)
Індивідуальні форми виховної роботи. Структура загально шкільного колективу. Ефективні умови і шляхи формування колективу (реферат)
Індивідуальні форми виховної роботи. Структура загально шкільного колективу. Ефективні умови і шляхи формування колективу (реферат)
Інтелект і креативність – якості гармонійної особистості” (реферат)
Інтелект і креативність – якості гармонійної особистості (реферат)
Ігрові вправи (реферат)
Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості (реферат)
Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості (реферат)
Цінність людської особистості (методрозробка уроку, 5 клас)
Цифровий частотомір - хронометр для навчальних дослідів із фізики (реферат)
Деякі напрямки підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів у вищій школі України (реферат)
День захисту прав дитини (методрозробка, 7 кл.)
Дерево сміху як метод в педагогіці (реферат)
Дошкільнята і природа (реферат)
До проблеми оцінки професійного рівня керівників шкіл (реферат)
До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)
Дидактична гра та її значення у розвитку дитини (реферат)
Дитячі та юнацькі організації (реферат)
Диференційоване навчання в школі
Етичні норми та цінності науки(реферат)
Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання
Естетичне виховання школярів засобами образотворчого мистецтва (курсова)
Естетичне виховання учнів
Елементи педагогічної майстерності (реферат)
Економічне виховання
Екологічне виховання студентів на заняттях з хімії (реферат)
Екологічний розвиток учнів. Екологічна освіта в Україні (курсова робота)
Substanbirem. Граматичні категорії іменника. Значення відмінків в латинські мові (реферат)
Удосконалення системи оцінювання знань учнів в сучасній школі (реферат)
Техніка педагогічного спілкування(реферат)
Теорія і практика сімейного виховання (реферат)
Теорія і практика сімейного виховання (реферат)
Теоретичні методи навчання (реферат)
Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок (курсова)
Функції процесу навчання
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів (курсова робота)
Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів (курсова робота)
Oпис власного досвіду: “Становлення творчої особистості молодшого школяра” (реферат)
Хороші манери, ввічливість, тактовність та етикет(реферат)
Формування естетичного світосприйняття у школярів (курсова робота)
Формування професійно-значущих якостей особистості вчителя (реферат)
Формування національної свідомості школярів через систему виховної роботи педагога-організатора (реферат)
Формування образного мислення (реферат)
Формування в учнів трудової культури засобами народознавства (курсова робота)
Формування в учнів трудової культури (курсова)
Форми контролю знань студентів та методичне забезпечення контрольних заходів (реферат)
Управлінський аспект організації внутрішкільної методичної роботи (реферат)
Українська педагогіка другої половини XVII — кінця XVIII ст. (реферат)
Українська мова (читання) (реферат)
Українська календарна обрядовість літнього циклу у системі національного виховання сучасної початкової школи (дипломна робота)
Трудове виховання
Урок музики – основна форма навчально-виховного процесу (реферат)
Узгодження прикметників І групи з іменниками ІІІ відм. Хімічна номенклатура (реферат)
Творчі розповіді (реферат)
Творчі розповіді (реферат)
Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом С.Н.Лисенкової (реферат)
Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом педагога-новатора Ш.Амонашвілі (реферат)
Характеристика індивідуальної форми виховної роботи (реферат)
Секція психологія (реферат)
Суть і основні види контролю успішності учнів (реферат)
Суть і основні види контролю успішності учнів
Суть і основні види контролю успішності учнів
Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання молодших школярів (кваліфікаційна робота)
Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі (дипломна робота)
Структура діяльності вчителя в навчальному процесі
Стратегія побудови базового компонента дошкільної освіти (реферат)
Статеве виховання і підготовка до сімейного життя
Статут про студії Українського Вільного Університету в Празі
Становлення творчої особистості молодшого школяра (реферат)
Створення ескізу композиції на основі писанкових елементів (реферат)
Суб'єктивна картина життєвого шляху студентів ціннісний спектр (реферат)
Спілкування з аудиторією(реферат)
Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально-виховних установ (курсова робота)
Способи та форми виховання творчого мислення на прикладі досвіду Нікітіна Б.П. (реферат)
Способи та форми виховання творчого мислення на прикладі досвіду педагогічного новатора Б.Нікітіна (реферат)
Спадковість і розвиток (реферат)
Системний підхід до складання логічної структури теми (реферат)
Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки
Система освіти Античного світу (Курсова)
Система вищої освіти в Україні (реферат)
Самостійна робота учнів - засіб розвитку (реферат)
Підготовка до уроку читання (реферат)
Підготовка вчителя до уроку
Підготовка викладачів до інноваційної діяльності (реферат)
Місце класного керівника у вихованні учнів (реферат)
Пізнавальний інетерс як особливий вид інтересів (реферат)
Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів
Педагогічні ідеї Януша Корчака (реферат)
Педагогічні ідеї (реферат)
Педагогічні інновації в дошкільній освіті(реферат)
Педагогічні інноваці: критерії оцінки (реферат)
Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання (курсова робота)
Педагогічне спілкування як творчий процес(реферат)
Педагогічний такт – найхарактерніша професійна особливість вчителя (реферат)
Педагогічний процес в позашкільних закладах (курсова робота)
Педагогічна деонтологія (реферат)
Педагогічна деонтологія (реферат)
Педагогічна деонтологія (реферат)
Педагогічна теорія Дістервега (реферат)
Педагогічна система Я.-А. Коменського (реферат)
Педагогічна система К.Д. Ушинського (реферат)
Педагогічна майстерність і творчість вчителя(реферат)
Педагогічна майстерність вчителя, її елементи. Шляхи оволодіння (реферат)
Педагогічна культура вчителя (реферат)
Педагогічна акмеологія: здобутки і проблеми (реферат)
Педагогіка як наука, її становлення і розвиток
Педагогіка як наука (реферат)
Педагогіка в практичній діяльності соціального працівника.(реферат)
Неуспішність учнів і шляхи її подолання
Методологія педагогіки
Методологічні та організаційні основи екологічної освіти і вихвання студенітів (реферат)
Методичні основи змісту навчання та виховання (реферат)
Методичні основи змісту навчання та виховання (реферат)
Методика гуманітаризації навчального процесу як проблема пед. майстерності (реферат)
Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва в школі (курсова робота)
Методика викладання правознавства в американських школах (реферат)
Методика викладання біології „Випаровування води рослинами” (реферат)
Методи та форми організації навчання в працях Ш.О.Амонашвілі (реферат)
Методи стимулювання навчальної діяльності учнів
Методи навчання в системі формування професійних якостей молодого керівника школи (реферат)
Методи виховання (реферат)
Нестандартні підходи до вивчення української мови і літератури (реферат)
Неперервна освіта і проблеми навчання дорослих: акмеологічний аспект (реферат)
Перше враження студента про викладача - важливий фактор їх взаємодії в навчальній діяльності (реферат)
Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи
Осуд антигуманної сутності війни у творчості Генріха Белля (реферат)
Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах (реферат)
Основні закономірності процесу виховання
Основні завдання педагогіки (реферат)
Основні відомості про будову та функції ЦНС. Класифікація засобів, що діють на ЦНС (реферат)
Особистісно зорієнтована система громадянського виховання школярів (реферат)
Особливостіі формування підприємницької культури учнів молодших класів (реферат)
Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом-новатором (реферат)
Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором (реферат)
Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів (реферат)
Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок (урок з курсу "Права людини")
Особливості внутрішкільного контролю (реферат)
Особливості виховного процесу в Україні (курсова робота)
Особливості виховання дітей в українській родині (реферат)
Особливості використання розвивальних завдань на уроках читання та письма (реферат)
Психотропні засоби. Загальні поняття про нервові та психічні захворювання. Класифікація (реферат)
Психологічні передумови вивчення української літератури п’ятикласниками (реферат)
Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти (реферат)
Психолого-педагогічні умови формування екологічної культури студентів педвузів засобами туристсько-краєзнавчої діяльності (реферат)
Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку (дипломна робота)
Психолого-педагогічні умови забезпечення колекційної спрямованості трудового і професійного навчання учнів допоміжної школи (реферат)
Психолого-педагогічні особливості навчальної діяльності молодших школярів (реферат)
Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики (реферат)
Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики (реферат)
Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. (реферат)
Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. (реферат)
Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. (реферат)
Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. (реферат)
Пояснювальна записка (реферат)
Початкова ланка і освіта (реферат)
Подорож до країни ввічливості та доброти (заняття)
Операційні системі в школі (курсова робота)
Поняття дидактики
Поняття та загальна характеристика системи юридичної освіти в Україні (реферат)
Поняття методів навчання та їх класифікація
Поняття методу та прийому виховання (реферат)
Поняття мети виховання (реферат)
Поняття передового педагогічного досвіду (реферат)
Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи (реферат)
Поняття про форми організації навчання
Поняття про лікарські засоби. Значення фармакологічних знань для практичної діяльності фармацевта (реферат)
Поняття змісту освіти
Політичні передумови створення українських вчительських товариств(реферат)
Поради школярам (різне)
Поради молодим викладачам (метод.поради)
Моральне виховання
Позашкільні навчально-виховні заклади (реферат)
Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці (реферат)
Мова тіла вчителя на уроці(реферат)
Питання гуманізації в освіті (реферат)
Письмове приладдя (реферат)
Микола Чернявський. Життя і творчість(пошукова робота)
Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка)
Предмет і основні категорії педагогіки
Процес розвитку і формування особистості (реферат)
Процес входження учня в новий для нього класний колектив (реферат)
Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили
Професійні комунікативні звязки у педагогічній діяльності як наукова проблема(реферат)
Професійні комунікативні зв'язки у педагогічній дічльності як наукова проблема.(реферат)
Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами (реферат)
Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах з викладачами (реферат)
Професійна підготовка учителів у країнах Зх.Європи: відмінність і спільність (реферат)
Профорієнтаційна робота в школі
Проведення уроків фізичної культури (реферат)
Проведення уроків фізичної культури (реферат)
Проведення лекції (реферат)
Проблеми форм організації навчання (реферат)
Проблеми виховання (реферат)
Проблема трудового виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями (реферат)
Проблема навчання обдарованих дітей
Проблема зла в романі М.О.Булгакова “Майстер і Маргарита” (реферат)
Прогресивна педагогіка в Росії на початку XX ст. (реферат)
Про педагогічну майстерність викладача вищого навчального закладу (реферат)
Про особливості навчання дітей правам людей (реферат)
Про книгу і бібліотеку (реферат)
Про графічний спосіб розв’язання математичних задач (реферат)
Принципи управління освітою (реферат)
Принцип виробничого навчання (реферат)
Приватна школа і нові методи утворення (реферат)
Організація самостійної роботи учнів (реферат)
Організаційні форми навчання(реферат)
Організаційні вміння і навички (реферат)
Організаційні вміння і навички (реферат)
Органи учнівського самоврядування (реферат)
Правове виховання
Математичні розваги (сценарій уроку)
Наукові дослідження — шлях до розв'язання проблем педагогіки (реферат)
Написання рядкової букви “с” (ес), складів із нею. Розвиток зв’язного мовлення (реферат)
Майстерність навчальної діяльності вчителя(реферат)
Майбутнє освіти України (реферат)
Народознавство в системі навчально-виховної роботи школи (курсова робота)
Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання (курсова робота)
Навчання і виховання у Стародавній Греції. Система спартання, виховання (реферат)
Навчання і виховання у Ст.Греції. Система спартання (реферат)
Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання (метод.розробка)
Обгрунтування теми дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних науки (реферат)
Люблю рідну матусю (реферат)
Ліки довкілля (реферат)
Кір. Краснуха. Скарлатина (реферат)
Керівництво навчально-виховною роботою школи (реферат)
Культуpa самоуправління і самовдосконалення вчителя(реферат)
Культура педагогічного спілкування (реферат)
Концептуальні засади педагогічної діяльності (реферат)
Концептуальні методи діяльності класного керівника в умовах відродження національної школи України.(реферат)
Конспект уроку з фізичного виховання для учнів 1 класу (взірець)
Конкурентоспроможність України в галузі освітніх послуг(реферат)
Корекційна робота з агресивними дітьми (реферат)
Критерії оцінювання знань студентів (реферат)
Критерії оцінки якості викладання (реферат)
Рівні і форми контролю якості викладання (реферат)
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн кінця XIX — XX ст. (реферат)
Реформа освіти у м.Львові (реферат)
Результати процесу виховання
Рольова теорія особистості (реферат)
Роль фізіологічного виховання у професійній підготовці студентів (реферат)
Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя (реферат)
Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя (реферат)
Роль навчально-методичної служби в організації роботи навч. закладу за новими програмами з медсестринства (реферат)
Розумове виховання
Розрахунки доз для дітей та людей похилого віку. Фактори, що впливають на фармакокінетику і фармакодинаміку ліків. Класифікація засобів (реферат)
Розвиток, виховання і формування особистості (реферат)
Розвиток і виховання (реферат)
Розвиток техніки мовчазного читання (реферат)
Розвиток творчих здібностей (реферат)
Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст. (реферат)
Розвиток особистості дитини засобами мистецтва (реферат)
Розвиток моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського (дипломна робота)
Розвиток мислення учнів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення (реферат)
Розвиток мислення учнів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення (реферат)
Розвиток мислення (реферат)
Розвиток аналітичного мислення соціального працівника у процесі навчання (реферат)
Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра (курсова робота)
Здійснення мотивації на уроках історії й правознавства через інтерактивні методи (реферат)
Зміст виховання в зарубіжній школі
Зміст виховання в зарубіжній школі
Золото добувають із землі, а знання – із книг (реферат)
Зовнішність учителя як компонент педагогічної техніки (реферат)
Cистеми трудового навчання в сучасній загальноосвітній школі (реферат)
Звіт про педагогічну практику (взірець)
Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів (реферат)
Засоби навчання. Використання комп'ютерної техніки у навчанні
Заслужений вчитель України Кость Голобородько(реферат)
Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців ВТК (реферат)
Залучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання підростаючого покоління (реферат)
Закономірності навчання
Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї (реферат)
Завдання і функції класного керівника (реферат)
Завдання типу "Чорної скриньки" як засіб формування аналітичного мислення (реферат)
Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості
Відповідність традиційного і нестандартного у логіці особистісно орієнтованого навчання на уроках української мови і літератури (реферат)
Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості (реферат)
Відповідальність батьків за здоров’я своїх дітей (реферат)
Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику (реферат)
Гуманістичні теорії особистості. Педагогіка, як наука, її становлення і розвиток (реферат)
Гуманістичні теорії особистості. Педагогіка, як наука, її становлення і розвиток (реферат)
Анотація досвіду роботи учительки укр.мови і літератури (взірець)
Анотація на уроки та позакласні заходи учителя (взірець)
Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти в Україні (реферат)
Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти (реферат)
Вплив естетичного виховання на реабілітацію вихованців допоміжної школи (реферат)
Впровадження особистісно орієнованого навчання (реферат)
Впровадження особистого орієнтовного навчання (реферат)
Вправи на засвоєння нормативної інтонації (реферат)
Види і форми організації навчання (реферат)
Види навчання
Видатні майстри педагогічної праці А. Макаренко, В. Сухомлинський(реферат)
Виховний вплив колективу (реферат)
Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі (реферат)
Виховання інтересу до вивчення світової літератури (реферат)
Виховання інтересу до вивчення зарубіжної літератури (реферат)
Виховання і навчання у Давній Греції та Римі (реферат)
Виховання і навчання у Давній Греції та Римі (реферат)
Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу (реферат)
Виховання екологічної свідомості. Правові аспекти екологічного виховання (реферат)
Виховання екологічної свідомості. (реферат)
Виховання у первісному суспільстві (реферат)
Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку та відповідальності
Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин
Виховання поваги до батьків, жінки-матері (курсова робота)
Виховання обдарованої дитини (курсова робота)
Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку (курсова)
Виховання культури праці (реферат)
Виховання в дитсадку (реферат)
Виховання - як батьківський обов'язок (реферат)
Активність і творчість учнів на уроках історії (реферат)
Активні форми те методи навчання на уроках ТКМ (метод.розробка)
Алфавіт. Голосні. Дифтонги (реферат)
Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника школи.(реферат)
Використання укр.ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку (курсова робота)
Використання творів художньої літератури на заняттях з історії україни в 10-11 класах (реферат)
Категории рефератов :
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою
Інформатика, компютерні науки
Історія Всесвітня, реферат, курсова
Історія економічних вчень, економічна історія
Історія України, реферат, курсова, диплом
Історія, теорія держави і права, реферат, курсова
Архітектура, містобудування
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука
Банківська справа
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці
Бухгалтерський облік, податки, реферат, курсова
Військова справа, ДПЮ, реферат
Географія економічна, регіональна економіка
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог
Гроші і кредит, реферат, курсова
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство
Державне регулювання економіки, інвестиції
Екологія, природокористування, реферат, курсова
Економіка підприємства, реферат, курсова, диплом
Економічні теми (різне), реферат, курсова
Економічна теорія, теорія економічних наук
Журналістика, телебачення, ЗМІ
Краєзнавство, етнографія, етнологія
Культура, культурологія, етика, естетика
Література світова, всесвітня література
Література українська, література України
Логіка, формальна логіка, юридична логіка
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка
Мікроекономіка, реферат, курсова
Макроекономіка, реферат, курсова, диплом
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення
Математика, алгебра, геометрія, статистика
Медицина, терапія, фізіологія
Менеджмент, реферат, курсова
Мовознавство, філологія, реферат, курсова, диплом
Музика, теорія та історія музики
Народні промисли, ремеслярство
Народознавство, реферат, курсова, диплом
Наукознавство, інновації, ОНД, реферат, курсова
Нобелівські лауреати, біографія, фото
Образотворче мистецтво, реферат
Організація виробництва, реферат, курсова
Підприємництво, реферат, курсова
Педагогіка, виховання, реферат, курсова
Політологія, політика, реферат, курсова
Правознавство (різне), реферат, курсова
Психологія, реферат, курсова
Різне, реферати, курсові з різних напрямків
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю
Релігія, релігієзнавство, реферат
Риторика, ораторське мистецтво, реферат, курсова
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика
Світовий ринок і торгівля, реферат, курсова
Соціологія, соціальна робота
Страхування, реферат, курсова
Сценарії виховних заходів, уроків, свят
Твори шкільні
Технічні науки, реферат, курсова
Трудове право України, соцзахист, реферат, курсова
Українознавство, реферат, курсова
Фізика, реферат, курсова
Фізкультура, туризм, рекреація, реферат, курсова
Філософія, реферат, курсова
Фінанси, міжнародні, державні фінанси, реферати
Хімія, реферат, курсова
Цінні папери, реферат, курсова, диплом
Облако тегов :
Кое что о кое чем :)
Script works 0.0862 seconds